Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Παπαδόπουλος' | 18 Ιανουαρίου 2014, 21:56

    Γιατί επιλέγεται αυτή τη στιγμή η κατάργηση της θέσης του γενικού γραμματέα του Κέντρου; Από τις γραμματείες που ήταν στον κατάλογο για κατάργηση από το 2012 καμία δεν έχει καταργηθεί,αντίθετα έχουν δημιουργηθεί και άλλες γενικές και ειδικές γραμματείες. Άρα δεν γίνεται για λόγους οικονομίας. Εκτός από την μείωση του πολιτικού προσωπικού στο Υπουργείο δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Τη στιγμή που δεν έχουν γίνει άλλες καταργήσεις γραμματειών θεωρώ ότι το Υπουργείο θα πρέπει να επανεξετάσει το θέμα ειδικά για ένα φορέα που έχει προσφέρει πολλά στο δημόσιο τομέα και μπορεί να εξακολουθήσει να προσφέρει. Εντύπωση επίσης προκαλεί το διοικητικό σχήμα που προτείνεται γιατί υπάρχει μόνο Πρόεδρος και μετά διευθυντές. Δημ Παπ