Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Δ.' | 16 Ιανουαρίου 2014, 14:57

    σχετικα με "με εξαίρεση την απόσπαση ή μετάθεση τους σε άλλη υπηρεσία της ίδιας παραμεθορίου" Σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω οτι το ίδιο να ισχύει και για μετάταξη σε άλλη υπηρεσία της ίδιας πάντα περιοχής. αυτό δεν επιβαρύνει το κράτος με πρόσληψη νέου υπαλλήλου. Ειδικά στα νησιά το πρόβλημα είναι έντονο, υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες έχουν ανάγκη προσωπικού και θα μπορούσαν να στελεχωθούν με μετάταξη υπαλλήλων από άλλες με περισσότερο προσωπικό. γιατι αν παραμείνει μόνο στην απόσπαση που μπορεί να ισχύει μόνο για 2 χρόνια δεν λύνει το πρόβλημα, αλλα δημιουργεί κενα στην λειτουργία των υπηρεσιών.