Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Ζάχος' | 21 Ιανουαρίου 2015, 14:52

    Η αξιολόγηση υπαλλήλων και προϊσταμένων της Δημόσιας Διοίκησης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται στατικά. Πρέπει να συναρτάται και με την αξιολόγηση της ίδιας της υπηρεσίας. Η ατομική αξιολόγηση - προϊσταμένων και υπαλλήλων - να γίνεται ταυτόχρονα με την (αυτό)αξιολόγηση της υπηρεσίας με τη χρήση του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης ( Κ.Π.Α. Common Assesment Framework CAF http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191). ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (Πειθαρχικές - Ποινικές) στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται όσα προβλέπει ο νόμος π.χ. όταν δεν αναρτώνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του φορέα - υπηρεσίας τι επιπτώσεις υπάρχουν και σε ποιόν; Τι γίνεται αν γεμίσει η Ελλάδα με Α+; Αν δεν εφαρμοστούν οι χρονικές προθεσμίες κ.α. Αν δεν καθορίζονται με ακρίβεια όλα αυτά, και πολλά άλλα, θα έχουμε μια από τα ίδια: ΕΝΑ ΝΟΜΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΡΕΑΣΕΙ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΘΕΤΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ.