Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΥΡΟΣ' | 18 Ιανουαρίου 2014, 20:55

    Στην χώρα μας υπάρχουν 417 Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β)είναι Ν.Π.Ι.Δ 10 Γενικοί Οργανισμοί Εγγειων Βελτι[ωσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) είναι Ν.Π.Ι.Δ συστάθηκαν με το Ν 3881/1958 και Δύο Ειδικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων ο Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας Ν.Π.Δ.Δ ιδρύθηκε με το Ν.3704/ 1957 και ο Οργανισμός Κωπαϊδας Ν.Π.Δ.Δ ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 2488/ 1953 οι σκοποί του Οργανισμού Κωπαϊδας είναι ίδιοι με όλους τους προαναφερόμενους. Με το άρθρο 13 καταργείται ο παλαιότερος Οργανισμός ο οποίος προσφέρει ουσιαστικό έργο εδώ και 61 χρόνια. Εφόσον διατηρούνται οι υπόλοιποι 428 Ο.Ε.Β γινεται αποδεκτό ότι είναι απαραίτητη η λειτουργία τους με την μορφή που έχουν. Επομένως τα αναφερόμενα στην Αιτιολογική Εκθεση του Ν.Σ (πρωτη σελίδα παραγρ 2) "Με το παρών νομοσχέδιο καταργούνται 21 φορείς και υπηρεσίες που δεν κρίνονται απαραίτητοι με στόχο ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεται η κωλυσιεργία σε φορείς που εδώ και καιρό έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους, η αδιαφορία μπροστά σε προφανείς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και η σπατάλη δημοσίων πόρων" Τίποτα δεν ισχύει για τον Ο.Κ Είναι απαραίτητος όπως και όλοι οι Ο.Ε.Β Η αποστολή του συνεχίζει να είναι απαραίτητη και αναγκαία για την ομαλή άρδευση του κωπαϊδικού πεδίου (περίπου 300.000 στρ) Οι αρμοδιότητες του Ο.Κ και οι σκοποί του είναι συγκεκριμένοι και δεν υπάρχει επικάλυψη. Ο Οργανισμός δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό προϋπολογισμό (δεν ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση)τα έξοδά του καλύπτονται από τις ανταποδοτικές εισφορές. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν έχει το προσωπικό και την τεχνογνωσία να αναλάβει την διαχείριση της άρδευσης του Κωπαϊδικού πεδίου και ένα είναι σίγουρο ότι την προσεχή αρδευτική περίοδο η κωπαϊδα δεν θα αρδευτεί με αποτέλεσμα 20.000 αγρότες να μην καλλιεργήσουν τα χωράφια τους και οι μοναδικοί υπεύθυνοι θα είναι οι εμπνευστές της κατάργησης του Οργανισμού.