Σχέδιο Δράσης OGP OGP

  • Σχόλιο του χρήστη 'Στέφανος' | 8 Μαΐου 2019, 11:28

    Η δέσμευση είναι ασαφής. Δεν προσδιορίζει συγκεκριμένα είδη δεδομένων προς διάθεση, δεν είναι μετρήσιμη καθώς δεν προσιορίζει τους φορείς απότους οποίους θα προέρχονται τα δεδομένα αυτά, και δεν προσδιορίζει το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί. Δηλαδή, είτε αρχίσουν να δημοσιεύονται εντός του 2019 όλα τα δεδομένα όλης της κυβέρνησης, είτε δημοσιευθούν από το 2025 τα στατιστικά δεδομένα ιδιοκτησίας ζώων συντροφιάς, ο νόμος αυτός μπορεί να θεωρηθεί εκπληρωμένος. Συμερπασματικά, είτε υπάρχει αυτό το σχέδιο νόμου είτε δεν υπάρχει, δεν έχει καμμία ουσία καθώς δεν δεσμέυει κανέναν για οτιδήποτε.