Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης' | 20 Ιανουαρίου 2015, 21:17

    Δηλαδή σαν κριτήριο δεν υπάρχει το είδος της εργασίας; Κάποιος που είναι κλητήρας και γνωρίζει άριστα το αντικείμενο του μπορεί να έχει άριστη βαθμολογία ενώ ο συνάδελφός του που είναι στον έλεγχο επιχειρήσεων και δεν γνωρίζει άριστα το αντικέιμενο, καθώς η νομοθεσία ξεκινά από το 1920 μέχρι σήμερα, θα έχει σίγουρα χαμηλότερη βαθμολογία.