Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 29: Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

1. Σε κάθε υπουργείο, αποκεντρωμένη διοίκηση, περιφέρεια ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, το οποίο έχει δικό του υπηρεσιακό συμβούλιο, συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται κατά περίπτωση με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Περιφερειάρχη και αποτελείται από τρεις Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του οικείου φορέα, εκ των οποίων Πρόεδρος ορίζεται ο αρμόδιος για θέματα προσωπικού, με ισάριθμους αναπληρωτές Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ορίζονται μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων. Τα ν.π.δ.δ., που δεν έχουν δικό τους υπηρεσιακό συμβούλιο, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του οικείου φορέα.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 19 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992.

 • 20 Ιανουαρίου 2014, 17:38 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΝΑ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

 • 20 Ιανουαρίου 2014, 14:17 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΖΑΝΝΕΤΟΣ

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝ ΟΧΙ ΑΔΙΚΟ,ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ,ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΤΟΥ.
  ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ. ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ,ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ.

 • 17 Ιανουαρίου 2014, 15:12 | ΚΙΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΠΕΙΔΗ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ, ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ, ΟΥΤΕ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΛΗΡΕΙΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΛΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΣΥΡΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΤΗΚΑΝ ΤΩΡΑ.

 • 16 Ιανουαρίου 2014, 15:10 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

  Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Τμήματα Προσωπικού των Δημοσίων Οργανισμών έχουν τόσες πολλές υποχρεώσεις που σε κάποιες περιπτώσεις δεν προλαβαίνουν να καλύψουν ούτε τις ανάγκες που προκύπτουν από τις βασικές τους αρμοδιότητες.
  Σε συνδυασμό με τις μαζικές αποχωρήσεις υπαλλήλων κατά την τελευταία τριετία -κυρίως λόγω συνταξιοδότησης, αλλά όχι μόνον- το πρόβλημα γίνεται οξύτατο για την αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων Προσωπικού.
  Συνεπώς, είναι προτιμότερο να ορίζεται ο Γραμματέας από όσο το δυνατόν ευρύτερη δεξαμενή υπαλλήλων και να μην περιορίζεται στους υπαλλήλους του ως άνω Τμήματος.

  Προτείνεται να τροποποιηθεί η τελευταία φράση της παραγράφου 1, ως εξής:
  «Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ του οικείου φορέα.».

 • Στο αρθρο 54 του Ν. 1943/1991, παρ. 4. ορίζεται ότι: «Σε κάθε υπουργείο ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, που έχει δικό του υπηρεσιακό συμβούλιο, συγκροτείται με απόφαση του οικείου υπουργού Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, που αποτελείται από τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, το γενικό διευθυντή της Γενικής Διευθύνσεως Διοικητικής Υποστήριξης, όπου υπάρχει, ή το διευθυντή Διοικητικού ή προσωπικού και το διευθυντή της Διευθύνσεως Επιθεώρησης, όπου υπάρχει.»

  Για ποιο λόγο θα αλλάξει αυτό; Τα αιρετά μέλη των υπηρεσιακών Συμβουλίων δεν θα συμμετέχουν πλέον στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης; Ποια είναι η θέση της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕ-ΟΤΑ;

 • 15 Ιανουαρίου 2014, 22:02 | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΥΡΑΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΑ Α’Β

  Πρέπει να διευκρινιστεί-οριστεί για τους ΟΤΑ Α΄βαθμού που δεν έχουν «δικό» τους υπηρεσιακό συμβούλιο, πως και από ποιούς, συγκροτείται η ειδική επιτροπή.
  Το «λογικό» είναι από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με μέλη Γεν. Διευθυντές ή εν ελλείψει από Διευθυντές κατηγορίας ΠΕ, των ΟΤΑ Α’β, που υπάγονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

 • 15 Ιανουαρίου 2014, 20:47 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ας ετοιμαστούν λοιπόν οι γ.διευθυντές για 90000 ενστάσεις (15% των υπαλλήλων). Για κανένα τρίμηνο θα έχουν αποκλειστική απασχόληση