Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΑ Π.' | 13 Δεκεμβρίου 2018, 14:43

    Να μοριοδοτούνται οι ξένες γλώσσες περισσότερο τόσο στις μόνιμες όσο και στις εποχιακές προσλήψεις.Στις εποχιακές θέσεις δεν μοριοδοτούνται πουθενά.Και να υπάρχει στις εποχιακές προσλήψεις ένα ποσοστό μόνο πολυτέκνων που καταλαμβάνουν τις θέσεις αυτές γιατί δεν μπορεί να μπει κανείς άλλος αν δεν είναι πολύτεκνος.