Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ' | 16 Ιανουαρίου 2014, 10:57

    Στο αρθρο 54 του Ν. 1943/1991, παρ. 4. ορίζεται ότι: "Σε κάθε υπουργείο ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, που έχει δικό του υπηρεσιακό συμβούλιο, συγκροτείται με απόφαση του οικείου υπουργού Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, που αποτελείται από τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, το γενικό διευθυντή της Γενικής Διευθύνσεως Διοικητικής Υποστήριξης, όπου υπάρχει, ή το διευθυντή Διοικητικού ή προσωπικού και το διευθυντή της Διευθύνσεως Επιθεώρησης, όπου υπάρχει." Για ποιο λόγο θα αλλάξει αυτό; Τα αιρετά μέλη των υπηρεσιακών Συμβουλίων δεν θα συμμετέχουν πλέον στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης; Ποια είναι η θέση της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕ-ΟΤΑ;