Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΙΚΗ' | 18 Ιανουαρίου 2014, 01:03

    Εφόσον θεωρούμε ότι η αξιολόγηση είναι σοβαρή υπόθεση, για κάθε βαθμό θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία ένστασης επειδή υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο της θετικής ή αρνητικής προκατάληψης.