Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνης Νικολάου' | 19 Ιανουαρίου 2014, 19:03

    Αληθεύει ότι (όπως προκύπτει και απο την ΑΔΑ:ΒΛΓΔ1-ΖΞΖ απόφαση αναρτημένη στο πρόγραμμα διαύγεια) έγινε ανάθεση της αξιολόγησης όλων το φορέων του Υπουργείου Υποδομών στην εταιρεία price water house (pwc) μεταξύ αυτών και του Τ.Ε.Ο. Α.Ε. η οποία αξιολόγηση στοίχησε στον Ελληνικό λαό 73.800,00 € και ενώ ακόμα δεν έχει παραδώσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (το χρονικό όριο είναι έως 1η Φεβρουαρίου) εσείς κλείνετε το Τ.Ε.Ο. Α.Ε.; Επειδή ακριβώς αυτό ισχύει μάλλον θα πρέπει κάποιος να μας εξηγησει ποιο το νόημα της προσχηματικής αξιολόγησης αφού η απόφαση έχει ήδη παρθεί από καιρό όπως φαίνεται!