• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Σταθόπουλος' | 11 Αυγούστου 2012, 18:48

    Είναι απαραίτητο να γίνουν όλες εκείνες οι αναγκαίες ενέργειες για να υπάρχει ουσιαστική διαφάνεια στη λειτουργία του Δημοσίου. Πάντοτε ήταν απαραίτητο και δεν χρειαζόταν κάποιο ερέθισμα από διεθνείς οργανισμούς για να ξεκινήσει. Χρειάζεται μόνο γενναιότητα & ήθος από τους εκάστοτε πολιτικούς και καλλιέργεια από τους πολίτες να το επιβάλλουν. Επειδή και τα δύο ζητούμενα δεν είναι δεδομένα στην Ελλάδα(υπήρχαν στην αρχαιότητα) χαιρετίζω τη διεθνή πρωτοβουλία.