Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Λοιζος Α' | 18 Ιανουαρίου 2014, 20:44

    Η κατάργηση της Θέσης του Γενικού Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ αποτελεί επιλογή για τη μείωση του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου (κάθε Υπουργείο να έχει έναν Γενικό Γραμματέα) αλλά δεν είναι απάντηση σε κάποιο πρόβλημα λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου. Το Εθνικό Κέντρο κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων λειτουργίας του δεν έχει εμφανίσει κάποιο πρόβλημα δυσλειτουργίας, το αντίθετο προσφέρει πιστοποιημένες υπηρεσίες επιμόρφωσης και έχει εκπαιδεύσει περίπου 2.000 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή.Η μείωση του κράτους θα ξεκινήσει από το ΕΚΔΔΑ χωρίς να υπάρχει μείωση στην δομή του εποπτεύοντος Υπουργείου;