Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ' | 21 Ιανουαρίου 2015, 09:18

    ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: 2. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος δεν υπάγονται: α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ. β) οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΜΙΓΩΣ θρησκευτικα ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ.