Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΥΡΑΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΑ Α'Β' | 15 Ιανουαρίου 2014, 22:02

    Πρέπει να διευκρινιστεί-οριστεί για τους ΟΤΑ Α΄βαθμού που δεν έχουν "δικό" τους υπηρεσιακό συμβούλιο, πως και από ποιούς, συγκροτείται η ειδική επιτροπή. Το "λογικό" είναι από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με μέλη Γεν. Διευθυντές ή εν ελλείψει από Διευθυντές κατηγορίας ΠΕ, των ΟΤΑ Α'β, που υπάγονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.