Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 7 Χρόνος ανάρτησης δαπανών επιχορηγούμενων φορέων

Οι επιχορηγούμενοι φορείς αναρτούν τις δαπάνες σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εκείνου κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η δαπάνη.

 

  • 27 Νοεμβρίου 2014, 18:03 | Π. Καραγιαννης

    Προτείνω την ανάρτηση πριν το πέρας του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους από εκείνο στο οποίο πραγματοποιηθηκε η δαπάνη και όχι 31 Ιανουαρίου, έτσι ώστε η προθεσμία να συμβαδίζει με την διάταξη τού ν. 4129 για υποβολή προυπολογισμου, απολογισμων κλπ.