• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ' | 3 Αυγούστου 2012, 23:00

    Συνεχίζοντας τις προτάσεις μου ,για την βελτίωση της διοίκησης έχω να προσθέσω τα εξής:Η Διοίκηση μέσα από την επανίδρυσή της , πρέπει να είναι ενιαία.Για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνουν κάποια υποχρεωτικά βήματα, που θα εφαρμοσθούν υπό τύπον αρχών.Οι Υπουργοί π.χ πρέπει δεσμευτικά να έχουνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝ!!!! ΓΕΝΙΚΟ Δ/ΝΤΗ ΝΑ ΕΛΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΣ,ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΘΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ(π.χ κανένα νομοσχέδιο ή τροπολογία δεν προωθείται από Υπουργείο για ψήφιση, αν σε επίπεδο γενικού Δ/ντή δεν έχει σχολιασθεί και μονογραφηθεί ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΜΙΩΘΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Η ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ,οι υπηρεσιακοί φάκελλοι που υποβάλλονται στον Υπουργό, να φαίνεται πότε παρελήφθησαν και από ποιόν, καμμία πράξη δεν προωθείται μονομερώς από γραφείο Υπουργού αν δεν έχουν διατυπωθεί θέσεις για την νομιμότητά της, τουλάχιστον από Γενικό Γραμματέα κ.λ.π). Οι Υπουργοί, όταν προτείνουν ρυθμίσεις που επηρεάζουν εμμέσως ή άμεσα θέματα αλλαγής στο καθεστώς γαιών της Χώρας, πρέπει να συνενοούνται ώστε νομοπαρασκευαστικά να μην γίνονται ρυθμίσεις που τελικά ζημιώνουν το Δημόσιο(π.χ ρυθμίσεις αυθ/των εκτός σχεδίου,συνεπάγονται σε περίπτωση αναγκαστικών απαλλ/σεων στο μέλλον, μεγάλων αποζημιώσεων για τιςνομιμοποιημένες αυθ/τες εγκαταστάσεις). Σε περίπτωση που αποδεκνύεται στο μέλλον ότι ζημιώθηκε το δημόσιο από την ρύθμιση , να επανέλθει αυτό που εφαρμοζόταν κατά την αρχαιότητα από τους προγόνους μας.ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΣΑΦΩΣ ΜΕ ΝΟΜΟ ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ναί μεν ο διοικούμενος πρέπει να απαλλαγεί από τα δεινά της κακοδιοίκησης μέσω έξυπνων μεθόδων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ο πολίτης μετέρχεται κάθε μέσο , προκειμένου να ξεγελάσει την διοίκηση και εν γένει οι πράξεις του δεν είναι καλής πίστης( ελλείπουν τα στοιχεία της ευθύτητας γνησιότητας τιμιότητας). Τα συλλογικά όργανα της διοίκησης επιβάλλεται να αποφασίζουν με πλήρη διαφάνεια ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΝΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ζήτημα του συνδικαλισμού στην διοίκηση. Πρέπει να αποσαφηνισθούν και αναθεωρηθούν εκ νέου οι εργασιακές σχέσεις ,τα δικαιώματα, η εκπροσώπιση σε συλλογικά όργανα,η απουσία απο εργασία,κ.λ.π Έχει γίνει κατάχρηση και σε πολλές περιπτώσεις οι συνδικαλιστές εκτρέφουν φαινόμενα διαφθοράς αλλά και συμπεριφορές υπαλλήλων που ζημιώνουν το Δημόσιο.(συνεχίζεται)