Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Δέσποινα Τζόβα' | 20 Ιανουαρίου 2015, 19:00

    Σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλληλων από τους ιεραρχικούς προιστάμενούς τους, έχω να σχολιάσω το εξής. Πόσο αντικειμενική και αξιοκρατική μπορεί να είναι μια τέτοια αξιολόγηση όταν αυτή γίνεται από άτομα τα οποία δρουν και συμπεριφέρονται στον ίδιο χώρο με τους αξιολογούμενους; Πιθανές προσωπικές διαφορές και διενέξεις, πράγμα πολύ συνηθισμένο σε έναν εργασιακό χώρο, αλλά και ζητήματα προώθησης προσωπικών συμφερόντων μπορούν να στρεβλώσουν τα κίνητρα αξιολόγησης. Θα ήταν προτιμητέο η αξιολόγηση να γίνεται από όργανα ουδέτερα προς τους αξιολογούμενους. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι επί της ουσίας, να συνδέεται με την αποδοτικότητα του υπαλλήλου με σταθμισμένα κριτήρια. Για παράδειγμα να αξιολογείται κατά πόσο η συμπεριφορά του υπαλλήλου συμφωνεί με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και με τον Οδικό Χάρτη Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς. Επίσης να κρίνεται κατά πόσο εξυπηρετεί τους στόχους της δημόσιας υπηρεσίας. Ελπίζω ο τρόπος αξιολόγησης που προωθείται να μην γίνει ένας ακόμα μηχανισμός εξυπηρέτησης του πελατειακού συστήματος και της αδιαφάνειας.