Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 02: Πεδίο εφαρμογής

1.Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος νόμου υπάγονται οι μόνιμοι  πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.):

 α) του Δημοσίου,

 β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,

 γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α),

δ) οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας,

ε) οι υπάλληλοι της Βουλής, τροποποιουμένου αναλόγως του Κανονισμού της Βουλής, και το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας,

 στ) το προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,

 ζ) οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.),

η) οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος δεν υπάγονται:

α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

γ) οι υπάλληλοι και λειτουργοί που δεν εμπίπτουν ευθέως στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Β` του ν. 3205/2003 (Α` 297).

3. Με κοινή απόφαση  του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση υπουργού, η οποία εκδίδεται  εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δύνανται να διατηρούνται σε ισχύ υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης για ειδικές κατηγορίες προσωπικού, για τις οποίες, λόγω των ειδικών καθηκόντων ή της λειτουργίας που ασκούν, δεν μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα αξιολόγησης του παρόντος νόμου. Η διατήρηση σε ισχύ υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς και ειδικώς από τον καθ΄ ύλην αρμόδιο υπουργό και σε καμία περίπτωση το υφιστάμενο σύστημα δεν θα πρέπει να παραπέμπει ολικώς ή μερικώς σε καταργηθέντα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή με άλλες διατάξεις συστήματα αξιολόγησης. Στην ανωτέρω περίπτωση με την κοινή υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου μπορεί να γίνεται προσαρμογή τους στις διατάξεις του παρόντος.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση υπουργού δύναται να προστίθενται κριτήρια αξιολόγησης, πέραν των υποχρεωτικών κριτηρίων που ρητώς αναφέρονται στον παρόντα νόμο, ανάλογα των ιδιαίτερων απαιτήσεων και συνθηκών εργασίας συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικού ή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Τα πρόσθετα κριτήρια σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι αντίθετα ή να αναιρούν τα κριτήρια του παρόντος νόμου.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος νόμου υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), τα οποία δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανήκουν στο Κράτος ή σε ν.π.δ.δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Με όμοια κοινή υπουργική απόφαση δύναται να καθορίζονται τυχόν αναγκαίες προσαρμογές και τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.

6. Οι υπάλληλοι και λειτουργοί της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δύνανται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση υπουργού να υπαχθούν στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος νόμου, είτε όπως αυτό ισχύει, είτε κατόπιν προσθήκης επιπλέον κριτηρίων αξιολόγησης ανάλογα των ιδιαίτερων απαιτήσεων και συνθηκών εργασίας.

  • 21 Ιανουαρίου 2015, 09:18 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ

    ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:
    2. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος δεν υπάγονται:

    α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ.

    β) οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΜΙΓΩΣ θρησκευτικα ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ.