Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Σπυριδόπουλος' | 8 Δεκεμβρίου 2014, 08:19

    Η επιχορήγηση θα αναφέρεται και στον ΑΦΜ ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα του επιχορηγούμενου φορέα.