Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Ανδρουλακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Αττικής)' | 28 Ιουλίου 2014, 08:53

    Θα πρέπει να δοθεί λύση στα συμβόλαια συντήρησης των ΟΠΣΝΑ με τις ανάδοχες εταιρείες και άμεσα να γίνει μία αξιολόγηση των συστημάτων των ΟΠΣΝΑ. Μέχρι να δοθεί μία οριστική λύση με την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των περιφερειών να υπογραφτούν συμβόλαια συντήρησης όπου θα προβλέπεται και δημιουργία υπηρεσιών διαλειτουργικότητας των συστημάτων αυτών. Για παράδειγμα το ΟΠΣΝΑ Αγροτικής Ανάπτυξης στη ουσία υπολειτουργεί με υπαιτιότητα του αρμόδιου υπουργείου, ενώ η εφαρμογή των εποπτών υγείας σε άλλες περιφέρειες χρησιμοποιείται και σε άλλες όχι. Ειδικότερα στην περιφέρεια Αττικής το σύστημα των εποπτών στην ουσία έχει καταρρεύσει αφού λόγω μεγάλου όγκου δεδομένων, μία εισαγωγή ή αναζήτηση ελέγχου μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά ή να μην εκτελεσθεί ποτέ.