Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΦΩΤΙΟΣ ΖΥΓΟΥΛΗΣ' | 21 Ιανουαρίου 2015, 10:51

    Συμφωνώ με την κα Δέσποινα Τζόβα. Καλλίτερα θα ήταν η αξιολόγηση να γίνει απο εξωτερικούς ως πρός τις υπηρεσίες φορείς. Ναι, φυσιολογικά η αξιολόγηση θα γίνεται βάσει τεθέντων στόχων και κριτηρίων όπως ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και ο Οδικός Χάρτης Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς. Μακάρι να υπάρξει αξιολόγηση. Όχι μηχανιστική αλλά ενταγμένη στο κλίμα της Δημόσιας Διοίκησης. Η Δημόσια Διοίκηση ποια κίνητρα προσφέρει στους υπαλλήλους για την επίτευξη των στόχων της; Την μη απόλυση;