Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'παπαζολουδη ελευθερια' | 21 Ιανουαρίου 2015, 11:35

    Μετά από προσεκτική ανάγνωση των διατυπωμένων προτάσεων θα επιθυμούσα να θέσω τα παρακάτω ερωτήματα: - Πώς είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του υπαλλήλου χωρίς πρωτίστως να έχουν καθοριστεί οι στόχοι(ποσοτικοί και ποιοτικοί) καθώς και το καθηκοντολόγιο επιμέρους ειδικοτήτων ιδιαίτερης επιστημονικής εξειδίκευσης εφόσον αυτή έχει να κάνει με την ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε ιδιάζουσες κοινωνικές ομάδες; - Με ποιον τρόπο θα γίνει η αξιολόγηση της επιστημονικής κατάρτησης και γνωστικού αντικειμένου του υπαλλήλου από τον άμεσα προιστάμενό του ο οποίος έχει κατ'εξοχήν διοικητικές αρμοδιότητες και προέρχεται από διαφορετικό πεδίο κατάρτησης ή και εκπαιδευτική κατηγορία (π.χ. υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ να αξιολογείται από υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ και όχι συναφούς αντικειμένου). - Για ποιο λόγο η αξιολόγηση των υπαλλήλων των οποίων η θέση και το αντικείμενο εργασίας απαιτεί ιδιαίτερη επιστημονική εξειδίκευση να μην άπτεται πρωτίστως σε αυτήν του άμεσα επιστημονικού προισταμένου και δευτερευόντως σε αυτήν του διοικητικού προισταμένου; Για την αντικειμενικότερη και πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση η οποία θα προάγει την επιστημονικότητα, την εξειδίκευση και όχι την τυποποιημένη και υποβαθμισμένη, αποσπασματική δημοσιουπαλληλική εικόνα, τα κριτήρια αξιολόγησης κρίνεται αναγκαίο να γίνουν πιο σαφή και καθορισμένα έχοντας πρωταρχικό γνώμονα την επιστημονική πληρότητα και ολοκλήρωση και όχι την στυγνή υποκειμενικότητα παραποιημένων αριθμών.