Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Επιτυχόντες ΑΣΕΠ' | 9 Οκτωβρίου 2013, 15:34

    Όλες οι προκηρύξεις ΑΣΕΠ διέπονται κάτω από τους ίδιους νόμους οπότε πρέπει να υπάρξει άμεση απορρόφηση όλων των επιτυχόντων προκηρύξεων ΑΣΕΠ σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα (μικρότερου του έτους) με έμφαση στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι κτλ).