I. Εισαγωγή – Βελτίωση Δημόσιων υπηρεσιών

Παρά τις προσπάθειες οι οποίες κατά καιρούς έχουν επιχειρηθεί, οι παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν βελτιωθεί αισθητά, γεγονός που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στην υφιστάμενη δυσμενή δημοσιονομική κατάσταση. Οι πολίτες, αναγκάζονται συχνά να καταφεύγουν σε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από φορείς του ιδιωτικού τομέα – ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της υγείας και της εκπαίδευσης.

Για τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και για την ανάπτυξη και παροχή νέων οι οποίες απαιτούνται, η Κυβέρνηση θα συνεργαστεί στενά τόσο με τους κοινωνικούς εταίρους όσο και με τους πολίτες. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, υπό τη μορφή των προτάσεων, των παραπόνων, των ιδεών και των σχολίων, είναι απαραίτητο και αποτελεί πολύτιμη πληροφορία, αλλά και μηχανισμό ελέγχου, ο οποίος συμβάλλει στη διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης.

 • 20 Φεβρουαρίου 2013, 00:34 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Πολλοί τομείς της δημόσιας Διοίκησης ,σπαταλούν πολλές εργατοώρες υπαλλήλων, ενάντια(σε βάρος) άλλων προτεραιοτήτων που επιτάσσουν οι νόμοι και το Σύνταγμα, αλλά και η επιστημονική στελέχωση τους,επειδή βασικές υποδομές που έπρεπε να έχουν γίνει από την 10ετία του 1970 ή 1980, δεν έγιναν άν καιτις επιτάσσει το Σύνταγμα.Π.χ που είναι η Χωροταξία? Που είναι το Δασολόγιο της Χώρας? Που είναι η Χαρτογράφηση της Γής υψηλής παραγωγικότητας? Που είναι η κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου? Που είναι οι δασικοί χάρτες της Χώρας?κ.λ.π. Μέχρι να γίνουν αυτά που περιοριστικά ανέφερα παραπάνω,χιλιάδες υπάλληλοι απασχολούνται σε βάρος άλλων κυρίων ενασχολήσεών τους.Επιβάλλεται λοιπόν ,παράλληλα με την προσπάθεια για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να προχωρήσουν με ταχύ ρυθμό, αυτά που ενώ τα προβλέπουν νόμοι ή το ίδιο το Σύνταγμα, δεν προχωρούν και είναι τελματωμένα από 10ετίες.Με τον ενιαίο τρόπο πρωτοκόλλησης εγγράφων που πρότεινα, τον Ιούλιο του 2012, στην παρούσα διαβούλευση, μπορεί να μελετηθεί και η δυνατότητα ενιαίου τρόπου θεματολογίας αλληλογραφιών. Αντί δηλαδή ο κάθε εισηγητής να έχει την δυνατότητα να καθορίζει το «θέμα» του εγγράφου που εισηγείται, να βρεθεί ένα σύστημα που θα διευκολύνει και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση , στο να εντοπίζονται ανα πάσα στιγμή οι πορείες υποθέσεων που τρέχουν στην διοίκηση , να εκτυπώνονται τα έγγραφά τους, για χρήση Επιθεωρητών, ενημέρωση γραφείων Υπουργών κ.λ.π (συνεχίζεται)

 • 19 Φεβρουαρίου 2013, 00:10 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, ότι όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί, οφείλουν να διαπνέονται από ευθύτητα γνησιότητα και τιμιότητα έναντι του εργοδότη τους (Δημοσίου), όσον αφορά τις πράξεις τους. Π.χ Δημόσιος λειτουργός που διαπιστώνει ότι έγινε μια παρανομία , ή μιά ζημιογόνος για τα συμφέροντα του Δημοσίου πράξη, δεν μπορεί να σκέπτεται, ότι δεν του πέφτει λόγος να ανακατευθεί.Δημόσιοι λειτουργοί δεν μπορεί να πλουτίζουν δυσανάλογα με τις αποδοχές τους, εφευρίσκοντας τρόπους που τους απενεχοποιούν. Δεν μπορεί να κατακρατούν χρεωμένες αλληλογραφίες χωρίς να κάνουν εισηγήσεις σε ημερήσια βάση και να εμφανίζονται δυσανάλογα χρεωμένοι, έναντι των εισηγήσεών τους. Το πόθεν έσχες καθιερώθηκε επανειλημμένα, αλλά ποτέ δεν εφαρμόσθηκε,ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ,ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΗΛΕΓΧΘΗ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.Ο έλεγχος ενοείται ότι έπρεπε να κινείται πάντα και προς την κατεύθυνση συγγενικών προσώπων Α και Β βαθμού.Που μπορεί λοιπόν να συμβάλλει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θετικά σε αυτήν την παράμετρο. Να θεσπισθεί η υποχρεωτική κατ’ έτος υπεύθυνη δήλωση από όλους του δημόσιους λειτουργούς,( μέσω του κωδικού αριθμού που τους συνοδεύει), ότι στην παρελθούσα οικονομική χρήση (προηγούμενου έτους), δεν απέκτησε άλλες πρόσθετες αμοιβές, είτε αυτός είτε σε οικογενειακό επίπεδο, από πάσης φύσεως άλλη δραστηριότητα ,ούτε χρηματοδότησε επιχειρηματική δραστηριότητα τρίτων προς αποκόμιση κερδών, ούτε απέκτησε ακίνητα που δεν δήλωσε στην υπηρεσία του,αποδέχεται δε πλήρως , ότι αν αποκαλυφθεί ψευδόμενος, ο εργοδότης του (Δημόσιο), να τον απολύσει, μάλιστα άνευ ουδενός δικαιώματος αποζημίωσης. Δηλαδή να φαίνεται στο σύστημα , ποιοί υπάλληλοι δεν έχουν κάνει δήλωση ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ,Δ/ΝΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.(συνεχίζεται)

 • 13 Φεβρουαρίου 2013, 17:20 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Ως γνωστόν, ο καθρέπτης της δημόσιας διοίκησης διαχρονικά, είναι το αρχείο των επί μέρους υπηρεσιών.Με τις απεριόριστες δυνατότητες που δίνει η πληροφορική, μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , θα πρέπει επί τέλους να σχεδιασθεί, η μελλοντική και διαρκής διαφύλλαξη του αρχείου των υπηρεσιών και σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να διασφαλίζεται και η συνέχεια του Κράτους.Δυστυχώς, με διάφορα προσχήματα και δικαιολογίες,μεγάλο μέρος του αρχείου,έχει κατά καιρούς καταστραφεί,υπάρχουν δε κατηγορίες δημοσίων εγγράφων που διασφάλιζαν δημόσιο συμφέρον επί ακινήτων, τα οποία έχουν εξαφανισθεί,όσα δε από αυτά ανευρίσκονται ύστερα από συστηματική έρευνα, ευρύσκονται χάριν ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ. Δηλαδή,αυτά τα έγγραφα , βρίσκονται, επειδή είχαν απευθυνθεί σε άλλες υπηρεσίες , που δεν καταστράφηκε το αρχείο τους. Προσωπικά πιστεύω, ότιπίσω από την καταστροφή αρχείων , υποκρύπτονται και ζητήματα διαφθοράς και διαπλοκής και οτι καλά οργανωμένα συμφέροντα, προσέγγιζαν κατά καιρούς δημόσιους λειτουργούς, προκειμένου έναντι αμοιβής, να καταστρέφουν αρχειακό υλικό υπηρεσιών,που θα αποδεινάμωνε ισχυρισμούς τους ενώπιον δικαστηρίων , όπου αντιδικούσαν με το δημόσιο, ιδία όταν το αντικείμενο της αντιδικίας , ήταν Εθνικά ακίνητα. Επιβάλλεται λοιπόν, κατά υπηρεσία του δημοσίου, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, να αποθηκεύονται με ηλεκτρονική μορφή, ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ που θα μονογράφουν αφ’ενός την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, αλλά και θα ελέγχονται δια του λόγου το αληθές. Προτείνεται επίσης ανά 20ετία, όλο αυτό το αρχειακό υλικό , να κατευθύνεται αυτούσιο στα ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ με βάση συγκεκριμένους κανόνες, στους οποίους θα περιγράφονται και περιορισμοί διάθεσής τους. (Συνεχίζεται)

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 12:38 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Είχα τονίσει την αναγκαιότητα να καταργηθούν οι κρίσεις των υπαλλήλων και εφ’ εξής , κάθε υπάλληλος να έχει την δυνατότητα να απεικονίζει και καταδεικνύει τις πραγματικές υπαλληλικές δυνατότητες και ιακανότητές του, μέσω του ατομικού του μητρώου. Είχα επίσης τονίσει ότι πρέπει να διευρυνθεί θεσμικά η ανταμοιβή της εύφημης μνείας.Προκειμένου να κρατηθεί η ανωνυμία των δημόσιων λειτουργών για να μην είναι αποδέκτες ψυχολογικής βίας ,λοιδωρούνται,συκοφαντούνται σε προσωπικό επίπεδο κ.λ.π αλλά και για να είναι εύκολη η καταχώρησή τους στο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προτείνεται:1) Να αποκτούν ένα κωδικό καταχώρησης στο σύστημα, από την έναρξη εργασίας τους στο Δημόσιο,που θα συνδέεται με τον αριθμό ατομικού μητρώου του μέχρι την συνταξιοδότησή του. 2) Κάθε έτος , να προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός σε θέματα επι μέρους διοικητικών δράσεων και κατά τομέα, όπου όποιος δημόσιος λειτουργός επιθυμεί, θα έχει την δυνατότητα να διαγωνισθεί και να πείσει με το γραπτό του, ότι είναι σε θέση να αντεπεξέρχεται , λόγω γνώσεων, ευστροφία και διοικητικής πείρας, υποθέσεις Α,Β, Γ κ.λ.π τάξεως. Το σύστημα εξετάσεων , επιβάλλεται να είναι αδιάβλητο και να μπορεί ο διαγωνιζόμενος δημόσιος υπάλληλος , την αξιολόγηση που θα παίρνει να την αρχειοθετεί στο ατομικό του μητρώο, για να προσμετράται στην εξέληξή του.(συνεχίζεται)

 • 24 Ιανουαρίου 2013, 00:52 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Η βελτίωση της Δημόσιας διοίκησης , δεν απαιτεί μόνο την βελτίωση της αποδοτικότητας, αλλά και νομιμότητα, δηλαδή την πιστή εφαρμογή των νόμων ώστε ο κάθε τρίτος που περιμένει απάντηση σε σχετικό αίτημα , να πείθεται απόλυτα ότι η απάντηση που πήρε , είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία. Δυστυχώς και η διοίκηση, έχει ακολουθήσει την σημερινή γενική πτώση αρχών ,που επιβάλλεται να διέπει μια ευνομούμενη πολιτεία. Πως να ανέβει το κύρος της διοίκησης , όταν βλέπει μέσα από τα Μ.Μ.Ε, αυτοί που ψηφίζουν νόμους (βουλευτές), για να τους εφαρμόζει η διοίκηση, να τους αμφισβητούν και όχι μόνο, όταν βλέπει εξωθεσμικούς παράγοντες (π.χ δημοσιογράφους) να έχουν βήμα στα Μ.Μ.Ε και να ομιλούν ως επαϊωντες.Δεν σεβόμαστε πλέον ούτε τα βαθύτατου φιλοσοφικού περιεχομένου γνωμικά των αρχαίων μας προγόνων ( π.χ μην ακούτε την γνώμη των πολλών , αλλά του ενός και επαϊωντος).Δεν γνωρίζω άν αυτές τις βασικές αρχές , πρέπει να τις ενσωματώσει στο Σύνταγμα της Χώρας , ο Συνταγματικός νομοθέτης. Αυτό που γνωρίζω όμως , είναι ότι οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης της διοίκησης μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θα αποτύχει , αν παράλληλα , δεν τεθούν αρχές (κανόνες) που θα αποτρέπουν φαινόμενα γενικής κατάπτωσης του δημόσιου βίου της χώρας.Ως άμεσης προτεραιότητας αρχή, θεωρώ ότι βουλευτές του εκάστοτε Κοινοβουλίου, μέσω του κανονισμού της Βουλής, να μην μπορούν να συμμετέχουν σε Δημόσιες συζητήσεις που προκαλούν Μ.Μ.Ε, αν δεν το έχει επιτρέψει η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου (όχι των κομάτων), οι δημοσιογράφοι μέσω ειδικού Κώδικα δεοντολογίας, να μην μπορούν να τοποθετούνται επιστημονικά σε θέματα που μπορούν να τοποθετηθούν μόνο εξιδικευμένοι επιστημονικά και τέλος οι ειδικοί εισηγητές νομοσχεδίων προς ψήφιση, ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΘΙΓΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΝΑ ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΟΥΝ ΑΠΛΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (π.χ όταν έρχεται νομοσχέδιο που να αναθέτει την πυρόσβεση στα δάση, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, να γνωμοδοτεί το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα που διδάσκει την δασοπυρόσβεση!!!!!! για να μην έχει γίνει ότι έγινε , με το να καεί η μισή Ελλάδα.

 • 19 Ιανουαρίου 2013, 00:55 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Στα πλαισια επανίδρυσης του Κράτους και διεύρυνσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει και οι πολίτες να αναλάβουν ευθύνες και οι νόμοι να μην αναθέτουν συνεχώς νέα βάρη και αρμοδιότητες στην διοίκηση. Συχνά ψηφίζονται νόμοι δημοσίας τάξεως που προσθέτουν γραφειοκράτία,εν γνώσει των Δημοσίων υπηρεσιών, οτι η διοίκηση, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού είτε λόγω ανικανότητας των υπαλλήλων είτε λόγω γενίκευσης φαινομένων παρανομιών κ.λ.π δεν θα μπορέσει να αναχαιτίσει έκνομα φαινόμενα. Π.χ γιατί το Κράτος να μεριμνά για την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων και να επιβάλλει πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων, όταν κανένα αυθαίρετο δεν κατεδαφίζεται και κανένα πρόστιμο δεν εισπράττεται.Με ανάθεση της εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών εκδοθείσης οικοδομικής αδείας, σε επιβλέποντα μηχανικό και θέσπιση παραλαβής οικοδομικών εργασιών από μόνιμες τριμελείς επιτροπές ειδικών, η διαπίστωση παραβάσεων θα μπορούσε να περνά στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και αντί για αναζήτηση προστίμων, στις περιπτώσεις αυτές ,οι κυρώσεις μπορούσαν να είναι διαφορετικές . Π.χ θα μπορούσε να απαιτούσε η Πολιτεία θεσμικά ,να μην μπορούσε κάποιος να έχει φορολογική ενημερότητα με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται, θα μπορούσε να μην μπορεί να δικαιοπρακτεί επί του ακινήτου που έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κ.λ.π, ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ. Σε όσα επίσης αυθαίρετα έχουν ανεγερθεί χωρίς άδεια να περιμένει το σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης την πιστοπίηση -ενημέρωση αρμόδιου οργάνου,ότι με μέριμνα του παραβάτου κατεδαφίστικαν οι παράνομες κατασκευές,προκειμένου να απαλλάσσεται από τις δυσμενείς για αυτόν διοικητικές κυρώσεις(Π.χ μη χορήγηση τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτου κ.λ.π). Με λίγα λόγια, η βάση δεδομένων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , θα πρέπει να σχεδιασθεί θεσμικά έξυπνα, εις τρόπον που να ΛΕΙΤΟΡΓΕΙ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ(π.χ προστασίας περιβάλλοντος).(συνεχεια)

 • 16 Ιανουαρίου 2013, 19:30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Είχαμε στην εισαγωγή επισημάνει, ότι δεν αρκεί να βελτιωθεί μόνο η διοίκηση. Επιβάλλεται να βελτιωθούν και οι άλλες εξουσίες(ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ). Η βουλή δεν πρέπει να αφήνει να ψηφίζονται αντισυνταγματικοί νόμοι.Όταν ψηφίζονται ρυθμίσεις γύρω από Γή, θα πρέπει να υπάρχει και γραπτή θέση και σχολιασμός των αρμοδίων υπηρεσιών του Δημοσίου που προστατεύουν δικαιώματα του Δημοσίου επί ακινήτων. Δεν μπορεί π.χ να προτατεύονται ως Δημόσια τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που δεν έχουν ποτέ αναγνωρισθεί δια της διοικητικής ή δικαστικής οδού ως ιδιωτικά έναντι του Δημοσίου και να ψηφίζεται νόμος που να δίνει δυνατότητα να δηλοποιούνται ως ιδιωτικές εκτάσεις και δάση δήθεν Ι.Μονών,να δημοσιοποιούνται σε σχετικά ΦΕΚ οι δηλοποιήσεις , να γίνονται οικοπεδοποιήσεις τους κ.λ.π Δεν μπορεί να γίνονται τροποποιήσεις στις πολεοδομικές , δασικές , επικοιστικές , φορολογικές νομοθεσίες , χωρίς να υπάρχει σχετική κωδικοποίησή τους. Για να αποσυμφορηθούν επίσης τα δικαστήρια, επιβάλλεται: 1) Όταν την επίδικη διαφορά την προκαλεί η διοίκηση, να θεσπισθεί τρόπος ταχείας διοικητικής θεραπείας, με τελικό διατάκτη που θα επιλύει την διαφορά και μόνο όταν δεν επιλύεται η διαφορά να έχει ευχέρεια ο φερόμενος ως αδικούμενος να προσφεύγει στην δικαιοσύνη.2)Όταν επίσης γίνεται σχετική καταγγελία, πάλι πρέπει να θεσπισθεί ενδικοφανής διαδικασία και αρμόδιο όργανο της διοίκησης να αποφαίνεται επί των καταγγελλομένων, αναλαμβάνοντας και την αστική ευθύνη της αληθείας των θέσεών του. 3)Θα πρέπει να μελετηθεί, ο διαχωρισμός της απόδοσης δικαιοσύνης από μονοπρόσωπα δικαστήρια και μόνο σε ειδικά κατονομαζόμενες περιπτώσεις θα πρέπει να΄απονέμεται η δικαιοσύνη από πολυπρόσωπες συνθέσεις δικαστηρίων. 4)Επιβάλλεται η αρχή της ισότητας στην διοίκηση να γενικεύεται σε όλες τις υποθέσεις με τα ίδια πραγματικά περιστατικά , όταν έχει αποφανθεί οριστικά η δικαιοσύνη για κάποια υπόθεση. 5)Θα πρέπει να θεσπισθεί Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΠΟΛΙΤΩΝ, όταν οι υποθέσεις κρίνονται σε συλλογικά όργανα της διοίκησης, καιστις περιπτώσεις αυτές η κακή ή λανθασμένη εκπροσώπιση να συνεπάγεται την αστική ευθύνη των συνηγόρων.(συνεχίζεται)

 • 16 Ιανουαρίου 2013, 18:12 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Στις 24/7/2012 είχα επισημάνει αλλά και προτείνει, ότι οι Υπουργοί πρέπει να χάσουν το προνόμιο που έχουν από σχετικό νόμο, όταν αναλαμβάνουν καθήκοντα, να στελεχώνουν τα γραφεία τους με προσωπικό κατά βούληση. Το προσωπικό αυτό προέρχεται τις περισσότερες φορές από τον προσωπικό ή συγγενικό κύκλο γνωριμιών των Υπουργών και προσωπικά πιστεύω ότι απετέλεσε και αποτελεί τον βασικό υπαίτιο για την διαπλοκή και την δημιουργία πολλών δεινών του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους.Τόσο το σκάνδαλο Βατοπεδίου όσο και το σκάνδαλο της λίστας LACARD είμαιπροσωπικά βέβαιος ότι το δημιούργησαν οι δυνατότητες που η ίδια η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ έδωσε στους ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ μέειδικό νόμο να στελεχώνουν τα γραφεία τους με ημέτερους και όχι υποχρεωτικά με ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ. Π.χ ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ομολόγησε ότι το σχετικό CD, που του είχε παραδοθεί από τις Γαλλικές αρχές, το έδωσε για φύλλαξη σε σχετικό συνεργάτη του.Το ζήτημα λοιπόν που τίθεται, είναι ποιός έδωσε την δυνατότητα στους Υπουργούς , αντί να είναι σε διαρκή επαφή με τις υφιστάμενες αρμόδιες υπηρεσίες τους, να είναι σε διαρκή επαφή με εξωκρατικά κέντρα ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ. Δυστυχώς η ίδια η βουλή.Όλα αυτά τα φαινόμενα , η ηλεκτρονική μορφή διακυβέρνησης, θα πρέπει να τα σταματήσει αν θέλει να έχει αποτελέσματα που να εναρμονίζονται με το Δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση των πολιτών. (συνεχίζεται)

 • 28 Νοεμβρίου 2012, 19:55 | δημητρης τσιτος

  Θα καταλαβει καλα αυτο που θα πω Οποιος Ειναι δημοσιος υπαλλαλος και εχει ορεξη να αλλαξει κατι, η να δουλεψει περισσοτερο ωστε ισως να αμοιφθει και περισσοτερο ακομα και ηθικα και δεν μπορει να κανει τιποτα απ ολα αυτα και Το μονο που θα βρει ειναι ενας τοιχος μπροστα του.
  Καμια αρση της μονιμοτητας, καμια απειλη και τιποτα απο οσα λενε οσοι δεν ειναι δημοσιοι υπαλληλοι, δεν ειναι αρκετο για να τελειωνουμε με αυτη τη καραμελα. Το θεμα ειναι οτι πρακτικες δεκαετιων δεν ξεριζονονται ετσι απλα, αλλα και τιποτα δεν ειναι δυσκολο. Τροποι υπαρχουν αλλα δεν θελετε εσεις που ζηταται δημοσια διαβουλεψη να αλλαξουν τα πραγματα. Ειναι τοσο πολυπλοκα δομημενα στο δημοσιο που ειναι δυσκολο. Αλλα υπαρχει τροπος νωμιζω και απλος για αρχη.
  Εκτος απο την καλα οργανωμενη πληροφοριση και εξηπηρετηση με υπηρεσιες νεων τεχνολογιων, (ταχυδρομειο ας πουμε. Να στελνονται τα διπλωματα οδηγησης στον πολιτη με ταχυδρομειο) προς τους πολιτες για γραφειοκρατικα θεματα, το που, πως και ποσα χαρτια θα μαζεψει κανεις για να κανει μια αιτηση ας πουμε, ωστε να εξηπηρετειται ευκολα και αμμεσα, βασικο θεμα ειναι το απλουστατο παρακατω και το πρωτο βημα. Μετα θα γινουν ολα χωρις διαβουλευση και κοντρα διαβουλεψη.
  Αρση της μονιμοτητας της θεσης. Της καρεκλοκρατιας δηλαδη και αναγκαστικο καταμερισμο αρμοδιοτητων σε ολους ανεξερετως τους υφησταμενους των διευθηντων- υποδ/των.
  Τι σημαινει αυτο??
  Απλα οι διευθυντες να αλλαζουν υποχρεωτικα καθε 2 χρονια ας πουμε. Ωστε αυτος που δεν ειναι αποδοτικος,(οχι γιατι υποχρεωτικα γιατι ειναι χαζος η διευθαρμενος η τεμπελης, η οτι αλλο, μπορει να μη του βγηκε ας πουμε), να φευγει καποτε και να παιρνει ο επομενος την θεση.
  Και οχι να μην την ξαναπαρει ποτε, αλλα να γινει διευ/της παλι οταν ξαναερθει η σειρα του ας πουμε. Να περιμενει στην ουρα. Οπως στο βολει που οι παικτες ξερουν ολες τις θεσεις. και καρφια ριχνουν και αμυντικοι ειναι. Θαξερει και ολες τις αρμοδιοτητες της υπηρεσιας του και τα διαφορα θεματα καποια στιγμη, αλλα και θα εχει εναλλαγη συχνα, δεν θα κανει κατι βαρετο ισως για ολη του την ζωη οπως τωρα. Θα εχει κινητρο και υπομονη, θα ξερει το πότε παλι θα ασχοληθει με κατι που γουσταρει.
  Αυτο να γινει και για ολους τους υπαλληλους, ολοι να περνουν απο παντου σε καθε υπηρεσια οσο ειναι δυνατον. Ετσι ο καθε υπαλληλος, σε καθε θεση που θα ειναι και που θελει να δουλεψει πραγματικα, να εχει ορεξη για δουλεια, ικανος να προτεινει, να αλλαξει, να δοκιμασει να δοκιμαστει σε κατι νεο, να μπορει να το κανει, να το δει στη πραξη ετσι οπως το καταλαβαινει αυτος, οταν ερθει η σειρα του και οχι να προτεινει και να του κλεβουν την ιδεα, (να μην την λεει ποτε δηλαδη), αλλα και να μην την απορριπτουν ως κακη, καποιοι που μονο δεν την καταλαβαινουν.
  Θα σπασει και αποστημα της παρεοκρατιας ετσι. Τωρα μονο η παρεα του διευθυντη ή η παρεα του κολλητου του, καλοι κακοι αυτοι κανονιζουν ποτε, πως και αν θα γινει αυτο για το οποιο πληρωνονται και χρειαζετε για να αλλαξουν, να τρεξουν τα θεματα.
  Να ξερει αυτος που ασκει εξουσια οτι σε λιγο καιρο θα γινει το αντιθετο.
  Οσες πιο πολλες θεσεις εχεις αλλαξει με καλα αποτελεσματα, να ειναι κριτηριο για προαγωγη. Οχι η παλαιοτητα!!! Δεν ειμαστε φανταροι 13 και μια παλιοποντικι και δεν παω καλλιοπη. Δουλευουμε για το καλο της χωρας, των επομενων, των δικων μας, της οικογενειας μας, της τσεπης μας, γιατι αγαπαμε την χωρα μας, και τον ηλιο μας και την θαλασσα και την ακροπολη και οτι αγαπα ο καθενας τελος παντων εδω που ζουμε. Αν δεν το δουμε ετσι δεν θα βρουμε και ποτε κατι που μας ενδιαφερει στο χωρο της δουλειας μας. Θα λεμε τι παμε να κανουμε σημερα αφου πινω καφε και βαριεμαι να βλεπω τα μουτρα του διπλανου μου. Πιστεψτε με ετσι περναει η μερα πολλων Δ.Υ που θελουν να δουλεψουν.
  Να ξερει και ο υπαλληλος και ο πολιτης οτι σε λιγο καιρο δεν θα ειναι εκει να διαφθειρει ολο το συστημα αλλα καποιος πιο εντιμος πιο εξυπνος, πιο ορεξατος πιο απλα.
  Οσοι ειναι τεμπεληδες, η αναξιοι να φευγουν γιατι θα κριθουν για το εργο τους και οχι απο ασχετες επιτροπες, η γιατι τους εχουν στο ψυγειο γιατι τους φοβουνται , γιατι μπορει να ειναι καλυτεροι και τους φανε τη θεση ισης αξιας η χειροτεροι συναδελφοι.
  Δεν θα τρωει ο ενας τον αλλον μονο για την καρεκλα!!! Θα ξερει οτι καποια στιγμη θα κανει αυτο το οποιο εχει σπουδασει και οχι κατι ασχετο μια ζωη γιατι δεν ειναι καλος στο γλυψιμο.
  Θα σταματησουν τα ¨Μαγαζια¨ που εχουν κανει τις δημοσιες υπηρεσιες καποιοι και βγαζουν μαυρα και κυριως δημοσια χρηματα, με οποιους τροπους μπορει κανεις να φανταστει.
  Μεχρι αυριο μπορω να γραφω τι θα γινει αν απλα ολοι αλλαζουν θεση μεσα σε μια υπηρεσια αναγκαστικα. Τα κακα πειτε τα μου εσεις γιατι εγω δεν τα βλεπω.

 • 29 Οκτωβρίου 2012, 09:03 | ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

  Όλοι γνωρίζουμε την χαοτική κατάσταση που επικρατεί στην δημόσια διοίκηση και συνεπώς την απογοήτευση των Ελλήνων πολιτών .Φαινόμενα όπως η διαφθορά ,η έντονη γραφειοκρατία υπάρχουν στο επίκεντρο καθημερινών συζητήσεων .Με το Σχέδιο Δράσης που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2012 από την Ελληνική αντιπροσωπεία προωθείται η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην σύγχρονη Διακυβέρνηση έτσι ώστε να αποφευχθούν τα φαινόμενα που ίσχυαν ως τώρα. Μπορεί να γίνει:

  1)Δημιουργία μιας ατομικής φόρμας του κάθε πολίτη σε ένα διαδικτυακό σύστημα με μοναδικό αριθμό μητρώου και κωδικό ,όπου θα καταγράφονται τα προσωπικά του στοιχεία ,η κατοχή τίτλων και σπουδών, τα φορολογικά του στοιχεία ,τα στοιχεία ασφαλισμένου.
  2)Σύνδεση on-line όλων των δημόσιων Υπηρεσιών και Υπουργείων για να μπορούν να ελέγχονται όλα τα δεδομένα.
  3)Δημιουργία ενιαίας ιστοσελίδας στην οποία θα καταφεύγουν οι πολίτες για να ζητήσουν βεβαιώσεις ,πιστοποιητικά και όποιο ι άλλο έγγραφο χωρίς να προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες.
  4)Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται συχνά στα διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια έτσι ώστε να εξυπηρετούν άμεσα τους πολίτες.
  5)Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής σελίδας όπου θα μπορούν να μπαίνουν οι πολίτες και να γράφουν τυχόν απορίες ή να ζητάνε διευκρινίσεις.

  Με πειράζει που ακούω Έλληνες του εξωτερικού να λένε ότι έχουν καλύτερη δημόσια διοίκηση .
  Με πειράζει όταν ακούω Έλληνες του εξωτερικού να μου λένε ότι έχουν καλύτερη πρόσβαση και άμεση εξυπηρέτηση στον τομέα της Υγείας.
  Με πειράζει όταν ακούω Έλληνες του εξωτερικού να μου λένε ότι έχουν καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα και να κρίνουν αρνητικά την Χώρα μου.

  Οι ιδέες υπάρχουν και αναφέρονται παραπάνω,
  τώρα απομένει η υλοποίηση τους.

 • 19 Οκτωβρίου 2012, 23:33 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Στίς 27-7-2012, είχα μέσω της διαβούλευσης προτείνει , την αναγκαιότητα καθιέρωσης ενιαίου Πρωτοκόλλου στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η καινοτομία αυτή θα απαλλάξει την διοίκηση από πολλές άσκοπες και τραγικές συμπεριφορές. Π.χ, πολλές πράξεις εκτελεστές της διοίκησης ,ακυρώνονται από το Συμβούλιο Επικρατείας για διάφορους λόγους,αλλά η διοίκηση καθυστερεί να ενημερωθεί για την ακύρωσή τους.Στο μεταξύ, αγνοώντας την ακύρωση, άλλα Υπουργεία,με βάση την πράξη αυτή, εισηγούνται και εκδίδονται άλλες πράξεις. Π.Χ έχει γίνει παραχώρηση εκτάσεως από το Δημόσιο, έχει ακυρωθεί ως πράξη από το ΣΤΕ και εκδίδεται με πρόταση άλλου Υπουργείου (που αγνοεί ότι εκκρεμοί προσφυγή τρίτων στο ΣΤΕ για ακύρωση της παραχώρησης ) Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει όρους και συντελεστές δόμησης στην παραχωρηθείσα έκταση. Με το ενιαίο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, και με την θεσμοθέτηση ότι ενημερώνεται το Πρωτόκολλο αυτό για κάθε δικαστική εκκρεμότητα για κάθε εκτελεστή πράξη, αλλά και για κάθε ακύρωσή της αυθημερόν, κάθε πολίτης αλλά και κάθε Υπηρεσία και υπάλληλος , θα μπορεί να ενημερώνεται σχετικά. Στην συγκεκριμένη περίπτωση , δεν θα εκδιδόταν Π.Δ/γμα καθορισμού όρων και συντελεστών δόμησης , για παραχωρηθείσα έκταση , που μνημονεύεται στη πράξη παραχώρησης στο Δ/γμα,η οποία έχει προ 8μήνου π.χ ακυρωθεί από το ΣΤΕ. Για την βελτίωση επίσης των Δημοσίων υπηρεσιών,απαιτείται να ληφθούν μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών ,που θα δώσουν δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε ψηφιοποιημένα αρχεία, που δεν ανήκουν αποκλειστικά στην διοίκηση (π.χ υποθηκοφυλακεία, αρχεία δικαστικών αποφάσεων, δημοτολόγια κ.λ.π) . Αναλυτική παράθεση στην συνέχεια.

 • 13 Οκτωβρίου 2012, 09:57 | thanassis

  ΤΑ ΙΔΙΑ ΛΑΘΗ ΑΙΩΝΙΩΣ, ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΑ ΣΤΟ ΠΟΔΙ, ΑΛΛΑΝΤΑΛΛΑ!

  ΠΑΙΔΕΙΑ

  Μέχρι τον προσεχή Ιανουάριο θα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις για τον νέο ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε, μιλώντας στη Βουλή, ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

  Όπως είπε ο υπουργός, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων Σταυρούλας Ξουλίδου, η διαδικασία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σημείο μηδέν. Το αμέσως επόμενο διάστημα, όμως, θα οριστικοποιηθούν-καταγραφούν τα κριτήρια, ακαδημαϊκά, επιστημονικά, αναπτυξιακά, περιφερειακά και άλλα, στα οποία θα πρέπει να βασιστεί ο εξορθολογισμός του ακαδημαϊκού χάρτη. Μέσα στο Νοέμβριο θα ξεκινήσει ο διάλογος με τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας και των εμπλεκομένων φορέων με στόχο να ληφθούν αποφάσεις μέσα στο Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο.

  Όπως σημείωσε ο κ. Αρβανιτόπουλος, «ο ακαδημαϊκός χάρτης όπως υφίσταται σήμερα είναι αποτέλεσμα στρεβλώσεων 20ετίας και ενός μοντέλου που δεν λογοδοτούσε ούτε σε επιστημονικά αλλά ούτε και σε ορθολογικά κριτήρια». Ο υπουργός -που χαρακτήρισε απόρροια του πελατειακού συστήματος την πανσπερμία γνωστικών αντικειμένων και τμημάτων που δεν συνάδουν με τις αναπτυξιακές ανάγκες ενός σύγχρονου μοντέλου- σημείωσε ότι το πρωτεύον δεν είναι ο εξορθολογισμός με οικονομικίστικα κριτήρια, αλλά η δημιουργία ανταγωνιστικών τμημάτων και η ανάδειξη των θυλάκων αριστείας.

  «Τα κριτήρια και οι μεταβλητές θα είναι πάρα πολλές για να προχωρήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος και για να προχωρήσουν οι αναγκαίες αλλαγές. Όχι όμως κριτήρια διατήρησης τμημάτων για να συντηρήσουμε κάποια μπαρ ή επιχειρήσεις, αλλά κριτήρια για να συνδέσουμε τα γνωστικά αντικείμενα με τον παραγωγικό ιστό», επισήμανε ο υπουργός παρατηρώντας ότι «έχουμε δημιουργήσει μια πανσπερμία γνωστικών αντικειμένων που οδηγούν με μαθητική ακρίβεια τους φοιτητές στην ανεργία».

  Η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων εξέφρασε επιφυλάξεις για τις αλλαγές που δρομολογούνται και τις αρνητικές συνέπειες που θα έχουν.

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 14:32 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

  Αν στόχος της κυβέρνησης είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών με παράλληλη μείωση των δημόσιων δαπανών, τότε γιατί έχει «φαεινές» ιδέες οι οποίες, αν υλοποιηθούν, θα φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα;
  Είναι λογικό να θέλει να λύσει το πρόβλημα της παράνομης είσπραξης συντάξεων, η επίλυση του οποίου σίγουρα θα επιφέρει μεγάλη μείωση των δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων. Αλλά γιατί σκέφτηκε αυτόν τον τρόπο, να δηλώνει δηλαδή το θάνατο, το διαζύγιο και το γάμο στα ασφαλιστικά ταμεία συμβολαιογράφος, που θα πληρώνεται 50 ευρώ; (Θα επιβαρύνεται δηλαδή άμεσα με το ποσό αυτό ο πολίτης – αν δεν έχει 50 ευρώ να μη δηλώσει το θάνατο του συγγενή του;- και ,τελικά,το ασφαλιστικό ταμείο από το οποίο θα τα πάρει μετά από καιρό).Και , αν αυτός που πεθαίνει ή παντρεύεται ή παίρνει διαζύγιο δεν είναι ασφαλισμένος, δε θα μπορεί να δηλωθεί ο θάνατός του ή το διαζύγιό του ή ο γάμος του στο ληξιαρχείο επειδή δε θα μπορεί να προσκομίσει τη συμβολαιογραφική πράξη; Ή μήπως θα πρέπει να γίνει συμβολαιογραφική πράξη, ακόμη κι αν δεν είναι ασφαλισμένος; Αλλά, σε αυτήν την περίπτωση, από ποιο ασφαλιστικό ταμείο θα πάρει κάποιος τα χρήματα που έδωσε στο συμβολαιογράφο;
  Γιατί δεν εφαρμόζεται κάτι πολύ πιο απλό, που ταυτόχρονα δε θα συνεπάγεται ταλαιπωρία του πολίτη και οικονομική επιβάρυνση και του πολίτη και των ασφαλιστικών ταμείων;
  Η δική μου πρόταση, που θεωρώ ότι είναι εφαρμόσιμη είναι η εξής: Η ενημέρωση των ασφαλιστικών ταμείων να γίνεται άμεσα από το ληξιαρχείο. Αν το κράτος φιλοδοξεί να παρέχει ηλεκτρονικά όσον το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες και αφού η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας το επιτρέπει, δεν μπορεί να γίνεται άμεσα ηλεκτρονικά η ενημέρωση των ασφαλιστικών ταμείων από τα ληξιαρχεία; Τη στιγμή που σε όλες τις υπηρεσίες υπάρχει ικανός αριθμός υπαλλήλων που έχει τις γνώσεις ακόμη και να κάνει αναρτήσεις στη «Διαύγεια» , δεν μπορεί να υπάρξει σε κάθε ληξιαρχείο ένας υπάλληλος που να έχει τις κατάλληλες γνώσεις και να του δοθεί ο κατάλληλος κωδικός πρόσβασης και να του ανατεθεί ως καθήκον η ενημέρωση των ασφαλιστικών ταμείων για όλες τις ληξιαρχικές πράξεις; (Αν σε κάποια ληξιαρχεία δεν υπάρχει κανένας υπάλληλος που να μπορεί να κάνει αυτήν την εργασία, αυτό μπορεί να λυθεί με μετακίνηση ή μετάταξη υπαλλήλων-Οι μετακινήσεις κι οι μετατάξεις υπαλλήλων είναι στο πρόγραμμα της κυβέρνησης και δεν είναι κακό να γίνουν, αν γίνουν με ορθολογικό τρόπο. Αλλά μπορεί να λυθεί και με την κατάλληλη εκπαίδευση υπαλλήλου του ίδιου του ληξιαρχείου.) Όσο για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί υπάρχουν πολλές επιλογές: Μπορεί να δημιουργηθεί ειδικό πρόγραμμα (μια βάση δεδομένων, όπου θα γίνεται καταχώρηση των ληξιαρχικών πράξεων από όλα τα ληξιαρχεία και στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, μέσω του κατάλληλα εκπαιδευμένου και ορισθέντος υπαλλήλου το καθένα).Μπορεί να γίνεται ενημέρωση των ασφαλιστικών ταμείων με ηλεκτρονικό μήνυμα.
  Το θέμα είναι να θέλει να εφαρμόσει κάποιος αυτόν τον τρόπο ενημέρωσης των ασφαλιστικών ταμείων –απευθείας από τα ληξιαρχεία- και να αναθέσει την οργάνωση του όλου εκπονήματος αξιοκρατικά σε άτομα ικανά να το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί, δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, που τα δημοσια οικονομικά της χώρας είναι σε άθλια κατάσταση και, την ίδια στιγμή που επιβάλλονται δυσβάσταχτοι φόροι και γίνονται δυσβάσταχτες περικοπές μισθών και συντάξεων και πρόκειται να γίνουν απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων-αντί να γίνει αξιοποίησή τους για την αύξηση της παραγωγής των δημόσιων αγαθών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών- και η ανεργία αυξάνεται συνεχώς και περικόπτονται βασικές λειτουργικές δαπάνες των δημόσιων υπηρεσιών, ανατίθενται από δημόσιους φορείς εργασίες δευτερεύουσας σημασίας,που θα μπορούσαν να γίνουν στο πλαίσιο του ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας από δημοσίους υπαλλήλους- χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του δημοσίου, σε ιδιώτες που και οι καταλληλότεροι δεν είναι και επιλέγονται ανάμεσα σε χιλιάδες άλλους που θα μπορούσαν να κάνουν την ίδια εργασία με κριτήριο ολοφάνερα την εύνοια του πολιτικού προϊσταμένου του φορέα που αναθέτει την εκάστοτε εργασία.

 • 9 Οκτωβρίου 2012, 11:29 | Μπαχτσεβάνη Αικατερίνη

  Πρωτίστως, δεν υπάρχει υφιστάμενος δημόσιος υπάλληλος που να μην εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τους προϊσταμένους του. Κινούμενη η δημόσια διοίκηση σε προβληματική βάση, χωρίς μια ξεκάθαρη εσωτερική δομή και λειτουργία, φόρμες εγγράφων και προγράμματα που να χρησιμοποιούν όλες οι υπηρεσίες πανελλαδικά, δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθούν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη- πελάτη.
  Δεύτερον, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η διυπηρεσιακή επικοινωνία φαντάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας, τη στιγμή που οι περισσότεροι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για κάθε πολίτη στην οποία να υπάρχουν διάφορες καρτέλες με προσωπικά, οικονομικά, κλπ. στοιχεία, στα οποία να έχουν πρόσβαση όλοι οι δημόσιοι φορείς και να εγγράφεται από ποιον γίνεται η καταχώρηση (ώστε να φέρει και την ευθύνη), ώστε να εξοικονομεί το Κράτος χρόνο και χρήμα.
  Τρίτον, να δώσουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλλει αιτήματα απρόσωπα και να τα λαμβάνει ηλεκτρονικά: επιτυγχάνεται λιγότερη επαφή με τον υπάλληλο, επομένως λιγότερη τριβή και ενδεχομένως ύποπτη συναλλαγή. Επίσης, απασχολούνται λιγότεροι υπάλληλοι.
  Τέταρτον, να μετακινούνται ελέυθερα οι υπάλληλοι σε διάφορα πόστα, προκειμένου να γίνεται εκμετάλλευση των προσόντων και των χαρισμάτων του σε πιο κατάλληλες θέσεις. Η ευκινησία δίνει την ευκαιρία να κρατιέται σε εγρήγορση και να αναπτύσσει νέες δεξιότητες και ταλέντα.
  Τλεος, διαρκής αξιολόγηση του υπαλλήλου και feedback από τον πολίτη. Να επιβραβεύεται ο ικανός υπάλληλος και να καταρρακώνεται ο ανίκανος τηρώντας το ποινολόγιο όταν αυτό προβλέπεται.
  Με εκτίμηση.

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 07:04 | Θ.ταβουλαρης

  Το βασικό για τη βελτίωση είναι να μπορει ο πολίτης να πει ένα παράπονο , να κάνει μία υπόδειξη, να μεταφέρει τη εμπειρία του απο την επαφή του με τοις υπηρεσίες .
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΑΠΌΝΩΝ σε κάθε υπουργείο και υπηρεσία .
  Να μπορούμε να πούμε την άποψη μας με ένα e – mail .
  Κάτι που δεν είδα σε κανένα υπουργείο.

 • 4 Οκτωβρίου 2012, 07:36 | thanassis

  Θεωρώ ότι κάποιος »έγκυρος» πρέπει να κηρύξει την χώρα σε: ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ και προς θεού δεν υπονοώ λύσεις του τύπου να μπει η χώρα στον γύψο, ούτε εθνοσωτήρες.

 • 1 Οκτωβρίου 2012, 18:08 | Γεώργιος Σαββόπουλος

  Για να βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο. Το ΑΣΕΠ στην υπάρχουσα μορφή του είναι σπάταλο και λειτουργεί σε βάρος των ικανότερων υποψηφίων. Οι Έλληνες πολίτες εξετάζονται στο δημοτικό, στο γυμνάσιο στο λύκειο, στις Πανελλήνιες/Πανελλαδικές και στα πανεπιστήμια. Πολλοί είναι κάτοχοι πτυχίων ξένων γλωσσών και μεταπτυχιακών τίτλων. Το ΑΣΕΠ πρέπει να αποκτήσει μορφή βάσης δεδομένων στην οποία να μπαίνουν οι βαθμοί και τα πτυχία που συγκέντρωσαν οι πολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου τους (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) έτσι ώστε να επιλέγονται πάντα οι καλύτεροι από τους ενδιαφερόμενους για κάθε θέση που ανοίγει. Οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ είναι απλά σπατάλη χρημάτων για διορθωτές, καθαρίστριες και λοιπούς παρατρεχάμενους ενώ το ειδικό βάρος τους ευννοεί τους πρόσφατους απόφοιτους σε βάρος κατά πολύ ικανότερων (π.χ. διδακτόρων και κατόχων μεταπτυχιακών) οι οποίοι θα ήταν απείρως χρησιμότεροι στην δημόσια διοίκηση. Το να ξεκινάς ένα διδάκτορα που ξόδεψε 5-10 χρόνια δουλειάς για να αποκτήσει ένα πολύ βαθύτερο επίπεδο γνώσεων από την ίδια πρακτικά αφετηρία με έναν απόφοιτο πανεπιστημίου με πτυχίο 5 και 1-2 παιδιά, ούτε δίκαιο είναι για τον διδάκτορα, ούτε καλό για τις δημόσιες υπηρεσίες που πιθανότατα θα στερηθούν τα ικανότερα στελέχη, ενώ σίγουρα δεν προάγει την αξιοκρατία. Το κράτος χρειάζεται τους καλύτερους και αυτοί παντού και πάντοτε είναι οι διδάκτορες και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών. Μόνο η Ελλάδα στελεχώνει υπουργεία με απόφοιτους λυκείου. Αν αυτό δεν αλλάξει, η χώρα απλά δεν θα έχει μέλλον.

 • Κάτι που θα έδινε ένα σήμα στους πολίτες ότι κάτι αλλάζει είναι νομίζω η τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης (Διοικητές,Διευθυντές διαφόρων δημόσιων φορέων,Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων) ανθρώπων που δεν είναι κομματάνθρωποι, αλλά καρριερίστες, επαγγελματίες. Όταν τοποθετείται π.χ. Διοικητής πρώην αποτυχών βουλευτής/πολιτευτής σε μια δημόσια υπηρεσία, με θητεία που έχει ημερομηνία λήξης την ίδια με αυτή της κυβέρνησης, τότε γίνεται αντιληπτό ότι οι πολιτικοί μας δεν αντιμετωπίζουν το Δημόσιο στα σοβαρά, αλλά σαν χώρο που γίνονται «εξυπηρετήσεις», ρουσφέτια κοινώς.Έτσι πώς μπορεί να υπάρχουν απαιτήσεις από ένα τέτοιο Δημόσιο όταν οι κεφαλές (αρχηγοί) του είναι κίβδηλες,ανδρείκελα. Οι ίδιοι αυτοί οι διοικητές/Διευθυντές τι να αποδόσουν όταν βλέπουν τη θέση που τους προσέφερε το κόμμα σαν λάφυρο-ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στο κόμμα.Επιπλέον η ανεπάρκειά τους είναι πολύ πιθανό να σχετίζεται με την έλλειψη γνώσης του αντικειμένου της υπηρεσίας στην οποία προΐστανται.
  Έτσι λοιπόν η αξιοσύνη, η διάρκεια στην υπηρεσία και η στοχοθέτηση θα πρέπει να διακρίνουν τις κεφαλές του Δημοσίου αν θέλουμε να ελπίζουμε σε αποδοτικό και ποιοτικό Δημόσιο

 • 25 Σεπτεμβρίου 2012, 15:53 | Γιάννης

  Νομίζω πως θα πρέπει πρώτα να οργανωθούν οι υπηρεσίες του κράτους.
  Να υπάρχει σύνδεση όλων των υπηρεσιών μεταξύ τους αλλά και με τα αρμόδια υπουργεία,μέσω του διαδικτύου καθώς και να υπάρξει πλαίσιο όπου για να προχωρούνε γρήγορα αλλά και οικονομικά οι εργασίες,να μην χρειάζονται χαρτιά,μα μια ηλεκτρονική υπογραφή να μπορεί να ξεκλειδώνειτα διαδικαστικά για οποιοδήποτε θέμα μέχρι σήμερα καθυστερεί λόγω γραφειοκρατίας.Επίσης με την αξιολόγηση των δημ. υπαλλήλων μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη δημόσια δοιήκηση,χωρίς να είναι απαραίτητο να μείνουν μόνο οι {ΠΕ},αλλά με ξεκαθάρισμα του κράτους απο επίορκους και διευθαρμένους υπαλλήλους!
  Με εκτίμηση!!

 • 25 Σεπτεμβρίου 2012, 06:06 | P.D.A

  με λιγα λογια.
  παταξη της διαφθορας κ της διαπλοκης στο δημοσιο.
  δεν μπορεις να κτηζεις στην αμμο παλατια.[κλπ]
  ευχαριστω.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2012, 09:59 | Marinos

  1. Δεν υπάρχει τιμωρία για τους επίορκους δημόσιους υπαλλήλους
  2. Δεν υπάρχει αξιολόγηση και αξιοκρατία
  3. Δεν υπάρχει ενιαίος φορέας πρόσληψης όλων των δημόσιων λειτουργών για όλες τις θέσεις μόνιμες και με σύμβαση (δήμοι, δημόσιοι φορείς, πανεπιστήμια)
  4. Δεν υπάρχει πόθεν έσχες για τους δημόσιους υπαλλήλους
  5. Δεν υπάρχει τρόπος καταγγελίας
  6. Δεν υπάρχει έλεγχος
  7. Δεν έχει οργανώσει το κράτος υπηρεσίες ηλεκτρονικά που να απαγορεύουν την συναλλαγή
  Βέβαια αν γίνουν τα παραπάνω δεν θα υπάρχει τρόπος επέμβασης ούτε των δημόσιων υπαλλήλων ούτε και των παραπάνω που διοικούν και αυτό μάλλον δεν βολεύει πολλούς από αυτούς που νομοθετούν. Γιατί όλα γίνονται, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση και όχι απλά να γίνονται διαβουλεύσεις για να γίνονται…

 • 24 Σεπτεμβρίου 2012, 09:09 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Πάμε πάλι απ’την αρχη:
  1. Ποιότητα και Ανοικτή Διακυβέρνηση πάνε χέρι-χέρι.
  2. Ποιότητα στην Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σταθερότητα δομών και τήρηση διαδικασιών
  3. Η σταθερότητα δομών προϋποθέτει σταθεροποίηση των καρεκλών του Υπουργικού Συμβουλίου σε 15 το μέγιστο (8 + 4 ανεξάρτητες Αρχές το βέλτιστο)
  4. Η τήρηση διαδικασιών από μόνη της δεν αρκεί: απαιτείται λειτουργία ΚΥΚΛΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ όπου τα ευρήματα θα διαβιβάζονται εκεί που λαμβάνονται οι θεσμικές αποφάσεις λειτουργίας της Εκτελεστικής Διοίκησης (ήτοι, στο Κοινοβούλιο)
  5. Το Κοινοβούλιο απαιτείται να ΜΕΛΕΤΑ επί τη βάσει διαγραμμάτων ροής τα νομοθετήματα που επηρρεάζουν καθ’οιονδήποτε τρόπο την λειτουργία της Διοίκησης (κατανομή αρμοδιοτήτων, διαδικασίες, γραφειοκρατική επιβάρυνση κλπ.) και να ακολουθεί την βέλτιστη (βάσει ΔΜΕ/KPIs και ροών) νομοθετική ρύθμιση.
  6. Για να καταστεί αυτό δυνατό, επιβάλεται το ίδιο το Κοινοβούλιο να λειτουργεί με αυστηρές διαδικασίες και κανόνες που θα οδηγήσουν σε αξιοπρεπή ποιότητα νομοθετικού έργου το νομοπαραγωγικό έργο της ΒτΕ είναι επιεικώς απαράδεκτο από πλευράς ποιότητος – βρείτε μου έναν νόμο που να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ποιότητος:
  α) να αφορά μόνο ένα θέμα (όχι το θέμα Α και λοιπές διατάξεις)
  β) να έχει ημερομηνία προ της οποίας δεν αναθεωρείται ούτε ένα «και» (όχι μικρότερη της 5ετίας καθώς τότε φαίνονται τα αποτελέσματα αυτού)
  γ) να συνοδεύεται από μελέτη στην λογική Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητος (μελέτη ροών, δεικτών κλπ.)

  Οταν λυθούν τα ανωτέρω και διασφαλισθεί η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Διοικήσεως με την τοποθέτηση υπηρεσιακών στελεχών με 5ετή θητεία στις θέσεις των ΓΓ Υπουργείων, ξανασυζητάμε για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Εως τότε, καλή φιλολογίσ

  Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης
  Πολιτικός Επιστήμων – Διεθνολόγος
  Επιθεωρητής Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητος
  Δημόσιος Λειτουργός

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 12:34 | Νικος

  Πρόταση.

  Ανάθεση έργου από το Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης με την εποπτεία του Υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης σε όλα τα πανεπιστημιακά τμημάτα Διοικητικής επιστήμης των παρακάτω:
  1. Ανάλυση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης (προβλήματα και δυσλειτουργίες)με τη χρήση εργαλείων ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας.
  2. Προοπτικές της ελληνικής δημόσιας διοίκησης σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
  3. Λύσεις προτάσεις (ορθολογικοποίηση, καταπολέμηση γραφειοκρατίας, συμμετοχή των πολιτών, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, οργάνωση.
  4. Υιοθέτηση ενός μοντέλου διοίκησης που θα λαμβάνει υπόψη τους Τις Ελληνικές κοινωνικο οικονομικές συνθήκες και νοοτροπίες καθώς και το ευρωαπαικό – παγκόσμιο περιβάλλον.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 11:53 | θεόδωρος

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Στα πλαίσια υποβολής προτάσεων για την καλύτερη απόδοση του δημοσίου τομέα, θα ήθελα να σας προτείνω σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα
  1. Ο εργαζόμενος για να αποδώσει χρειάζεται κίνητρο (χωρις να είναι απαραίτητα οικονομικό)και το αίσθημα οτι ο απρώσοπος εργοδότης ενδιαφέρεται για εκείνον.
  2. Συνεχής εκπαιδευση και αξιολόγηση (με στόχο την βελτίωση).
  3. Αξιοποίηση του πρωσοπικού (καθώς υπάρχουν λάθος άνθρωποι σε λάθος θέσεις).
  4. Ηλεκτρονική μηχανογράφηση.

  Ευχαριστώ.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 09:28 | ΕΦΗ

  Πρεπει να αλλαξουν πολλα.Οπωσδηποτε θα πρεπει να προχωρησει το μετρο της αξιολογησης των δημοσιων υπαλληλων.Μιας πραγματικης αξιολογησης ομως που θα σχετιζεται κ με το επιπεδο γνωσεων κ με το ηθος αλλα κ με το ψυχολογικο προφιλ του καθε υπαλληλου.Ναι ,πιστευω οτι ολοι οι δημοσιοι υπαλληλοι θα πρεπει να αξιολογουνται κ με ψυχομετρικα τεστ.
  Ομως εννοω πραγματικη αξιολογηση κ οχι δηθεν αξιολογιση βαση κομματικων κριτηριων!η βαση ψευτοσυνδικαλιστικων πεποιθησεων.Επισης θα πρεπει οπωσδηποτε να γινει κατι με αυτο το τερας της γραφειοκρατιας!5 υπαλληλοι σ ενα γκισε ασχολουνται με ενα χαρτι!Το ενα αυτο ενγραφο για να μετακινηθει απο οροφο σε οροφο μεσα στην ιδια υπηρεσια κανει τον απιστευτο χρονο της μιας βδομαδας!Φυσικα υπαρχει κ περιπτωση να μην μετακινηθει κ ποτε.Μου εχει τυχει προσωπικα.Να επιμορφωθουν λοιπον οι υπαλληλοι σε προγραμματα σχετικα με υπολογιστες!Ας εχουν μια α ηλικια.
  Η επιμορφωση ποτε δεν εβλαψε κανεναν.Ειμαι δημοσιος υπαλληλος.Ευχαριστω

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 21:12 | thkar

  α)Σπαταλούνται στο Δημόσιο πολλές εργατώρες και πολύ αναλώσιμο υλικό από τους δημοσίους υπαλλήλους με εργασίες περιττές (πχ σε Εφορίες-Τμήμα Εσόδων : γραμμάτια είσπραξης/συμψηφισμού που παραλαμβάνονται από άλλες ΔΟΥ, εκτυπώνονται, πιστώνονται μέσω TAXIS ένα-ένα, σφραγίζονται εις τετραπλούν -στρογγυλή σφραγίδα, ονοματεπώνυμο του δημόσιου λειτουργού, μονογραφή κλπ και ελέγχονται- ενέργειες που θα έπρεπε να ολοκληρώνονται αυτομάτως μέσω TAXIS με την πληρωμή του φορολογούμενου-οφειλέτη σε οποιαδήποτε ΔΟΥ.
  β)Διασύνδεση των Υπηρεσιών αν όχι με μια βάση δεδομένων που υπό προϋποθέσεις θα είναι ορατή από συγκεκριμένες Υπηρεσίες χωρίς δυνατότητα μεταβολών στοιχείων, έστω ενημέρωση της μιας Υπηρεσίας από την άλλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για θέματα πχ που αφορούν συνταξιούχους. Για παράδειγμα οι Δήμοι οι οποίοι εκδίδουν τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, προκειμένου να τις εκδώσουν για να τις χρησιμοποιήσει ο πολίτης πιθανόν για αποδοχή κληρονομιάς ή για όποια άλλη χρήση να απαιτούν -με όποιο δημόσιο έγγραφο αυτό πιστοποιείται- τον ασφαλιστικό φορέα του αποβιώσαντα, προκειμένου άμεσα να ενημερώνουν το φορέα αυτόν και να αποκλείονται έτσι περιπτώσεις όπου συγγενείς αποβιωσάντων νέμονται συντάξεις που θα έπρεπε με το θάνατο να διακόπτονται.
  γ)Σχεδιασμός και προγραμματισμός των όποιων αλλαγών ιδιαίτερα σε νευραλγικούς φορείς όπως οι Εφορίες ώστε να αποφεύγονται αστοχίες,λάθη και συνεχείς αλλαγές που έχουν ως αποτέλεσμα τόσο την αποδιοργάνωση των υπαλλήλων και των Υπηρεσιών αντί για την αναδιοργάνωσή τους όσο και την διόγκωση της έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών και των Ευρωπαίων Εταίρων στη Δημόσια Διοίκηση. Συμμετοχή και υπαλλήλων -με υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων-ανά Υπηρεσία κατά το οργανόγραμμά της (δηλ ανά Δ/νση, ανά Τμήμα κλπ) με έμφαση στις νησιωτικές περιοχές.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 18:56 | Ι.Ι.

  (λυπάμαι για το μπερδεμα )
  ακολουθεί η σκέψη μου ολοκληρωμένη…..

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ !!!!

  Αξιοτιμοι κυριοι σε όσα γράφεται έχεται δίκιο, πολύ καλές και σωστές σκέψεις διάβασα και ελπίζω κάποιοι να τα διαβάζουν και να τα μεταβιβάζουν και να τα αξιοποιούν
  Διαβάστε όμως το παρακάτω απίστευτο ( κάντε τον κόπο ) και μετά ας αναρωτηθούμε όλοι…

  Ήδη από τις 29 Μαρτίου 2010 έχουν τεθεί σε ισχύ οι μεταβατικές διατάξεις του πέμπτου άρθρου του Νόμου 3839/2010, που αφορούν την συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων σε κάθε δημόσια υπηρεσία και Ν.Π.Δ.Δ., με απώτερο στόχο την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων, αυτοτελών γραφείων και αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων, με τη συγκρότηση των υπηρεσιακών αυτών συμβουλίων, με βάση αξιοκρατικά στοιχεία επιλογής και με τα προσόντα των υποψηφίων.
  Σε συνέχεια της θέσεως σε ισχύ των παραπάνω διατάξεων εξεδόθη η υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-04-2010 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να δοθούν συγκεκριμένες διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρμογής τους σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, με χρονοδιαγράμματα και με υποδείγματα προσκλήσεων των υποψηφίων αλλά και με υποδείγματα των εγγράφων συγκέντρωσης των προσόντων των υποψηφίων.
  Από τότε έχει περάσει χρονική περίοδος περισσότερη των 2,5 ετών κατά την διάρκεια της οποίας σημειώθηκε χαρακτηριστική αδράνεια αλλά και ολιγωρία και κωλυσιεργία των αρμοδίων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα σε πολλές υπηρεσίες της χώρας είτε να μην έχουν ακόμη συγκροτηθεί τα υπηρεσιακά συμβούλια που προβλέπονται από το Νόμο, ή να μην έχει πραγματοποιηθεί η κατά Νόμο προβλεπόμενη επιλογή των προϊσταμένων των διαφόρων οργανικών μονάδων από όσα Υπηρεσιακά Συμβούλια έχουν ήδη συγκροτηθεί, όπως ρητά ορίζει ο νόμος.
  ( τα υπηρεσιακά συμβούλια για παράδειγμα στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, έχουν συγκροτηθεί αλλά δεν προχωρούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος των υποψηφίων προϊσταμένων διοικητικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, με βάση τα αξιοκρατικά κριτήρια, όπως ορίζει ο νόμος, χωρίς αιτιολογία )
  Το φαινόμενο αυτό της εντελώς αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του Νόμου 3839/2010 είναι ηθικά και νομικά απαράδεκτο, και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον πυρήνα των διατάξεων εκείνων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που καθιερώνουν την κατόπιν κρίσεων κατάληψη των θέσεων ευθύνης όλων των υπηρεσιών.
  Η ως άνω ολιγωρία έχει εξάλλου επισημανθεί και με το υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.26/1436/οικ.24440/24-11-2010 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία έστω και καθυστερημένα αποφάσισε να παρέμβει, καλώντας όλους τους αρμόδιους φορείς για επίσπευση της εφαρμογής των επίμαχων διατάξεων.
  Επίσης έχουν εκδοθεί και τα ΔΙΔΑΔ/Φ.35.29/1518/οικ. 10796 Αθήνα 30 Μαΐου 2011 και
  ΔΙΔΑΔ/Φ.37.13/927/οικ. Αθήνα 19 Μαΐου 2010, έγγραφα της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με το ίδιο θέμα.
  Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι η ανωτέρω καθυστέρηση έχει ως άμεση συνέπεια τον πολλαπλασιασμό της έκδοσης διοικητικών πράξεων ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένων, ή τοποθέτηση αναπληρωτών Προϊσταμένων με μοναδικό κριτήριο την παλαιότητα (χρόνια υπηρεσίας δηλαδή), πρακτική που θίγει τον κανόνα της αξιοκρατίας και της αμερόληπτης δράσης των διοικητικών οργάνων και οδηγεί πολλές φορές στην ανάδειξη προϊσταμένων ή ‘’αναπληρωτών’’ προϊσταμένων, με ελλιπή τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, χωρίς προηγούμενη συγκριτική τους αξιολόγηση με τους λοιπούς συναδέλφους τους και παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία που ισχύει, δηλαδή το άρθρο 5 του νόμου 3839/2010, και τη νέα φιλοσοφία, αλλά και καταστρατηγώντας και άλλα ζητήματα σημαντικά όπως το προβάδισμα των κατηγοριών ( αφού προτιμούν ακόμη να εφαρμόζουν το παλιό σύστημα όπου τον προϊστάμενο τον ορίζει μόνον η παλαιότητα και όχι συνολικά τα προσόντα των υποψηφίων συγκρινόμενα μεταξύ τους )
  Συμπερασματικά, πιστεύω ότι η άμεση εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του πέμπτου άρθρου του Νόμου 3839/2010 αποτελεί μονόδρομο για την ορθή στελέχωση των υπηρεσιών με άξιους προϊσταμένους, βάσει διαδικασιών στηριζομένων στη διαφάνεια και υπαγομένων στον ακυρωτικό έλεγχο των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

  Συγκεκριμένα στο Υπουργείο Παιδείας, σε όλες τις Περιφερειακές υπηρεσίες δηλαδή τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλοι οι προϊστάμενοι Διοικητικών Θεμάτων είναι αναπληρωτές Προϊστάμενοι χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια τοποθέτησης και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς κανένα προσόν. Δεν έχει εφαρμοσθεί ο σχετικός νόμος και γεννάτε το ερώτημα εάν τελικά οι νόμοι εφαρμόζονται ή είναι στη διακριτική ευχέρεια των πολιτικών προϊσταμένων η εφαρμογή τους.

  Σημειώνεται επίσης η ήδη γνωστοποίηση καταγγελιών για τη μη εφαρμογή του Ν.3839/2010 άρθρο 5

  μα για ποιά δημόσια διοίκηση μιλάμε !!!!!
  εδώ δεν εφαρμόζονται τα αυτονόητα…τι περιμένουμε άραγες ?…..

  τι να περιμένει κανείς άραγες απο ένα σύστημα που δίνει προς διαβούλευση διάφορα ζητήματα όταν δεν έχει φροντίσει το απλό :
  την εφαρμογή του νόμου ???? !!!!!!!!!!!

  ευχαριστώ για τη φιλοξενία , νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται όλα.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 18:05 | Ι.Ι.

  συνέχεια του προηγούμενου….

  Ήδη από τις 29 Μαρτίου 2010 έχουν τεθεί σε ισχύ οι μεταβατικές διατάξεις του πέμπτου άρθρου του Νόμου 3839/2010, που αφορούν την συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων σε κάθε δημόσια υπηρεσία και Ν.Π.Δ.Δ., με απώτερο στόχο την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων, αυτοτελών γραφείων και αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων, με τη συγκρότηση των υπηρεσιακών αυτών συμβουλίων, με βάση αξιοκρατικά στοιχεία επιλογής και με τα προσόντα των υποψηφίων.
  Σε συνέχεια της θέσεως σε ισχύ των παραπάνω διατάξεων εξεδόθη η υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-04-2010 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να δοθούν συγκεκριμένες διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρμογής τους σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, με χρονοδιαγράμματα και με υποδείγματα προσκλήσεων των υποψηφίων αλλά και με υποδείγματα των εγγράφων συγκέντρωσης των προσόντων των υποψηφίων.
  Από τότε έχει περάσει χρονική περίοδος περισσότερη των 2,5 ετών κατά την διάρκεια της οποίας σημειώθηκε χαρακτηριστική αδράνεια αλλά και ολιγωρία και κωλυσιεργία των αρμοδίων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα σε πολλές υπηρεσίες της χώρας είτε να μην έχουν ακόμη συγκροτηθεί τα υπηρεσιακά συμβούλια που προβλέπονται από το Νόμο, ή να μην έχει πραγματοποιηθεί η κατά Νόμο προβλεπόμενη επιλογή των προϊσταμένων των διαφόρων οργανικών μονάδων από όσα Υπηρεσιακά Συμβούλια έχουν ήδη συγκροτηθεί, όπως ρητά ορίζει ο νόμος.
  ( τα υπηρεσιακά συμβούλια για παράδειγμα στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, έχουν συγκροτηθεί αλλά δεν προχωρούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος των υποψηφίων προϊσταμένων διοικητικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, με βάση τα αξιοκρατικά κριτήρια, όπως ορίζει ο νόμος, χωρίς αιτιολογία )
  Το φαινόμενο αυτό της εντελώς αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του Νόμου 3839/2010 είναι ηθικά και νομικά απαράδεκτο, και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον πυρήνα των διατάξεων εκείνων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που καθιερώνουν την κατόπιν κρίσεων κατάληψη των θέσεων ευθύνης όλων των υπηρεσιών.
  Η ως άνω ολιγωρία έχει εξάλλου επισημανθεί και με το υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.26/1436/οικ.24440/24-11-2010 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία έστω και καθυστερημένα αποφάσισε να παρέμβει, καλώντας όλους τους αρμόδιους φορείς για επίσπευση της εφαρμογής των επίμαχων διατάξεων.
  Επίσης έχουν εκδοθεί και τα ΔΙΔΑΔ/Φ.35.29/1518/οικ. 10796 Αθήνα 30 Μαΐου 2011 και
  ΔΙΔΑΔ/Φ.37.13/927/οικ. Αθήνα 19 Μαΐου 2010, έγγραφα της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με το ίδιο θέμα.
  Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι η ανωτέρω καθυστέρηση έχει ως άμεση συνέπεια τον πολλαπλασιασμό της έκδοσης διοικητικών πράξεων ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένων, ή τοποθέτηση αναπληρωτών Προϊσταμένων με μοναδικό κριτήριο την παλαιότητα (χρόνια υπηρεσίας δηλαδή), πρακτική που θίγει τον κανόνα της αξιοκρατίας και της αμερόληπτης δράσης των διοικητικών οργάνων και οδηγεί πολλές φορές στην ανάδειξη προϊσταμένων ή ‘’αναπληρωτών’’ προϊσταμένων, με ελλιπή τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, χωρίς προηγούμενη συγκριτική τους αξιολόγηση με τους λοιπούς συναδέλφους τους και παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία που ισχύει, δηλαδή το άρθρο 5 του νόμου 3839/2010, και τη νέα φιλοσοφία, αλλά και καταστρατηγώντας και άλλα ζητήματα σημαντικά όπως το προβάδισμα των κατηγοριών ( αφού προτιμούν ακόμη να εφαρμόζουν το παλιό σύστημα όπου τον προϊστάμενο τον ορίζει μόνον η παλαιότητα και όχι συνολικά τα προσόντα των υποψηφίων συγκρινόμενα μεταξύ τους )
  Συμπερασματικά, πιστεύω ότι η άμεση εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του πέμπτου άρθρου του Νόμου 3839/2010 αποτελεί μονόδρομο για την ορθή στελέχωση των υπηρεσιών με άξιους προϊσταμένους, βάσει διαδικασιών στηριζομένων στη διαφάνεια και υπαγομένων στον ακυρωτικό έλεγχο των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

  Συγκεκριμένα στο Υπουργείο Παιδείας, σε όλες τις Περιφερειακές υπηρεσίες δηλαδή τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλοι οι προϊστάμενοι Διοικητικών Θεμάτων είναι αναπληρωτές Προϊστάμενοι χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια τοποθέτησης και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς κανένα προσόν. Δεν έχει εφαρμοσθεί ο σχετικός νόμος και γεννάτε το ερώτημα εάν τελικά οι νόμοι εφαρμόζονται ή είναι στη διακριτική ευχέρεια των πολιτικών προϊσταμένων η εφαρμογή τους.

  Σημειώνεται επίσης η ήδη γνωστοποίηση καταγγελιών για τη μη εφαρμογή του Ν.3839/2010 άρθρο 5

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 18:49 | Ι.Ι.

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ !!!!

  Αξιοτιμοι κυριοι σε όσα γράφεται έχεται δίκιο, πολύ καλές και σωστές σκέψεις διάβασα και ελπίζω κάποιοι να τα διαβάζουν και να τα μεταβιβάζουν και να τα αξιοποιούν
  Διαβάστε όμως το παρακάτω απίστευτο ( κάντε τον κόπο ) και μετά ας αναρωτηθούμε όλοι…
  μα για ποιά δημόσια διοίκηση μιλάμε !!!!!
  εδώ δεν εφαρμόζονται τα αυτονόητα…τι περιμένουμε άραγες ?…..
  <>

  τι να περιμένει κανείς άραγες απο ένα σύστημα που δίνει προς διαβούλευση διάφορα ζητήματα όταν δεν έχει φροντίσει το απλό :
  την εφαρμογή του νόμου ???? !!!!!!!!!!!

  ευχαριστώ για τη φιλοξενία , νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται όλα.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 14:49 | Γιάννης Πλατάρος

  Με ποία εχέγγυα να σας δώσω την ιδέα μου; Μόνο με Πατριωτικά κίνητρα; Χμ….Φτάνουν! Και ως πιθανότητα να κάνετε κάτι σωστό που δνε έχετε σκεφθεί, φθάνει. Και ως πιθανότητα να κλέψετε μια ιδέα και να την παρουσιάσετε ως ιδέα μεγαλοσχήμονος ή γιάπη, φθάνει. Αξίζει ο κόπος να σας πούμε κάτι σωστό και να υπάρξει πιθανότητα να υλοποιηθεί. Εδώ που φθάσαμε, όλα αξίζουν, προκειμένου να συμβάλουμε όλοι να γίνει κάτι σωστό, αφού να αλλάξουμε ανθρώπους και νοοτροπίες δεν προκάνουμε. Πριν κάτι χρόνια σας κατέθεσα μια ιδέα να σταμαήσει ένα επαναλαμβανόμενο κοροϊδιλίκι στις Νομαρχίες , νυν Αντπεριφέρειες για την έκδοση βεβαιώσεων χιλιομετρικών αποστάσεων για τα «εκτός έδρας» Η ιδέα που σας προέτεινα και φθηνή ήταν και άμεσα υλοποιήσιμη και αποτελεσματική και λειτουργική και περιόριζε την γραφειοκρατία και τις μετακινήσεις και μια ύβρη που διαπράττεται σε όλους όσους μετακινούνται συχνά. . Δεν την κάνατε, δεν την υλοποιήσατε, δνε ασχοληθήκατε, μάλιστα είχε και «υπερψηφιστεί από το κοινό» πλην την βάλατε έσχατη (μην αναγνωριστεί και ως ρηξικέλευθη καινοτομία !)
  Το σοβαρό ερώτημα που έχω να σας υποβάλλω είναι ΓΙΑΤΙ ΝΑ μπω στον κόπο να σκεφθώ κάτι σωστό αν ξέρω ότι θα το πετάξετε. γιατί; Λέτε να υπεραξιολογώ την πρόταση που σας έκανα; Φροντίσατε εργοδώς, μια αξιόλογη δυνατότητα π ου παρέχει το διαδίκτυο, η αμεσότητα ενός δικτύου με κόσμο που εθελοντικά πάει να καταθέσει ιδέα αξιοποιώντας την εμπειρία του και τις γνώσεις του να τις κάνετε σκουπίδια.
  Δικαιούμαι με την συμπεριφορά σας και την εμπειρία μου να είμαι χολωμένος που πάμε στον γκρεμό και ακόμα η Διοίκηση η απρόσωπη η γραφειοκρατική κοροϊδεύει, μπορεί να κοροϊδεύει, έχει ακόμα την δυνατότητα να κοροϊδεύει. Φυσικά, ο κάθε ένας μπορεί να σκεφθεί το απλούστατο, ότι η πρόταση είχε κάποιο κώλυμα και δεν υλοποιήθηκε.
  Εμένα όμως δεν μπορείτε να με πείσετε, αν είστε ακόμα οι ίδιοι που είσαστε και πριν 3 χρόνια υπεύθυνοι της Ανοικτής Διακυβέρνησης.
  Λυπάμαι αφάνταστα που απλές και υλοποιήσιμες ιδέες δεν μπορούν να υιοθετηθούν ούτε και τώρα που βουλιάζουμε. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η μπάντα του Τιτανικού παιάνιζε κατά την ώρα της βύθισης για να δώσει κουράγιο στους υποψήφιους πνιγμένους. Θέλω να πώ ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ!
  Επαναλαμβάνω την πρόταση:

  Κατάργηση λήψης Βεβαίωσης χιλιομετρικής απόστασης από Νομαρχίες.

  January 25, 2010

  Καταργείται:
  1. Η υποχρέωση μετάβασης του πολίτη στις Νομαρχίες,με όλα τα συμπαρομαρτούντα δηλ. εξεύρευση χώρου στάθμευσης , εναλλακτικό κόστος για τον πολίτη, οικολογική επιβάρυνση.
  2. Το τεράστιο κόστος δυσφήμισης του Κράτους και της εκάστοτε εξουσίας για την μέχρι σήμερα θεσμοθετημένη υποχρέωση μετάβασης και για ποσά ευτελή και ευάριθμα τα οποία ναι μεν «χαρίζει» στο Κράτος ο πολίτης, μέσα του όμως συνειδησιακά το κατεδαφίζει.

  Θεσμοθετείται:
  1.Λήψη βεβαίωσης που λαμβάνεται από εκτύπωση στο διαδίκτυο από σχετικό τόπο που συντηρεί το Υπουργείο και οι Νομαρχίες.
  2. Η βεβαίωση φέρει τον τύπο «Ελάχιστη απόσταση μεταξύ αφετηρίας Α και προορισμού Π , μέσω Υ (λ.χ. Ρίου Αντιρίου) χιλιόμετρα Χ»
  3. Η χιλιομετρική απόσταση θα φέρει και ημερομηνία η οποία θα πιστοποιεί , ότι την συγκεκριμένη ημερομηνία η απόσταση ΑΠ ήταν Χ , με το δεδομένο, ότι αυτό είναι μεταβλητό.
  4. Για την περίπτωση κλεισίματος μιας οδού ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα εκτυπώνεται σε σχετική στήλη με τον τίτλο «Παρατηρήσεις» τυποποιημένη αναφορά της Τροχαίας, ότι «Από ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ έως ….. η οδός Ο, από το α χιλιόμετρο μέχρι το β χιλιόμετρο, έμεινε κλειστή λόγω (καταπτώσεως βράχων ή μπλόκων ή χιονοπτώσεων ή καθιζήσεως του οδοστρώματος ή πλημμυρών ή άλλης αιτίας) και η κυκλοφορία προς Α διεξάγετο μέσω Β και προς -Α μέσω Γ.» Την πληροφορία την πληροφορία την μεταβιβάζει η Νομαρχιακή Διεύθυνση Τροχαίας στην Νομαρχία σε επί τούτω εντεταλμένο υπάλληλο της Νομαρχίας που ενημερώνει το σύστημα. Σε κεντρικό επίπεδο το σύστημα ενημερώνεται από 2-3 υπαλλήλους, πέραν των άλλων τους καθηκόντων.
  5. Το σύστημα διαθέτει ανάδραση για υποδείξεις πολιτών για λάθη.
  6. Η εκτύπωση της βεβαίωσης υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του υπαλλήλου και φέρει ημερομηνία εκτύπωσης και ίσως κωδικούς για μεγαλύτερη ασφάλεια αν τούτο κριθεί αναγκαίο.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 13:11 | Nίκος Παπαδιονυσίου

  Κράτος και κομματικοί συνδικαλιστές χαμηλού επιπέδου δεν συμβιβάζεται.
  Επειδή όμως δεν γίνεται δημοκρατία χωρίς Συνδικαλισμό στους χώρους εργασίας, θεσπίστε προδιαγραφές για την ποιότητά τους, το επίπεδο μόρφωσής τους, την απαγόρευση τα κόμματα να τους βάζουν υποψηφίους τους σε εκλογές βουλευτικές ή δημοτικές. Να μην μπορούν να διοριστούν σε άλλες έμμισθες ή με οποιαδήποτε αποζημίωση θέση, να ελέγχεται ο χρόνος συνδικαλιστικής τους άδειας. Καμιά προσέγγιση συνδικαλιστών με υπουργούς, υφυπουργούς, γεν. γραμματείς, πλέον αυτών που είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι πρωτοβάθμια.

 • 28 Αυγούστου 2012, 09:45 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΡ

  Υπάρχουν παρα πολλά ΝΠΙΔ, Σωματεια , Ομοσπονδιες με υπεράριθμο προσωπικό οι οποιοι θα πρέπεινα φύγουν και να στελεχώσουν υπηρεσίες του Δημοσίου οι οποίες εξυπηρετούν πολίτες. ΙΚΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΕΦΟΡΙΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ. Επισης οι περισσότεροι ενώ έχουν προσληφθεί ως Υ.Ε έχουν γίνει Δ.Ε.

 • 22 Αυγούστου 2012, 01:10 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Στα πλαίσια επανίδρυσης του Κράτους σε νέα βάση λειτουργιών, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν ριζικά και τα εξής ζητήματα που δημιουργούν στρεβλώσεις στην διοίκηση:Πολλές φορές οι νόμοι με ειδικές εξουσιοδοτήσεις, προβλέπουν την έκδοση Π.Δ/των ή κάποιων αποφάσεων που να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Τίθεται πολλές φορές το ζήτημα , ποιός παίρνει την πρωτοβουλία για την σύνταξη καιπροώθηση αυτών των Π.Δ/των και αποφάσεων.Το έργο αυτό έπρεπε να προετοιμάζεται από ειδικές νομοπαρασκευαστικές υπηρεσίες κάθε Υπουργείου , σε συνενόηση με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες.Τα τελευταία χρόνια , έχει παρατηρηθεί μεγάλη προχειρότητα αλλά και μεγάλες καθυστερήσεις ως προς το ζήτημα αυτό. Έτσι π.χ διαπιστώνεται ότι πολλές φορές εισηγούνται απ’ ευθείας υπηρεσίες την υλοποίηση αυτών των εξουσιοδοτήσεων και έκτοτε χάνονται τα ίχνη αυτών των εισηγήσεων στα γραφεία των Υπουργών, ή εκδίδονται αποφάσεις, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΦΕΚ.Προτείνεται στα πλάισια της πρωτοβουλίας για την ανοικτή διακυβέρνηση, να προβλεφθεί ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Διοικητικής μεταρρύθμισης , που να συντονίζει και παρακολουθεί και την έγκαιρη και την νόμιμη υλοποίηση τέτοιων εξουσιοδοτήσεων νόμων. ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ, ΟΤΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΟΥ, εκδίδουν αποφάσεις με τις οποίες ερμηνεύουν νόμους που εφαρμόζονται απο τα Υπουργεία τους , κατά το δοκούν και σε ακραίες περιπτώσεις στην ουσία νοθεύουν ερμηνευτικά τους νόμους επί ζημία είτε του Δημοσίου συμφέροντος και πολιτών, είτε προς όφελος μεμονομένων πολιτών.Και το φαινόμενο αυτό πρέπει να εποπτεύεται , παρακολουθείται και ελέγχεται από ειδική υπηρεσία , στα πλάισια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.(συνεχίζεται)

 • 8 Αυγούστου 2012, 20:15 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Συνεχίζοντας τις προτάσεις μου,έχω να προσθέσω και τα εξής:Η πολυνομία στην χώρα μας,τείνει να γίνει ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας της διοίκησης αλλά και παράγοντας διαφθοράς και γραφειοκρατίας. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ,ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ και στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να επιτραπεί ,άριστοι γνώστες , συνταξιούχοι να μετακαλούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα , προς υποβοήθηση του έργου αυτού. ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ,ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΘΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ, ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ. Έτσι θα υπάρχει πάντα κωδικοποίηση νομοθεσιών σε βασικούς τομείς της διοίκησης, ώστε να διευκολύνεται στο έργο της η διοίκηση, η δικαιοσύνη, αλλά και να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Το έργο αυτό, πρέπει να το αναλάβει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία θα επιμελείται στο να εμπλουτίζει τις κωδικοποιήσεις , με το πρόσθετο υλικό της νομολογίας των δικαστηρίων , του ΝΣτΚ κ.λ.π. ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΩΝ, και να μεταφερθεί σε αυτούς και το προσωπικό,με ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ που λόγω του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥΣ ,(π.χ προώθυσης εξαγωγών, τουριστικών υποδομών, επενδύσεων κ.λ.π), ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ.Να παρασχεθεί η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΕΣ,(ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ),ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (συμπεριλαμβανομένων και των Υπουργών),απόκρυψη από το σώμα στοιχείων με σκοπό να επηρεαστεί η βούληση των βουλευτών και να ψηφισθεί διάταξη, την ψήφιση φωτογραφικών διατάξεων με σκοπό να εξυπηρετηθούν (προφανώς με το αζημίωτο) ιδιωτικά σημφέροντα και να ζημιωθεί το Δημόσιο, κ.λ.π. Εάν επαληθεύονται οι καταγγελίες, οι υπάλληλοι να παίρνουν υποχρεωτικά εύφημη μνεία απ΄ευθείας από την βουλή, που θα τίθεται στο προσωπικό τους μητρώο.

 • 3 Αυγούστου 2012, 23:00 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Συνεχίζοντας τις προτάσεις μου ,για την βελτίωση της διοίκησης έχω να προσθέσω τα εξής:Η Διοίκηση μέσα από την επανίδρυσή της , πρέπει να είναι ενιαία.Για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνουν κάποια υποχρεωτικά βήματα, που θα εφαρμοσθούν υπό τύπον αρχών.Οι Υπουργοί π.χ πρέπει δεσμευτικά να έχουνΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝ!!!! ΓΕΝΙΚΟ Δ/ΝΤΗ ΝΑ ΕΛΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΣ,ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΘΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ(π.χ κανένα νομοσχέδιο ή τροπολογία δεν προωθείται από Υπουργείο για ψήφιση, αν σε επίπεδο γενικού Δ/ντή δεν έχει σχολιασθεί και μονογραφηθεί ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΜΙΩΘΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Η ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ,οι υπηρεσιακοί φάκελλοι που υποβάλλονται στον Υπουργό, να φαίνεται πότε παρελήφθησαν και από ποιόν, καμμία πράξη δεν προωθείται μονομερώς από γραφείο Υπουργού αν δεν έχουν διατυπωθεί θέσεις για την νομιμότητά της, τουλάχιστον από Γενικό Γραμματέα κ.λ.π). Οι Υπουργοί, όταν προτείνουν ρυθμίσεις που επηρεάζουν εμμέσως ή άμεσα θέματα αλλαγής στο καθεστώς γαιών της Χώρας, πρέπει να συνενοούνται ώστε νομοπαρασκευαστικά να μην γίνονται ρυθμίσεις που τελικά ζημιώνουν το Δημόσιο(π.χ ρυθμίσεις αυθ/των εκτός σχεδίου,συνεπάγονται σε περίπτωση αναγκαστικών απαλλ/σεων στο μέλλον, μεγάλων αποζημιώσεων για τιςνομιμοποιημένες αυθ/τες εγκαταστάσεις). Σε περίπτωση που αποδεκνύεται στο μέλλον ότι ζημιώθηκε το δημόσιο από την ρύθμιση , να επανέλθει αυτό που εφαρμοζόταν κατά την αρχαιότητα από τους προγόνους μας.ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΣΑΦΩΣ ΜΕ ΝΟΜΟ ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ναί μεν ο διοικούμενος πρέπει να απαλλαγεί από τα δεινά της κακοδιοίκησης μέσω έξυπνων μεθόδων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ο πολίτης μετέρχεται κάθε μέσο , προκειμένου να ξεγελάσει την διοίκηση και εν γένει οι πράξεις του δεν είναι καλής πίστης( ελλείπουν τα στοιχεία της ευθύτητας γνησιότητας τιμιότητας). Τα συλλογικά όργανα της διοίκησης επιβάλλεται να αποφασίζουν με πλήρη διαφάνεια ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΝΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ζήτημα του συνδικαλισμού στην διοίκηση. Πρέπει να αποσαφηνισθούν και αναθεωρηθούν εκ νέου οι εργασιακές σχέσεις ,τα δικαιώματα, η εκπροσώπιση σε συλλογικά όργανα,η απουσία απο εργασία,κ.λ.π Έχει γίνει κατάχρηση και σε πολλές περιπτώσεις οι συνδικαλιστές εκτρέφουν φαινόμενα διαφθοράς αλλά και συμπεριφορές υπαλλήλων που ζημιώνουν το Δημόσιο.(συνεχίζεται)

 • 1 Αυγούστου 2012, 23:41 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Συνεχίζοντας τις προτάσεις,προτείνω:ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ να μην μπορεί εφεξής, επί ποινή απολύσεως, να συμμετέχει ως μέλος σε ομαδική ή συνεταιριστική αγορά γής για παραθεριστική ή κύρια κατοικία.Τις 10ετίες 1950 έως και1980 πάρα πολλοί δημόσιοι λειτουργοί από όλες τις βαθμίδες εξουσίας(υπάλληλοι Βουλής,δικαστικοί,ιατροί ,μηχανικοίκ.λ.π) ,έγιναν μέλη οικοδομικών Συν/σμών που αγόρασαν γή πάσης φύσεως και απροσδιόριστης ιδιοκτησιακά καταστάσεως από πλευράς εγκύρων τίτλων έναντι του Δημοσίου.Το ίδιο έγινε με την συγκρότηση ομάδων υπαλλήλων που αγόραζαν μαζί γή. Το κίνητρο ήταν δήθεν να αποκτηθεί γή για να στεγάσουν οι υπάλληλοι τις οικογένειές τους. Στην πραγματικότητα τα κίνητρα ήταν άλλα και μάλιστα αντιστρατευόταν βασικές Συνταγματικές επιταγές , όπως π.χ ότι την οικιστική πολιτική την χαράσσει το Κράτος(Εδώ επετράπη να την χαράσσουν οι υπάλληλοι). Την τριακονταετία αυτή,οργανώθηκαν σε όλα τα επίπεδα , φαινόμενα διαφθοράς και στην ουσία όπου οι εκτάσεις εντάχθηκαν και σε σχέδια πόλης,οι περισσότεροι υπάλληλοι απεδείχθη ότι επεδίωξαν τον πλουτισμό , μέσω πωλήσεως των οικοπεδικών μερίδων τους.ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ Η ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΠΟΥ Ο ΝΟΜΟΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ Η ΜΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,Η ΥΠΟΧΡΕΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ,ΝΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΖΕΙ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΤΙ ΠΑΡΗΛΘΕ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει νομοθετικά να έχει καθορισθεί ποιός ευθύνεται και ποιός κρίνει αν η καθυστέρηση είναι ανωτέρας βίας, αν είναι δικαιολογημένη ή αδικιολόγητη. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης , η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΠΕΡ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ(π.χ20-40 ευρώ),ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ ΥΠΑΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ(συμπεριλαμβανομένων και των Υπουργών). Οι συνταξιούχοι κατά τομέα της διοίκησης Δημόσιοι λειτουργοί,που αποδεδειγμένα τερματίζουν την υπηρεσία τους ως ΑΡΙΣΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ,με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακ/σης που επικυρώνει η Βουλή, να είναι για μιά πενταετία,ΟΙΚΙΟΘΕΛΩΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ,όταν οι Τομείς παρουσιάζουν κενά στην λειτουργία τους, σε κάθε δε περίπτωση να χρησιμοποιούνται δεσμευτικά από τους αρμόδιους Υπουργούς ως σύμβουλοι ή σε εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης νέων Δημοσίων υπαλλήλων.(σνεχίζεται)

 • 1 Αυγούστου 2012, 18:40 | Μακρη Δήμητρα

  Μετα απο 27 χρόνια υπηρεσίας σε ασφαλιστικό Ταμείο η γνώμη μου για αύξηση της παραγωγικότητας , καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και καταπολέμηση της διαφθοράς είναι:
  1) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ: ενιαίο μητρώο ασφαλισμένων – συνταξιούχων, δυνατότητα πρόσβασης για άντληση στοιχείων σε ΚΕΠΥΟ – ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ – ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ χωρίς να είναι απαραίτητη η συμβολή του πολίτη. Τακτική εκπαίδευση του προσωπικού και αξιοποίηση αυτού με βάσει τις ικανότητες που διαθέτει καθένας.Κρισεις προϊσταμένων και διευθυντών και αξιολογηση υπαλληλων με γραπτές εξετάσεις, πρέπει να εκλείψει το φαινόμενο προϊσταμένων ανίκανων να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους. Πρέπει να τελείωσει το κομματικό Κράτος και οι κρίσεις σύμφωνα με τις πολιτικές πεποιθήσεις του καθένα. Να μπει τέλος στο τσουβάλιασμα κάτω απο τον χαρακτηρισμό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ των υπαλλήλων. Απόκτηση ειδικοτητας μετα απο κάποια χρόνια υπηρεσίας .Υπαρχουν υπάλληλοι ΔΕ που γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά, δουλεύουν,τρέχουν να λύσουν προβλήματα είναι πάντα μπροστά.
  Πισω τους κρυβονται ανεπαρκεις πτυχιουχοι και υπάλληλοι που επιλέγουν την αποστασιοποίηση απο την δουλειά χωρίς βέβαια συνέπειες αφου ουτως η αλλως η δουλεια θα βγει και η συνταξη θα πληρωθει. Αυτοί οι υπάλληλοι με το νέο μισθολόγιο κατατάχθηκαν σε κλίμακα λίγο καλύτερη απο αυτήν των ΥΕ .
  2) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ: Απλούστευση διαδικασιών και αξιοποίηση νέας τεχνολογίας π.χ. προσβαση και αμεση ενημέρωση του μητρώου συνταξιούχων απο το Ληξιαρχειο με την ημερομηνία θάνατου και άρα διακοπή σύνταξης αμέσως.Η μεχρι σημερα ακολουθουμενη διαδικασια αποστολης ληξιαρχικων πράξεων ταχυδρομικώς παίρνει κάποιες φορές και πάνω απο δυο μήνες. Χρόνια ακούμε για κατάργηση της πολυνομιας αντ’αυτης· καταιγίδα Νομων που ειδικά τελευταία σε κάποιες περιπτώσεις αναγκαστικα γυρίσαμε σε χειρόγραφο ελεγχο λόγω αδυναμίας των απαρχειωμενων ηλεκτρονικών συστημάτων να προσαρμοστούν έγκαιρα. Επιτέλους χρήση του email αντί του εγγράφου όπου αυτό είναι δυνατό. Νούμερα νούμερα νούμερα ΑΦΜ – ΑΜΚΑ – ΕΑΜ – ΑΜΣ και επίσης κάθε δεκαετία περίπου νέος ΑΔΤ υπάρχει άραγε πολίτης άλλης χώρας να κουβαλάει τόσα νούμερα και πια είναι αυτή; Πως είναι δυνατό με τόσα νούμερα να γίνεται ταυτοποίηση για την αποφυγή λαθων ( χορήγηση επιδομάτων – διαγραφές κ.λ.π.)
  3) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ: Γιατί θα πρέπει για να βγει μια σύνταξη να έχω επαφή με τον υποψήφιο συνταξιούχο.Αμεση εφαρμογή (αναζητηση-διεκπεραίωση) αναζήτησης δικαιολογητικών απο τους αρμόδιους φορείς. Τήρηση ενιαίου πρωτοκόλλου χρέωση φακελλου με βάσει τη σειρά εισαγωγής. Έλεγχος της τήρησης της απο τον Προϊστάμενο και παραβίαση σειράς μόνο με εντολή Δ.Σ. για λόγους τεκμηριωμενα κοινωνικούς.Γραφείο ενημέρωσης κοινού, στελεχωμενο με έμπειρο προσωπικό, όπου θα ενημερώνεται κάθε πολίτης για την εξέλιξη της υπόθεσης του χωρίς να έρχεται σε επαφή με τον αρμόδιο υπαλληλο. Παρατήρηση: ο πολίτης δεν έχει πάντα δίκιο είναι συνυπεύθυνος σε πολλά φαινόμενα διαφθοράς και τώρα με τις μειώσεις των μισθών θα βρει αποδέκτες των προτάσεων του πιο εύκολα. Τα ΜΜΕ θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαπαιδαγώγηση με στόχο τη καλύτερη και υγιεστερη σχέση πολίτη – δημόσιας διοίκησης. ΤΕΛΟΣ: ΑΙΡΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. ΟΧΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΝΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ. ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ.ΚΡΑΤΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ΟΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ.

 • 29 Ιουλίου 2012, 13:04 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΝΤΟΝΤΟΣ

  Εγώ προσωπικά όπως λειτουργούσα ως ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ λειτουργώ και τα τελευταία 5 έτη ως ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. Δεν είναι θέμα ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ αλλά ΘΕΜΑ ΗΘΙΚΗΣ των υπαλλήλων (η οποία ΗΘΙΚΗ δημιουργείται από την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ και κυρίως από το ΣΧΟΛΕΙΟ). Οσους ΝΟΜΟΥΣ και να δημιουργείσετε οι κακόβουλοι ΔΥ ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ θα βρούν το ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙ για να ΧΑΖΟΓΕΛΑΝΕ στις ΤΑΒΕΡΝΕΣ το βράδυ…
  Γιατί τώρα διορίστηκα τόσο ΑΡΓΑ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ αλλά και στον ΕΞΥΠΝΟΤΑΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΣΕΝΗ-ΕΥΘΥΜΙΟΥ!!!!

 • 29 Ιουλίου 2012, 00:13 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Συνεχίζοντας τις διαπιστώσεις και προτάσεις για την βελτίωση της Διοίκησης, έχω να εκθέσω συνοπτικά καιτα εξής: Στην διοίκηση, από χρόνια τώρα, έχει εκλείψει το αίσθημα της ευθύνης και το αίσθημα του φόβου των δημόσιων υπαλλήλων.Ένα μικρό ποσοστό υπαλλήλων έχουν αυταπάρνηση για την δουλειά τους και οι υπόλοιποι έχουν μπεί σε μιά ρουτίνα καθημερηνότητας, χωρίς ενδιαφέρον για πρωτοβουλίες και για ενημέρωσή τους.Αυτό επιβάλλεται να αναστραφεί και αυτό θα γίνει στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , μόνο όταν οι αρμόδιοι επανιδρύσουν την διοίκηση σε νέα βάση. Δεν λέω να υιοθετηθούν οι δικές μου προτάσεις . Μπορεί να υπάρχουν και καλύτερες . ΚΑΤΙ ΟΜΩΣ ΝΕΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΥ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΚΟΡΟΪΔΑ. ¨Εχει αποδειχθεί , ότι ούτε οιτακτικές Επιθεωρήσεις έχουν αποτέλεσμα στο να βελτιωθεί η διοίκηση.Εκτιμώ και προτείνω, θεσμικά την διοίκηση στην εν γένει δράση της να την ελέγχει η δικαστική εξουσία (Υπουργείο Δικαιοσύνης) κατά προτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών με εφνιδιαστικούς ελέγχους,μέσω εισαγγελικών λειτουργών και σε κάποιες περιπτώσεις οι εισαγγελικοί λειτουργοί να ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΕΛΕΓΧΟ.Όλες οι άδειες που χωρηγούνται σε πολίτες βάσει της κείμενης νομοθεσίας επιβάλλεται θεσμικά, να καταχωρούνται στο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και με ειδικό νόμο να προσδιορισθεί ότι ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ,ΑΝΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΟΤΑΝ ΕΚΛΕΙΨΕΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΧΩΡΗΓΗΘΗΚΑΝ, ΚΑΙ ΑΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ,ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΝ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΕΦΟΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ.(Π.χ αυτός στον οποίο μεταβιβάζεται άδεια λειτουργίας taxi,και πρέπει να φαίνεται στο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να μην μπορεί να μεταβιβάζει την άδεια, (η οποία σημειωτέων είναι ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ).Ο δημόσιος λειτουργός που χρεώνεται το σχετικό αίτημα χωρήγησης μιας αδείας που προβλέπεται από νόμο, άν παρέλθουν άπρακτα τα χρονικά περιθώρια που του θέτει ο νόμος για να κάνει την εισήγηση, από τότε που ο σχετικός φάκελλος είναι πλήρης,που καθιστούν την καθυστέρηση αδικαιολόγητη, ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΗΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ. Επίσης , όταν προωθούνται προσπάθειες επενδυτικών προγραμμάτων στον Δημόσιο τομέα,ΠΡΟΤΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΚΕΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ. Π.χ αν το Δημόσιο θέλει να γίνουν προσπάθειες Τουριστικών επενδύσεων σε Δημόσια ακίνητα(π..χ δάση και δασικές εκτάσεις), πρώτα σε συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών θα εντοπισθούν οι εκτάσεις που θα συμφωνηθεί ότι μπορούν να μπούν σε τέτοιο πρόγραμμα, Θα συνταχθούν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ίδια την διοίκηση, θα επιλυθούν τυχόν άλλα προβλήματα (π.χ χωροταξικά , συντελεστών δομήσεως κ.λ.π) και ολοκληρωμένα πλέον τα σχετικά ΕΤΟΙΜΑ ΠΑΚΕΤΑ θα εκτίθενται σε πλειοδοτικό διαγωνισμό προσφορών. Έτσι θα καταπολεμηθεί η γραφειοκρατεία, η συναλλαγή, η διαφθορά , οι καθυστερήσεις κ.λπ σε αυτού του τύπου τις προσπάθειες που πρέπει να κάνει το Κράτος. (έπεται η συνέχεια).

 • 27 Ιουλίου 2012, 00:59 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Συνεχίζοντας τις προτάσεις μου, για την βελτίωση της δημόσιας διοίκησης , επισημαίνω και τα εξης:Μετά τον διαχωρισμό της διοίκησης κατά τομείς, πρέπει να γίνουν άμεσα νέοι Οργανισμοί, ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και όχι κάθε Υπουργός από μόνος του με τις παρατρεχάμενες συντεχνίες του. Οι Οργανισμοί αυτοί πρέπει να είναι απλοί , περιγραφικοί κατά αρμοδιότητα και σαφείς σε προσωπικό κατά κατηγορία που θα στελεχώνει τις επί μέρους υπηρεσίες.Διαφοροποίηση πρέπει να υπάρχει εφ, εξής όσον αφορά το πάσης φύσεως διοικητικό προσωπικό, πλήν του Επιστημονικού, το οποίο προτείνω να μην ανήκει στην δικαιοδοσία των επί μέρους υπουργείων, αλλά αποκλειστικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, που π΄ρέπει να μεριμνά για τις αποσπάσεις και μεταθέσεις του διοικητικού προσωπικού , ώστε να καλύπτονται πάντα οι απαιτήσεις σε διοικητικό προσωπικό , όλων των Οργανογραμμάτων των Υπουργείων.Επίσης επιβάλλεται να καθορισθούν με νόμο και κατά αντικείμενο , όλες οι εργασίες του διοκητικού προσωπικού. Σε πάρα πολλές υπηρεσίες οι διοικητικοί υπάλληλοι υπολειτουργούν και συνοστίζονται και το διοκητικό έργο το κάνει Επιστημονικό προσωπικό. Έχει παρατηρηθεί Επίσης , ότι όταν σε κάποια διοικητική θέση έχει πολύ δουλειά , κανείς δεν θέλει να πάει και υπάρχουν παρεμβάσεις ώστε ποτέ να μην στελεχώνεται.Σε ορισμένους επίσης τομείς, θα πρέπει το διοκητικό έργο που σήμερα το εκτελούν στελέχη ταγμένα για άλλη δραστηριότητα, να το αναλάβει με μετατάξεις ή με μετακίνηση πλεονάζοντος προσωπικού, διοικητικό προσωπικό (Π.χ στον τομέα ασφάλειας, θεωρώ παράλογο το διοικητικό έργο να το κάνουν αστυνομικοί). Το Επιστημονικό προσωπικό στην διοίκηση, πρέπει να περνά ανά τετραετία από υποχρεωτική ενημερωτική εκπαίδευση ή οποία και θα συμπληρώνεται- τερματίζεται με γραπτό εξεταστικό τέστ απαντήσεων, που θα μπάινει στο φάκελλο μητρώου του Υπαλλήλου. Επειδή πολύς λόγος γίνεται τελευταία σε βάρος της διοίκησης και σαυτήν μεταθέτουν και τις ευθύνες οι πολιτικοί μας, καλά θα ήταν να γίνει έρευνα και να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.Εγώ αυτό που ξέρω, είναι ότι ακόμα και η Γενική Επιθεώρηση Δημοσιας Διοίκησης , στεγάζεται σε κτίριο του οποίου η οικοδομική άδεια έχει ακυρωθεί από το ΣΤΕ, καθώς επίσης ,ότι οι σωστοί και νομοταγείς υπάλληλοι στο Δημόσιο, ακολουθούν τον πιό δύσβατο δρόμο και σε πολλές περιπτώσεις,Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΔΕΝ ΕΚΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑ Η ΣΩΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΤΡΕΦΕΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ,ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ.(έπεται η συνέχεια)

 • 25 Ιουλίου 2012, 19:17 | Κρίκος

  Νομίζω ότι μέσα στην χαοτική κατάσταση (ίδια σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα)εκείνο που πρέπει να αλλάξουμε είναι το παραμύθι της «θέσης ευθύνης) Συνέχεια ακούγεται από υπαλλήλους προϊσταμενους-διευθυντές-βουλευτές » έχω την ευθύνη»(κούφια συνήθως, δηλαδή δεν επισήρει καμία συνέπεια συνήθως).Νομίζω ότι αν νομικά οριστεί για κάθε υπάλληλο , το έργο του, η ευθύνη του, οι αμοιβές και οι ποινές και οι προιστάμενοι είναι μόνο για να μοιράζουν την δουλειά σε ειδικές περιπτώσεις π.χ. απουσιών, τότε ο καθένας θα είναι υπεύθυνος ο ίδιος απέναντι στον πολίτη και θα χαθεί η έννοια της συλλογικής ευθύνης πίσω από την οποία κρύβονται όλα τα κακώς κείμενα.
  Επιπλέον κανένας υπάλληλος δεν είναι σαδιστής. Γίνεται όμως όταν τον διατάζει ο νομοθέτης. Άρα πρέπει να επιλέξουμε τους νομοθέτες μας σωστά. Πρέπει να γνωρίζουμε τους ανρθώπους που προτείνουν σε πρώτο βαθμό κάποιο νόμο και όχι τον υπουργό που τον υπογράφει(πάλιτίθεται το θέμα της αμεσότητας της ευθύνης)Και επιτέλους εμείς βουλευτές ψηφίζουμε για να νομοθετούν και όχι συμβούλους.
  Τέλος να ανακοινώνονται αφιλτράτιστες όλες οι πολιτικές συζητήσεις οργάνων επιτροπών συμβουλίων κ.τ.λ να ξέρουμε ποιος σύμβουλος, ποιος βουλευτής προτείνει τι και στις εκλογές να έχουμε εικόνα μακριά από τις κρίσεις των δημοσιογράφων και των καναλιών. Το μέτρο αυτό να επεκταθεί και σε όποιους οργανισμούς λειτουργούν με εσωτερικούς κανονισμούς (έτερον παραμύθι)…Ποιος υψηλά ιστάμενος μπορεί να το προωθήσει;;;;η βάση νοσεί βαριά!

 • 25 Ιουλίου 2012, 00:28 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Επιβάλλεται να καταργηθεί το ξεχωριστό Πρωτόκολλο για κάθε Υπουργείο. Κάθε Υπουργείο έχει χαρακτηριστικό κεφαλαίο γράμμα(π.χ Α ή Βή Γκ.λ.π) αλλά ο αριθμός αιτήσεως ή εισερχόμενης αλλ/φίας ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ για όλη την κρατική μηχανή, καταχωρούμενος αυτόματα απο το ηλεκτρονικό σύστημα διακυβέρνησης .Εντός τριών ημερών, με ευθύνη των προϊσταμένων των Δ/νσεων των τομέων, στο σύστημα πρέπει να είναι καταχωρημένος ο υπάλληλος που χρεώθηκε την σχετική αλλ/φία ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ.Επιβάλλεται να καθιερωθεί κλιμάκωση στις καθυστερήσεις ενεργειών των υπαλλήλων που χρεώνονται αλληλογραφίες.Ειδικώτερα για απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών, οι καθυστερήσεις ταξινομούνται σε ΚΑΘΥΣΡΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ. Για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις , γίνεται γραπτή επίπληξη στον υπάλληλο και στον προϊστάμενό του και στην τρίτη επίπληξη, επιβάλλεται αυτοδίκαια μικρή περικοπή στις ετήσιες αποδοχές του υπαλήλου, καθ’ υποτροπή δε προτείνεται η απόλυση. Καθιερώνεται επίσης στην διοίκηση ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικών αρχειοθετήσεων.Διαφοροποιούνται τα αρχεία των Δημοσίων υπηρεσιών και αρχεία που πρέπει να τηρούνται στο διηνεκές, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ(π.χ ιδιοκτησιακά στοιχεία του Δημοσίου, στρατιωτικά αρχείακ.λ.π) η ευθύνη δε τήρησής τους είναι διαρκής και ανα πάσα στιγμή το Δημόσιο γνωρίζει τον υπέυθυνο. Σε κάποιες υπηρεσίες έχουν λεηλατηθεί τα αρχεία επι ζημία του Δημοσίου συμφέροντος.Επειδή έχει διαπιστωθεί ασυνέχεια του Κράτους, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε να μην καταργούνται βασικοί τομείς του Δημοσίου ή να γίνεται μεταστέγαση κ.λ.π, επειδή έχει διαπιστωθεί κάποια σκοπιμότητα ώστε κατά την μετακόμιση να χάνονται αρχεία. Επιβάλλεται να μεριμνήσει το Κράτος άμεσα, ώστε να ΑΝΑΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΡΧΕΙΑ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ .Π.χ για την αποκατάσταση των προσφύγων δώσαμε ως Κράτος στην Κοινωνία των Εθνών 5.000.000 στρέμματα. Απο αυτά διανεμήθηκαν μόλις 1.500.000. Τα υπόλοιπα σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκονται. Είμαι βέβαιος ότι τα περισσότερα στρέμματα είναι καταπατημένα και οι καταπατητές ευελπιστούν μέσα απο το στρεβλό μοντέλο της Κτηματογράφησης που εφαρμόζεται στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου, ότι δηλώνοντάς τα, δεν θα τους πάρει είδηση το Δημόσιο και με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουν τίτλους.Το ίδιο συμβαίνει και σε χιλιάδες στρέμματα προερχόμενα στην διαχείρηση του Δημοσίου (Υπουργείου Οικονομικών) από του 1841, εκ διαλύσεως Ιερών Μονών, πολλά των οποίων έχουν καταπατήσει οι μή διαλυθείσες Ι.Μονές.Άν ερωτηθούν οι υπηρεσίες του Υπ.Οικονομικών , ουδείς γνωρίζει που βρίσκονται, αλλά και να ξέρουν κάνουν την πάπια επειδή είναι σχεδόν στο σύνολό τους καταπατημένες . Το τραγικό είναι, ότι και στις δύο παραπάνω κατηγορίες γαιών που είναι διάσπαρτες ανά την Επικράτεια, όταν γίνονται απαλλ/σεις απότο Δημόσιο, εμφανίζονται δικαιούχοι αποζημιώσεων και το Δημόσιο πληρώνει από άγνοια οτι είναι καταπατητές.(έπεται η συνέχεια).

 • 24 Ιουλίου 2012, 01:08 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Όταν λέμε για βελτίωση της Δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να βάλουμε από την μιά μεριά το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που διαθέτει και από την άλλη να καταγραφεί με λεπτομέρεια τι ζητάμε απο το δυναμικό αυτό για να είναι οι πολίτες οι υπάλληλοι και το Κράτος ευχαριστημένοι.Το οικονομικό ζήτημα (αμοιβές) το αντιπαρέρχομαι,διότι αφ΄ένός μεν θεωρώ ότι ένα ευνομούμενο Κράτος ,πρέπει να φροντίζει αυτονόητα οι υπάλληλοί του να αμοίβονται ώστε να μπορούν να ζούν τις οικογένειές τους, αφ΄ετέρου θεωρώ ότι κανείς υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να προβάλλει το επιχείρημα , ότι αποδίδει ανάλογα με το τι πληρώνεται.Άν θεωρεί ότι δεν αμοίβεται καλά , μπορεί να αγωνίζεται για την βελτίωση των οικονομικών του, αλλά αν δεν θέλει να έχει και απόδοση, πρέπει να πηγαίνει σπίτι του.Κα΄αρχήν οι πολίτες είναι αποδέκτες δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων. Για να είναι αποδέκτες δικαιωμάτων, επιβάλλεται να είναι καταγεγραμμένα τα στοιχεία τους, όπως θα τα προσδιορίσει η Πολιτεία, σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων , τουλάχιστον στην βάση της στατιστικής απογραφής.Επιβάλλεται επίσης ,οι αρμοδιότητες – δραστηριότητες (πάσης φύσεως) της διοίκησης, να επαναπροσδιορισθούν κατά τομέα( π.χ αλιεία, περιβάλλον , δημόσια Έργα, δασών,εμπορίου,κτηνοτροφίας, γεωργίας, οικονομίας κ.λπ) ώστε άμεσα να επανιδρυθεί η διοίκηση μέσω ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ κατά τομέα και να περιορισθεί η ΑΠΕΡΑΝΤΩΣΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Κάθε Υπουργείο θα εποπτεύει συγκεκριμένους τομείς αφού πρώτα ομαδοποιηθούν.Τομείς που εφαρμόζουν ως επι το πλείστον κανόνες δημοσίας τάξεως και προστατεύουν περιβαλλοντικά ή οικονομικά αγαθά του Κράτους,πρέπει να διαφοροποιηθεί η Εποπτεία τους. Οι Υπουργοί πρέπει να χάσουν το προνόμιο να στελεχώνουν τα γραφεία τους με προσωπικό και την μέριμνα αυτή πρέπει να την αναλαμβάνει με αποσπάσεις διοικητικού προσωπικού το Υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης.Θεωρώ ότι το προνόμιο αυτό έδωσε την τελευταία 20ετία την δυνατότητα ,να χαθεί η επαφή της διοίκησης με την ηγεσία των Υπουργείων αλλά και να εκτραφούν φαινόμενα διαφθοράς.Οι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων , πρέπει να είναι μόνιμοι ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ απο το Επιστημονικό προσωπικό, που θα τους επιλέγει η Βουλή ύστερα απο διαγωνισμό ανα 5ετία,ώστε να υπάρχει πάντα λίστα επιλεγμένων ατόμων. Οι υπάλληλοι , πρέπει να προάγονται ΜΟΝΟΙ τους , χωρίς την διαμεσολάβηση εκθέσεων ή υπηρεσιακών Συμβουλίων.Για να γίνεται αυτό , πρέπει να καθιερωθεί ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, που έχει ταυτάριθμο αριθμό , με τον αριθμό Μητρώου Υπαλλήλου, ο οποίος συνοδεύει τον υπάλληλο, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, από της προσλήψεώς του μέχρι και της συνταξιοδοτήσεώς του.Τον φάκελλο αυτό, τον τηρεί και φυλάσσει με ευθύνη της η διοίκηση,η οποία μπορεί να τον ενημερώνει περιορισμένα( π.χ για υπηρεσιακές μεταβολές, πειθαρχικές ποινές κ.λπ),θα ανήκει όμως μόνο στον υπάλληλλο , ο οποίος θα μπορεί κατά βούληση να αποστέλλει σ΄αυτόν για αρχειοθέτηση, όλη την δραστηριότητά του, που έκανε δεκτή η προΙσταμένη του αρχή ( εισηγήσεις, προτάσεις, επιστημονικές έρευνες , διαλέξεις , εκπαιδεύσεις, καταγγελίες που συνέβαλαν σε πάταξη διαφθοράς κ.λ.π).Κάθε χρόνο, κλιμάκιο Επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης , αξιολογεί, συντασσομένου σχετικού πρακτικού, κάθε φάκελλο μητρώου,με κλίμακα από 1-10, βάσει θεσμικά καθορισμένων κριτηρίων. Καθιερώνεται και διευρίνεται επίσης ο θεσμός της εύφημης μνείας,με δυνατότητα ο ίδιος ο υπάλληλος να ζητά εύφημη μνεία εντός τακτής προθεσμίας για συγκεκριμένο λόγο (π.χ επειδή αποκάλυψε διαφυγή φορολογητέας ύλης)και αν δεν του δίδεται , να προσφεύγει στο διοικητικό πρωτοδικείο προκειμένου να δικαιωθεί. Υπάλληλος με εύφημη μνεία, να μπορεί να καταλαμβάνει θέση αναλόγου επιπέδου(π.χ τμηματάρχου), αν έχει τα προσόντα, ΜΕ ΜΟΝΗ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Το αυτό να γίνεται κάθε φορά που παίρνει εύφημη μνεία.(έπεται συνέχεια προτάσεων)

 • 23 Ιουλίου 2012, 23:10 | Billys

  Οσο δεν εφαρμοζονται οι νομοι, η διαφθορα θα βασιλευει.
  Το ξερετε οτι απο τους υπαλληλους που επιασαν με τις μιζες για τις επιδοτησεις, κανενας δεν πηγε φυλακη? Οχι μονο αυτο αλλα κανενας δεν απολυθηκε!

 • 23 Ιουλίου 2012, 10:26 | ΒΑΙΡΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ. ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΕΧΕΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ?

 • 20 Ιουλίου 2012, 12:24 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΙΤΗ

  1.Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ «ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ» ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ /ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ/ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΑ ΟΠΩΣ Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ/ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΛΠ.
  2.Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΛΟΓΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΑΚΟΜΗ!! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ!
  3.ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΌΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ.
  ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ.
  4.ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΛΑΔΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΏΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΜΙΝΙΜΟΥΜ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ.
  ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΞΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΤΟΥΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ.
  5.ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ.
  6.Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, Η ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ, Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ, ΕΝ ΤΕΛΕΙ, ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

 • 20 Ιουλίου 2012, 09:28 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΙΑ ΣΚΕΨΗ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΟΙ ΥΠΑΛΗΛΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ!!! ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΩΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΚΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ ΚΑΙΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ….. ΕΝΩ ΕΥΣΥΝΗΔΗΤΟΙ ΥΠΑΛΗΛΟΙ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ!!! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!

 • 18 Ιουλίου 2012, 17:22 | Παναγιώτης Φερεντίνος

  Ενα βασικό θέμα πρέπει να αλλάξει στη Δημόσια Διοίκηση. Η δομή στον τρόπο οργάνωσης της ιεραρχίας,γιατί η σημερινή εξάρτηση από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία με την στρατιά των Υφυπουργών,Γενικών και ειδικων Γραμματέων,ειδικων συμβούλων και συνεργατων έχει διαλύσει κάθε έννοια αξιοκρατίας,αποδοτικότητας και πρωτοβουλιών.Τα πάντα έχουν θυσιαστεί στο βωμό της κομματικοποίησης και της ρουσφετολογίας!!!
  Μετά τον Υπουργό ένας Γ.Γραμματέας με θητεία απο τους υπαλλήλους του Υπουργείου.Ολη η ιεραρχία θα διοικείται απ αυτόν.
  Περιορισμός των υπαλλήλων στο έλαχιστο με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες και με τις υποδείξεις των συλλόγων όπως γίνεται τώρα.
  Προσλήψεις με εξετάσεις από το Α.Σ.Δ.Υ(ανώτατο συμβούλιο δημοσίων υπαλλήλων)Να επανέλθει ο νόμος όπως ήταν.Να καταργηθεί το έκτρωμα ασεπ.

 • 18 Ιουλίου 2012, 12:27 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

  Αν δεν τιμωρηθούν παραδειγματικά, επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, με ταχύτητα, κανένα σύστημα οργάνωσης προηγμένης τεχνολογίας που εφαρμόστηκε με επιτυχία σε άλλες χώρες δεν θα επιτύχει.

 • 18 Ιουλίου 2012, 08:22 | Κωνσταντίνος Κεσανόπουλος

  Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με την σημασία της υφιστάμενης δυσμενής δημοσιονομικής κατάστασης με το επίπεδο λειτουργίας του δημόσιου τομέα.
  Θεωρώ άσκοπο της απαρίθμηση των αιτιολογικών παραγόντων της δυσλειτουργίας του δημοσίου, εξάλλου έχουν περιγραφεί εκτενώς και πολύ δόκιμα πολλές φορές.
  Θεωρώ ως μοναδική επιλογή την υιοθέτηση του κανόνα:
  καταγραφή προβλήματος-σχεδιασμός-εφαρμογή- ΕΛΕΓΧΟΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του αποτελέσματος.
  Το τελευταίο σκέλος του ελέγχου καθορίζει απόλυτα και το αποτέλεσμα.
  Με μηδενικό κόστος και επιμένω σε αυτό υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης.

 • 17 Ιουλίου 2012, 16:46 | yota

  εργαζομαι σε δημόσια υπηρεσία. αντικείμενο η προστασία των δημόσιων κτημάτων αιγιαλών και παραλιών. στην υπηρεσία δεν υπηρετεί τοπογράφος.
  έχουμε ενημερώσει, παρακαλέσει, οικετέψει πολλούς αιρετούς από το 2005 μέχρι σήμερα. καμία απαντηση ή λύση. αυτό είναι ένα μικρό δυστυχώς παράδειγμα για το πόσα πρέπει να διορθώθουν.
  1.προτείνω ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που κατά βάση θα το επεξεργαστεί η ίδια η δημοσία διοίκηση χωρίς την παρέμβαση των αιρετών. το πρώτο πρόβλημα είναι οι παρεμβάσεις των αιρετών στη διοίκηση κατά το δοκούν. μονιμότητα και στις γενικές γραμματείες με γενικούς γραμματείς που θα υπερασπιζονται τις συνταγματικές διατάξεις και όχι την επιθυμία του αιρετού.
  από την έκθεση langrod στη δεκαετία του 60 ως σήμερα παραμένουν οι ίδιες απαιτήσεις αφού τίποτα δεν ικανοποιήθηκε.
  2.προτείνω την οργάνωση των υπηρεσιών με στελέχη καταρτισμένα στη βάση του αντικειμένου και όχι στη βάση της ικανοποίησης των μεταθέσεων προσλήψεων και μετατάξεων υπαλλήλων λόγω πολιτικών πεποιθήσεων και συνδικαλιστικών επιδιώξεων.
  3.προτείνω η κατάληψη των θέσεων της ιεραρχίας της δημόσιας διοίκησης να πραγματοποιείται επιτέλους με αντικειμενικές διαδικασίες και όχι με εμβόλιμες συνεντεύξεις οι οποίες βαθμολογούνται από 0-300 μόρια και ο υποψήφιος δεν μπορεί να αποδείξει το αυτονόητο. η ανάδειξη προισταμένων διευθυντών και γενικών διευθυντών αφορά κατά πρώτο την ισχυρή δημόσια διοίκηση και η ανάκληση των θα πρέπει να είναι δικαίωμα του εκάστοτε σώματος των δημοσίων υπαλλήλων εφόσον παρατηρούνται ελλείψεις παραλείψεις ατασθαλίες.
  ο αριθμός των προτάσεων ελλείψεων κ.λπ. ουκ εστιν ώδε. μένω σ’αυτά θεωρώντας ότι το ευκολότερο είναι να εφαρμοστεί μία από τις εκθέσεις που εκπονήθηκαν με χρήματα του δημοσίου από το 1950 ως σήμερα. και βέβαια ας μην είναι η χειρότερη.

 • 17 Ιουλίου 2012, 11:18 | ουκ εν τω πολλώ το ευ

  Υπάρχει ένα πλήθος από διαγνώσεις και προτάσεις επίλυσης προβλημάτων στη δημόσια διοίκηση, στις ετήσιες αναφορές του επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης. Ας ξεκινήσουμε να αξιοποιούμε τα μέσα που υπάρχουν ήδη, για την επίλυση προβλημάτων. Οι φρέσκιες ιδέες είναι πάντα χρήσιμες, αρκεί να έχουμε διαγνώσει τα αίτια των πραγματικών προβλημάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό, η πληροφορία υπάρχει και περιμένει να αξιοποιηθεί, εξοικονομώντας χρόνο και κατ’ επέκταση χρήματα.

 • 17 Ιουλίου 2012, 08:30 | Σταύρος

  Η ηλεκτρονική μηχανογράφηση πρέπει να εφαρμοστεί σε όλο το δημόσιο τομέα και για κάθε παροχή υπηρεσιών στον πολίτη. Εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται από προισταμένους/διευθυντές. Εξωτερικός έλεγχος των εσωτερικών ελέγχων θα πρέπει να διενεργείται από υπαλλήλους των ίδιων υπηρεσιών από διαφορετικά γεωγραφικά σημεία της χώρας ώστε να πάψει πλέον το ρουσφέτι.

 • 16 Ιουλίου 2012, 17:52 | Nικολας Αυγερινος

  Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού κ. Σαμαρά σχετικά με τις αλλαγές στη Δημ.Διοικηση θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:
  Οι διοικήσεις των Δημ.Υπηρεσιων όλα αυτά τα χρόνια από την μεταπολίτευση και μετά διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον χαλαρότητας μεταξύ των προϊσταμένων των πολλαπλών τμημάτων χάνοντας τον έλεγχο και την έμμεση διαχειρηση.
  Οι προϊστάμενοι έχοντας ουσιαστικά τον αμεσο έλεγχο του κάθε τμήματος εγιναν με την πάροδο του χρόνου «βασιλικότεροι του βασιλέως».
  Πλέκοντας έναν ιστό γύρο τους από -πρόθυμους- συνδικαλιστές που σαν ρόλο έχουν την επιτήρηση και την «ανώνυμη» καταγγελία των απλών εργαζομένων που είναι ο παραγωγικός ιστός και όχι την βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους.
  Ο ρόλος αυτός τους έδωσε την δυνατότητα να απέχουν από τις υποχρεώσεις της εργασίας τους με συνδικαλιστικές άδειες, ευνοϊκή μεταχείριση σε θέματα εργασιακά, πρόγραμμα υπηρεσίας, προσέλευση στην εργασία, ακόμη και με ανοχή στη παράνομη δεύτερη εργασία που πολλοί επιδίδονται.
  Οι συνδικαλιστές -και εννοώ αυτούς που μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματίων- με την παρουσία συνήθως του προϊσταμένων μετέχουν σε συμπόσια και ημερίδες με τους Διευθυντές όπου το μόνο που θέλουν να πετυχουν είναι η «ωραιοποίηση» της κατάστασης της υπηρεσίας τους παραγκωνίζοντας τα ουσιαστικά προβλήματα που υπάρχουν.
  Ο διευθυντής ευχαριστημένος από τα «καλά» νέα επέστεφε στο γραφείο του και οι υπόλοιποι διατηρούσαν την εύνοια του.
  Ενιοτε –οι προϊστάμενοι-για να δείξουν πως έχουν τον έλεγχο προωθούσαν αναφορές κατά υπαλλήλων που ουσιαστικά δεν είχαν κάποια ευθύνη αλλά ήταν-συνήθως «τα αγκάθια» που πατούσαν στη πορεία τους διότι τους κριναν αρνητικά για την στάση τους.
  Το μεγάλο λοιπόν πρόβλημα στο Δημ.Τομεα δεν είναι οι απλοί εργαζόμενοι -που
  οι περισσότεροι κάνουν σωστά την δουλειά τους- αλλά οι εκατοντάδες Προϊστάμενοι των αμέτρητων Τμημάτων του Δημ.Τομεα.
  Είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις και «κλείνουν» τις δουλειές συνήθως με αδιαφανείς διαδικασίες και συμφωνίες που γίνονται «υπό σκιά».
  Αυτοί λοιπόν είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να αξιολογηθούν διότι είναι αυτοι που κατοχύρωσαν μια ευνοϊκή θέση στο Δημ.Τομεα με αναξιοκρατικά κριτήρια όπως οι θέσεις τους σε Κομματικές Οργανώσεις και οι γνωριμίες με πολιτικά πρόσωπα.
  Αν δούμε πόσοι τομείς υπάρχουν σε κάθε Δημ.Υπηρεσια και ανάλογα πόσοι είναι οι προϊστάμενοι-υπεύθυνοι τότε θα καταλάβουμε από πού ξεκινά το μεγάλο πρόβλημα της γραφειοκρατίας.
  Βέβαια αυτή η πολυπλοκότητα εξυπηρετούσε τόσα χρόνια έτερους και εκάτερους.
  Η εφευρετικότητα και δημιουργία όλο και περισσοτέρων τμημάτων έδινε τη δυνατότητα να απασχολούνται όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι σε νέα γραφεία διαμοιράζοντας διαρκώς μια εργασία που θα μπορούσε να γίνει από σαφώς λιγότερους εργαζόμενους.
  Αυτό έδινε τη δυνατότητα σε διευθυντές και προϊσταμένους να ζητούν όλο και περισσότερα άτομα και στους πολιτικούς να «εξυπηρετούν» με μεγαλύτερη άνεση τους πιστούς ψηφοφόρους τους
  Η αναξιοκρατία γιγαντώθηκε διότι η νέες πλέον θέσεις δεν απαιτούσαν εξειδίκευση και έτσι στοιβάχτηκε μεγάλος αριθμός υπαλλήλων σε υπηρεσίες που δεν είχαν τις ανάλογες ανάγκες. Επιπλέον πολλές από αυτές τις θέσεις ήταν υπερβολικά καλοπληρωμένες δίχως να αποδίδουν το ανάλογο έργο.
  Έτσι λοιπόν το «λόμπυ» των προϊσταμένων σε συνεργασία με τους συνδικαλιστές οχύρωσαν τους Τομείς των Δημ.Υπηρεσειων δημιουργώντας «στεγανά» _γιατί πάντα είχαν στο πλάι τους -τους υποτιθέμενα -εκπροσώπους των πολλών εργαζομένων και μπορούσαν άνετα πλέον να κάνουν ότι εξυπηρετούσε το συμφέρον τους και όχι της υπηρεσίας που τους απασχολούσε.
  .
  Οι «συνδικαλιστές από την μεριά τους εξασφάλιζαν την επανεκλογή τους μετά από συναινέσεις και πιέσεις ή ακόμη και εκβιασμούς των προϊσταμένων προς τους εργαζομένους με μοχλό την ευνοικη μεταχείριση.
  Το αποτέλεσμα, η γιγάντωση της διαφθοράς.
  Ένας φαύλος κύκλος που τόσες δεκαετίες μαστίζει τον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα και καταχραζεται την ανοχή και την μόχθο των πολλών υπέρ των λίγων που κρύβονται έντεχνα πίσω από μια μάσκα που άλλοτε λέγεται διευθυντής ή προϊστάμενος ή «μαχόμενος» συνδικαλιστής.
  Είναι το απόστημα που πρέπει να αφαιρεθεί για να μπορέσει ο Δημ.Φορεας να γίνει πιο ευέλικτος απλός και αποτελεσματικός

 • 16 Ιουλίου 2012, 16:56 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΨΑΚΗΣ

  Αξιότιμοι κύριοι όσες βελτιώσεις και εαν γίνουν δεν θα υπάρχει το ποθητό θετικό αποτέλεσμα, εαν δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα επιβολής κυρώσεων σε ύψιστο βαθμό. Προ μηνών πήγα στο υπουργείο και έδωσα επιστολή προς τον τότε υπουργό Ευάγγελο Βενιζέλο. Πήρα και αριθμό πρωτοκόλου. Δεν έλαβα απάντηση διότι απλούστατα δεν υπάρχει σημαντική ή έστω και ασήμαντη κύρωση σε κανένα. Το θέμα μου, αφορούσε αδικία που υφίστανται χιλιάδες πολίτες και όμως … η σιωπή τους προς απάντησή μου. Εαν όμως γνώριζε ο υπουργός οτι θα υποστεί σημαντική κύρωση (σε 6 μήνες μάξιμουμ χρόνο) θα λειτουργούσε καλύτερα. Βασικά πρέπει να δοθεί «φωνή» στους πολίτες και να αξιοποιηθεί κάθε πρόταση-σκέψη. Θέλω π.χ. να λυθεί ένα θέμα μέσω της δικαιοσύνης. Να καθορισθεί μέγιστος χρόνος απονομής δικαιοσύνης ανά κατηγορία θεμάτων. Π.χ. 10 μήνες το μέγιστο από την έναρξη διαδικασίας. Για κάθε μήνα υπέρβασης χρόνου να υπάρχει τουλάχιστον χρηματική αποζημίωση σημαντική ¨ΑΜΕΣΑ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΑ. Αλλά δυστυχώς αυτοί τηρούν το χρονικό όριο των 18 μηνών προφυλακίσεως και αποφυλακίζουν τρομοκράτες φοβούμενοι οτι θα τους καταλογισθεί αυθύνη μη τηρήσεως των νόμων!! Επίσης να δοθεί ουσιαστική δύναμη στον ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ που έως τώρα μόνον ευχολόγια – προτάσεις κάνει χωρίς δύναμη ουσιαστική. Σας ευχαριστώ πολύ.

 • 16 Ιουλίου 2012, 14:48 | Β.Δ

  Ολοι οι δημόσιοι οργανισμοί πρεπει να έχουν ιστοσελίδα στην οποία θα δίδονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και μέιλ επικοινωνίας για τυχόν διευκρινίσεις.Ολοι οι υπαλληλοι πρέπει να έχουν εσωτερικό μειλ που θα αντικαταστήσει το πρωτόκολλο και θα μειώσει τα απίστευτα έξοδα σε χαρτί και τον χρόνο διακίνησης των εγγράφων με αποτέλεσμα την πιο γρήγορη εξυπηρέηση του πολίτη.Απλό,ανέξοδο και αποτελεσματικό.

 • 16 Ιουλίου 2012, 13:00 | P.D.A

  παταξη της διαφθορας κ διαπλοκης.
  ευχαριστω.

 • 16 Ιουλίου 2012, 09:32 | Χρίστος Ακριτίδης

  Πληρώστε όσο-όσο, και επιπλέον, για την τέλεια εφαρμογή της ηλεκτρονικής μηχανογράφησης παντού. Πάρτε την τεχνική ενός κράτους αξιόπιστου και λειτουργικού με θετικά αποτελέσματα, πχ Σουηδίας χώρα υψηλής τεχνολογίας όπου στο δημόσιο όλα λειτουργούν άψογα-τέλεια με το πάτημα ενός κουμπιού σε δευτερόλεπτα. Όσο και να κοστίσει αυτό είναι και περιουσία του κράτους και θα φέρει κέρδη και υγεία στους πολίτες.
  Αναθέστε σ΄ένα ελληνικό πανεπιστήμιο πληροφορικής έστω και 30-40-50 εκατομμύρια, να εκπονήσουν το σχέδιο αυτό, είναι τσακάλια και θα τα κάνουν στο τσάκα-τσάκα. Είναι από τις καλύτερες επενδύσεις και στην Παιδεία-Έρευνα, είναι λεφτά που δεν χάνονται. Μην χάνετε χρόνο για να απαλλάξετε τους πολίτες από πολλά στραβά τα οποία δημηουργούν και ανεπιθύμιτες καταστάσεις στην Υγεία, οπότε έξοδα στο κράτος, και να γεμίσουν τα ταμεία….

 • 25 Ιουνίου 2012, 20:50 | Χριστος Παπαδουλης

  Αξιότιμοι Κύριοι,
  Αυτή είναι η 3η φορά τα τελευταία 2,5 χρόνια που ζητούν πληροφορίες για το θέμα αυτό και μέχρι στιγμής δεν έχω δει βελτίωση στο δημόσιο τομέα.

  Συγνώμη για την μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά.

  Για άλλη μια φορά θα επαναλάβω τις σκέψεις μου.

  1. Οργανωτική

  Η σημερινή οργανωτική δομή μου θυμίζει κακή εφαρμογή της ιεραρχίας Φρεντ Τέιλορ της εξειδίκευσης. Η διοίκηση και τον έλεγχο. Μπορείτε να το κάνετε μόνο αυτό που σας λέμε. Δεν υπάρχουν περιθώρια για πρωτοβουλία ή παρακάμπτοντας τη διαδικασία.
  Η οργάνωση πρέπει να γίνει απλούστερη και λιγότερο ιεραρχική. Το χαμηλότερο επίπεδο των εργαζομένων θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν και οι διευθυντές πρέπει να μάθουν πώς διαχειρίζεται και επιβλέπει απλώς ότι το έργο που γίνεται στην ώρα τους.

  Εξάλειψη των οργανώσεων που δεν προσθέτουν αξία. Εξάλειψη των διαδικασιών που δεν προσθέτουν αξία.

  2. Εκπαίδευση

  Ανάλογα με το επίπεδο και τις ευθύνες θα πρέπει να έχετε τα εξής Εκπαίδευση στους ακόλουθους τομείς:
  α. Διευθυντές

  1. Τεχνικές διαχείρισης,
  2. Γνωρίσματα της προσωπικότητας
  3. Επικοινωνία (λεκτική και γραφτεί)
  4. Διαπραγματεύσεις
  5. Δεοντολογία
  6. Προϋπολογισμό
  7. Έννοιες Διαχείρισης Έργων

  β. Επαγγελματικό Προσωπικό

  1. Τεχνικές διαχείρισης
  2. Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
  3. Επικοινωνία (λεκτική και γραφτεί)
  4. Διαπραγματεύσεις
  5. Δεοντολογία
  6. Διαχείριση Έργων
  7. Θέμα συγκεκριμένες

  Η εκπαίδευση θα συνεχιστεί καθ ‘όλη τη σταδιοδρομία των εργαζομένων.

  3. Αξιολόγησης Εργαζομένων
  1. Δημιουργήστε περιγραφές θέσεων εργασίας για κάθε θέση στο Οργανόγραμμα
  2. Αρχίστε να τεθούν μετρήσιμοι στόχοι για κάθε εργαζόμενο
  3. Μέτρο, Μέτρο, Μέτρο
  4. Καθιέρωση της αξιολόγησης των επιδόσεων (360 τεχνική). Η αξιολόγηση θα γίνει από τον επόπτη του υπαλλήλου.
  5. Κίνητρα θα εισαχθούν με βάση τα αποτελέσματα τόσο για την οργάνωση καθώς και τα προσωπικά. Με άλλα λόγια: ένας διαχειριστής δεν μπορεί να πάρει ένα μπόνους αν ένα μόνο από τον υφιστάμενό του έχει missied / της στόχους του. Τα κίνητρα θα μπορούσαν να είναι τόσο απλή όσο πιστοποιητικό αα επίτευξη του σε ένα ταξίδι σε μια διάσκεψη.

  4. Νομοθετική

  Έχετε μια ομάδα επανεξέταση όλων των νομοθεσιών και των οδηγιών που επηρεάζουν την οργάνωση.
  Εξαλείψτε, συνδυάζουν και / ή επανεγγραφή τους. Με αυτό τον τρόπο θα είναι μέχρι τον 21ο αιώνα, οι εργαζόμενοι δεν θα κρύβονται πίσω από αναχρονιστικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

  5. Εξάλειψη των υποχρεώσεων

  Εξάλειψη απαιτήσεις χαρτί που δεν προσθέτουν αξία. Γιατί δηλαδή η διάρκεια ζωής του πιστοποιητικού γέννησης είναι 6 μήνες;

 • 24 Ιουνίου 2012, 20:54 | κώστας

  Για να βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, πρέπει επιτέλους να διασυνδεθούν μεταξύ τους ηλεκτρονικά, ώστε η μια να αντλεί υλικό που τυχόν της χρειάζεται από την άλλη και να μην γίνεται ο πολίτης μπαλάκι των υπηρεσιών (σας λείπει αυτό το χαρτί πηγαίνετε στην πολεοδομία ή στην εφορία ή στο Ικα, κλπ.)

  Για να βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να είναι δυνατόν πολλές ανάγκες των πολιτών να ικανοποιούνται μέσω internet (πχ ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικού γεννήσεως, βεβαιώσεις αποδοχών, ένσημα, οικοδομικές άδειες, έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου, χρήσεις οικοπέδων, κτηματολόγιο – δασολόγιο). Να καταγραφούν οι ανάγκες των πολιτών σε κάθε δημόσια υπηρεσία και να υπάρχει στις περισσότερες ηλεκτρονική διεκπεραίωση μέσω διαδικτύου. Να προωθηθεί άμεσα η ηλεκτρονική επικοινωνία πολτών και δημοσίων υπηρεσιών μέσω email

 • Για να βελτιωθεί η δημόσια διοίκηση πρέπει να εργάζεται με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ,δηλαδή να υπάρχει άμεση ανταμοιβή στους καλούς και άμεσες κυρώσεις και τιμωρίες στους κακούς και ακατάλληλους . Όπως εργάζονται στις σκανδιναβικές χώρες ,μελατήστε τα συστήματα τους . Η ιεραρχία πρέπει να είναι στεγανοποιημένη για τους πολιτικούς προϊστάμενους , να μην μπορούν να κάνουν καμμία επέμβαση αλλά μόνο θεσμοθετημένη στον ανώτατο βαθμό ,όπως στους δικαστές . Τα οργανογράμματα και οι θέσεις εργασίας θα γίνουν απο ειδικές εταιρείες οργάνωσης επιχειρήσεων και η κάθε θέση εργασίας θα έχει πλήρη περιγραφή αρμοδιοτήτων και χρονομετρημμένες ‘ολες τις εργασίες της.

 • 22 Ιουνίου 2012, 06:17 | ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  1)Πολλές φορές έχουμε τις απαντήσεις πού πιο κοντά απ’ ότι νομίζουμε π.χ. ένα απλό έντυπο με 10 ερωτήσεις σε όλους τους υπαλλήλους των υπηρεσιών δεν φαντάζεστε τι απαντήσεις θα παρετε.
  2) την άμεση διασύνδεση όλων των υπηρεσιών και φορέων on line.
  3) την άντλιση πληροφοριών για έναν πολίτη από έναν φορέα προκειμένου να μην είναι υποχρέωση του πολίτη να συλλέξει έγγραφα από κάποιον άλλον φορέα αυτό που κάνει τώρα το ΚΕΠ.
  4) και να μη ξεχνάμε όλοι ότι στην Ελλάδα έχουμε ακόμη αρκετούς αναλφάβητους.

 • 21 Ιουνίου 2012, 22:13 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΦΑΝΗΣ

  Έγκριση και έλεγχος παρακλινικων εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων ηλεκτρονικά ( όχι το πρόγραμμα του ΕΟΠΥΥ το οποίο είναι δύσχρηστο και δεν παρέχει ελκτικό μηχανισμό στο ταμείο) .Οι ασφαλισμένοι ταλαιπωρούνται σε αναμονή για έγκριση στα ασφαλιστικά ταμεία .υπάρχει είδη πρόγραμμα χωρίς κόστος

 • 21 Ιουνίου 2012, 22:48 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΦΑΝΗΣ

  εισαγωγή και έξοδος ασθενών σε νοσοκομεία με ηλεκτρονικό εισιτήριο χωρίς την παρουσία του ασθενούς στο ασφαλιστικό ταμείο του. {Στα ασφαλιστικά ταμεία γίνονται ατέλειωτες ουρές) υπάρχει ειδή ηλεκτρονικό πρόγραμμα χρήζει νομοθετική ρύθμιση.

 • 21 Ιουνίου 2012, 18:08 | Θανάσης

  Καμια αλλαγή δεν προκειται να γινει αν δεν υπαρχει άρση μονιμότητας..σε ολους εχει τυγχει ο υπάλληλος να βαριετε και να ναι αγενης..και ας μην βάλουμε στην μέση και γραφειοκρατία ακομα και στο πρωτόκολλο τρεχει ο πολίτης ρεζιλικια..τα πραγματα ειναι απλα οσο δουλευεις τοσο αμοιβεσαι δεν δουλευεις Σπιτι σου αξιοκρατικά και οχι κομματικά, λιγότερη γραφειοκρατία..πχ κλειδαριθμος γιατι πρεπει να στήθω στην ουρά να παρω κατι το οποίο θα το δωσω στον λογιστή μου επρεπε αυτοματα οι λογιστές η τουλαχιστον στην επομενη φορολογική δήλωση να γράφονταν πανω και γω χανω χρονο και χρήμα και 5 ανθρωποι ασχολουνται με κατι ανουσιο ….τοσο δυσκολο ειναι …αλλα που να ξέρετε εσεις εχει παει καποιος απο σας σε δημόσια υπηρεσία χωρις να χρησιμοποιήσει το ονομα του…καποιο παιδι του χωρις να παρει τηλ ο μπαμπάς μην κοροιδευετε τον κοσμο ποσοι δημοσιοι υπάλληλοι μυριζουν απο το πρωι αλκοολ εχει γινει ποτε άλκοτεστ;;;εγω αμα μυρισω αλκοολ αλιβεντερτσι ρομα…

 • 21 Ιουνίου 2012, 13:09 | ΧΑΙΜ ΚΟΕΝ

  Οι δημόσιες διαδικασίες, τουλάχιστον αυτές που αποτελούν μηχανισμούς (πχ Πολεοδομικά θέματα, οι χρονοβόρες – λόγω κακής διαχείρησης – πληρωμές Δημοσίου, έκδοση Διαβατηρίου κτλ) θα πρέπει να αυτοματοποιηθούν, όχι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, αλλά με σαφή χρονικά όρια διεκπεραίωσης. Με άλλα λόγια να θεσμοθετηθεί ένας πλήρης κατάλογος (μενού) υπηρεσιών στον οποίο θα ορισθεί ο χρόνος που διαθέτει ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ υπάλληλος να διεκπεραιώσει την ζητούμενη υπηρεσία προς τον Πολίτη. Αθέτηση του παραπάνω χρονικού ορίου θα δίνει το δικαίωμα στον (μέχρι σήμερα άβουλο) Πολίτη να καταγγείλει το γεγονός και με συνοπτικές διαδιαδικασίες (χωρίς υπηρεσιακά συμβούλια, συντεχνιακά συμφέροντα κτλ) ο υπάλληλος να υφίσταται άμεσο οικονομικό penalty (το μόνο που τον ενοχλεί) απλά με βάση τις ημερομηνίες Αίτησης του Πολίτη και έκδοσης του αποτελέσματος. Είναι ανεπίτρεπτο να ακούς από τον υπάλληλο «…εγώ μόλις έλαβα τον φάκελλο…», την στιγμή που ο νόμος σε πολλές περιπτώσεις προβλέπει συνολικό χρόνο αντίδρασης της Υπηρεσίας, που όμως δεν εφαρμόζεται στην πράξη από ανευθυνότητα, τεμπελιά, κακοήθεια, αναποτελεσματικότητα, ανεύθυνη ιεραρχία, αδειοδοσία κατά βούληση (χωρίς έλεγχο προϊσταμένου και χωρίς αντικαταστάτη) κτλ. Αν η ζητούμενη υπηρεσία περιλαμβάνει πολλά ενδιάμεσα στάδια την παραπάνω ευθύνη θα έχει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, ο οποίος ήδη πληρώνεται με υψηλότερη κλίμακα, ακριβώς για την (θεωρούμενη) ΥΠΕΥΘΥΝΗ διοίκηση που ασκεί, όντας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ προσωπικά για την ΤΕΛΕΙΑ λειτουργία του τομέα ευθύνης του. Επιπλέον της άμεσης χρηματικής παρακράτησης, τα bonus, που καλόν θα ήταν να θεσμοθετηθούν, να εξαρτώνται αντικειμενικά και να είναι αντιστρόφως ανάλογα των τυχόν καταγγελειών που θα κατατεθούν από τους μη εξυπηρετηθέντες ΠΟΛΙΤΕΣ κατά την διάρκεια της θητείας των.

 • 21 Ιουνίου 2012, 11:47 | Δημήτρης

  Καλό είναι να υπάρχει Τηλέφωνο ή Ιστοσελίδα Καταγγελιών, το οποίο θα δέχεται επώνυμα (χωρίς γνωστοποίηση των στοιχείων του καταγγέλοντος σε κανέναν) τις καταγγελίες και θα τις διερευνά μέχρι τέλος, δίνοντας απάντηση στον καταγγέλοντα μέσα σε εύλογη προθεσμία. Το αποτέλεσμα θα καταγράφεται θετικά ή αρνητικά στον υπηρεσιακό φάκελο του σχετιζόμενου δημόσιου υπάλληλου ή υπάλληλου ΔΕΚΟ.

 • 21 Ιουνίου 2012, 10:07 | Σιουρούνης Κώστας

  Η Δημόσια Διοίκηση διακρίνεται από τα ακόλουθα αρνητικά χαρακτηριστικά:
  Ανευθυνότητα η οποία έχει αναχθεί σε υψηλή τέχνη, με συνέπεια να είναι αδύνατη η απόδοση ευθυνών. Το φαινόμενο αυτό το συντηρούν και το προάγουν οι διάφοροι «σύμβουλοι» «μετακλητοί υπάλληλοι» που προσλαμβάνονται από κάθε νέα κυβέρνηση και λειτουργούν διεκπεραιωτικά μεταξύ Κυβέρνησης (εκτελεστικής εξουσίας) και δημόσιας διοίκησης και αποτελούν στην κυριολεξία κομματικούς στρατούς κηφίνων και λαμογιών.
  Το συντηρούν επίσης η έλλειψη αξιοκρατίας και μετρήσημης απόδοσης που εξασφαλίζεται με αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις και προβλέψεις. Ένα παράδειγμα:Στον χώρο της Δικαιοσύνης όταν μια υπόθεση αναβάλλεται, χρεώνεται σε άλλο δικαστή, ενώ το ορθό θα ήταν κάθε υπόθεση να χρεώνεται από την αρχή στον ίδιο δικαστή, προκειμένου να μετριέται και η ουσιαστική απόδοσή του. Το συντηρεί επίσης η έλλειψη αυτηρού και αποτελεσματικού πειθαρχικού δικαίου. Είναι αδιανόητο το πόσο χρόνος χρειάζεται για την αποτελεσματική εκκαθάριση μιας πειθαρχικής υπόθεσης, η οποία τελικά παραγράφεται, με συνέπεια να μην αισθάνεται υπεύθυνος κανένας υπάλληλος και βέβαια κανένας δημόσιος φορέας.Ακόμα και η τελευταία νομοθετική μεταρύθμιση για τις απαλλοτριώσεις και την γρήγορη απονομή δικαιοσύνης εξυπηρέτησε τον αντίθετο σκοπό.