Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' | 21 Ιανουαρίου 2014, 14:42

    ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λιβαδειά 20- 1-2014 Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας τ. πρόεδρος Οργανισμού Κωπαίδας Με το Ν. 2488 του 1953 συστάθηκε το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κωπαϊδας», πρόκειται για ένα Ειδικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων, με κύριο σκοπό την άρδευση έκτασης 330.000 στρεμμάτων του Κωπαϊδικού πεδίου και 100.000 στρεμμάτων του παρακωπαϊδικού πεδίου και την συντήρηση 1200 χιλιομέτρων αρδευτικών αυλακών, 920 χιλιομέτρων αγροτικών δρόμων, 40 ηλεκροκίνητων αντλιοστασίων χερσαίων , πλωτών και δεκάδων φραγμάτων – κλειδιών όπου καλλιεργούνται από 15.000 αγρότες δυναμικές και προσοδοφόρες καλλιέργειες. Ο Οργανισμός Κωπαϊδας, δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τα δε έσοδά του προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις ανταποδοτικές εισφορές των ωφελούμενων καλλιεργητών και από την μίσθωση των αγροτεμαχίων που δεν διανεμήθηκαν στους κληρούχους (κυρίως υποβαθμισμένες εκτάσεις).όμως το 2013 με τον Ν. 4061/2012 τα έσοδα θα τα εισπράττει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να σημειωθεί δε ότι η δαπάνη των αμοιβών χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τις ανταποδοτικές εισφορές των αγροτών και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό (έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αρ. πρωτ. 2/29902/0020/27-3-2011 για ΤΟΕΒ Κ΄ ΓΟΕΒ). Α. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους είναι πάνω από 10.000.000 €, Β. Οι οφειλές των καλλιεργητών προς τον οργανισμό (αρδευτικά τέλη) ανέρχονται σε περισσότερα από 15.000.000 €. αδυνατεί να τα εισπράξει λόγω και της αλλαγής του καθεστώτος είσπραξης των τελών (όπου μέχρι τα 1990 γινόταν μέσω της κρατικής αγροτικής τράπεζας χωρίς προβλήματα). Γ. Έχει ελάχιστο προσωπικό το οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στη πολυπλοκότητα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων της περιοχής Σήμερα δεν υπηρετεί ούτε ένας χειριστής, ούτε ένας ηλεκτρολόγος για την συντήρηση και την άρδευση 330000 στρεμμάτων. Οι προσλήψεις δεν υπάγονται στους περιορισμούς προσλήψεων του Ν. 2190/1994. όμως με το Ν.383/2010 απαγορεύονται όλες οι προσλήψεις με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας του (ενώ οι προσλήψεις δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι καιρός να εξαιρεθεί ο Οργανισμός Κωπαϊδας (όπως και οι άλλοι οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων) από τους περιορισμούς του Ν. 383/2010 (αρ. 11 κ΄ 7 εδ. α΄) διότι δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι αναγκαία η άμεση πρόσληψη του απολύτως αναγκαίου εξειδικευμένου προσωπικού. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων της Ελλάδας δεν επιβαρύνει ούτε με ένα Ευρώ τον Κρατικό Προϋπολογισμό Επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να αρδευτούν πάνω από 330.000 στρέμματα και να συντηρηθούν χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων και αρδευτικών αυλάκων και με το νέο σχέδιο και τίθενται τα ερωτήματα: 1) πως θα γίνει η άρδευση το 2014; 2) ποίος θα κλίσει τα φράγματα; 3) ποιος θα ελέγχει την στάθμη των υδάτων στα ποτάμια, στα φράγματα να ανοίγει ή να κλείνει ή να θέτει σε λειτουργία αντλιοστάσια; 4) πως θα γίνει η συντήρηση των δρόμων; 5) πως θα γίνει η είσπραξη των αρδευτικών τελών ώστε να πληρωθούν οι οφειλές και να λειτουργήσουν τα αντλιοστάσια; 6) ποιος πληρώνει την αναστάτωση των χιλιάδων αγροτών και με την ανακοίνωση της κατάργησης του οργανισμού δεν θα πληρώνει κανείς αγρότης; Η ύπαρξη, λειτουργία και στελέχωση του Οργανισμού Κωπαϊδας, αποτελεί μοναδική αναγκαιότητα, με δεδομένα όσα προαναφέρθηκαν και την τρέχουσα οικονομική συγκυρία χωρίς επιβαρύνει του κράτους . Τέλος η είσπραξη των τελών μπορεί να διασφαλισθεί απλά με την υποχρέωση των καλλιεργητών να προσκομίζουν βεβαίωση, από τον οργανισμό, άδεια χρήσης νερού με την υποβολή της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας (ΟΣΔΕ).