Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Π. Καραγιαννης' | 27 Νοεμβρίου 2014, 18:03

    Προτείνω την ανάρτηση πριν το πέρας του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους από εκείνο στο οποίο πραγματοποιηθηκε η δαπάνη και όχι 31 Ιανουαρίου, έτσι ώστε η προθεσμία να συμβαδίζει με την διάταξη τού ν. 4129 για υποβολή προυπολογισμου, απολογισμων κλπ.