Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΥΡΑΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΑ Α'Β' | 15 Ιανουαρίου 2014, 21:07

    Το σχέδιο Νόμου αναφέρει :"Η παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται." Οι παράγραφοι 2 & 3 του άρθρου 16 γιατί παραμένουν; (Η περιφέρεια είναι αιρετή και δεν έχει πλέον γενικό γραμματέα, ενώ οι Νομαρχίες έχουν καταργηθεί).