Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Ανδρουλακάκης (Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Αττικής)' | 28 Ιουλίου 2014, 09:40

    Η κατάρτιση στρατηγικής η οποία θα περιγράφει πως θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία κυβερνητικού νέφους για την αναζήτηση και επιλογή λύσεων προς καλύτερη εκμετάλλευση των υφιστάμενων και των σχεδιαζόμενων πληροφοριακών υποδομών θα πρέπει να λάβει υπόψη της την πάγια θέση της ΕΝΠΕ για δημιουργία ενός data center σε κάθε περιφέρεια που θα εξυπηρετεί και τους Δήμους που ανήκουν στην χωρικής της αρμοδιότητα. Έτσι με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί το κόστος συντήρησης, υποστήριξης αυτών των υποδομών αυξάνοντας το βαθμό αξιοποίησης των υποδομών που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν (GCloud). Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα διαμορφωθούν οι τυποποιημένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στους φορείς σε επίπεδο υπολογιστικών υποδομών. Τα πλεονεκτήματα από την χρήση του data center από μία περιφέρεια και τους δήμους χωρικής αρμοδιότητας της, συνοψίζονται αμέσως παρακάτω • Εξοικονόμηση Ενέργειας • Εξοικονόμηση Υπολογιστικών Πόρων • Εξοικονόμηση Ανθρωπίνων Πόρων, εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού • Φυσική Ασφάλεια Δεδομένων και Εξοπλισμού • Προστασία Δεδομένων με Αξιόπιστα Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup) που δημιουργούνται στο Data Center και μεταφέρονται σε άλλο σημείο • Αδιάλειπτη λειτουργία επιχείρησης (Business Continuity) • Πρόσβαση στις υπηρεσίες από παντού