Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ' | 16 Ιανουαρίου 2014, 14:05

    Θα πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθεί διάταξη ώστε να καλύπτεται και το προσωπικό των Δημοσίων Οργανισμών, στις Διοικήσεις των οποίων γίνονται αλλαγές είτε μετά από την ολοκλήρωση της θητείας είτε και για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα Δημόσια Νοσοκομεία, στα οποία τοποθετήθηκαν νέοι Διοικητές στο διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013. Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για το εν λόγω προσωπικό των Νοσοκομείων, που αξιολογείται από τον εκάστοτε Διοικητή ή/και τον Αναπληρωτή του. Πρόταση: Στην παράγραφο 3, μετά τις λέξεις "Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού ή Υφυπουργού" να προστεθούν οι λέξεις "Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων".