Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Καλοδήμος Δ. Φυσικός-Εκπ/κος Δημοσίου' | 16 Ιανουαρίου 2014, 12:29

    1]Στους αξιολογητές των Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ), που προβλέπει το Σχέδιο Νόμου, απουσιάζουν οι ποιο σημαντικοί: Οι πολίτες που εισπράττουν τις υπηρεσίες των Δ.Υ. Είναι αδιανόητο να μην αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς οι μαθητές, τους γιατρούς οι ασθενείς, τους αστυνομικούς οι πολίτες, τους εφοριακούς οι φορολογούμενοι κλπ. Αυτό μπορεί να γίνει ως εξής: Σε κάθε υπηρεσία που παρέχεται στους πολίτες από τους Δ.Υ οι πολίτες θα παίρνουν κωδικό αξιολόγησης ο οποίος θα ενσωματώνει τα στοιχεία του υπαλλήλου, το είδος της υπηρεσίας και το χρόνο εκτέλεσης. Οι πολίτες θα αξιολογούν τους Δ.Υ στέλνοντας sms στην υπηρεσία αξιολόγησης των Δ.Υ με το κωδικό αξιολόγησης και τον αντίστοιχο βαθμό ικανοποίησης. Π.χ sms στο 12345 με περιεχόμενο 123456003160114 8 όπου ο μεγάλος αριθμός είναι ο κωδικός αξιολόγησης και το 8 είναι βαθμός αξιολόγησης με άριστα το 10. Για την διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος θα μπορούσαν να τεθούν δικλίδες ασφαλείας π.χ ελάχιστος αριθμός κρίσεων. Η αξιολόγηση των πολιτών θα συμμετέχει με ένα σημαντικό ποσοστό στη συνολική αξιολόγηση των Δ.Υ. 2]Η αξιολόγηση έχει νόημα εάν ΜΟΝΟ εάν οι καλοί επιβραβεύονται χρηματικά και οι κακοί τιμωρούνται σε πρώτη φάση χρηματικά και εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση απολύονται. Αξιολόγηση χωρίς συνέπειες δεν έχει κανένα νόημα. Είναι αδιανόητο η αμοιβή των Δ.Υ να καθορίζεται από τα χρόνια υπηρεσίας. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο να γίνεις καλύτερος. 3]Αξιολόγηση με βάση τυπικά προσόντα όπως: μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες, επιμορφώσεις, χρόνια υπηρεσίας κλπ δεν εξασφαλίζει καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Τι σημασία έχει να έχεις διδακτορικό στην Φυσική όταν δεν μπορείς να μπεις στη τάξη να κάνεις το μάθημα της Φυσικής;