• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ' | 22 Αυγούστου 2012, 01:10

    Στα πλαίσια επανίδρυσης του Κράτους σε νέα βάση λειτουργιών, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν ριζικά και τα εξής ζητήματα που δημιουργούν στρεβλώσεις στην διοίκηση:Πολλές φορές οι νόμοι με ειδικές εξουσιοδοτήσεις, προβλέπουν την έκδοση Π.Δ/των ή κάποιων αποφάσεων που να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Τίθεται πολλές φορές το ζήτημα , ποιός παίρνει την πρωτοβουλία για την σύνταξη καιπροώθηση αυτών των Π.Δ/των και αποφάσεων.Το έργο αυτό έπρεπε να προετοιμάζεται από ειδικές νομοπαρασκευαστικές υπηρεσίες κάθε Υπουργείου , σε συνενόηση με τις αρμόδιες καθ' ύλην υπηρεσίες.Τα τελευταία χρόνια , έχει παρατηρηθεί μεγάλη προχειρότητα αλλά και μεγάλες καθυστερήσεις ως προς το ζήτημα αυτό. Έτσι π.χ διαπιστώνεται ότι πολλές φορές εισηγούνται απ' ευθείας υπηρεσίες την υλοποίηση αυτών των εξουσιοδοτήσεων και έκτοτε χάνονται τα ίχνη αυτών των εισηγήσεων στα γραφεία των Υπουργών, ή εκδίδονται αποφάσεις, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΦΕΚ.Προτείνεται στα πλάισια της πρωτοβουλίας για την ανοικτή διακυβέρνηση, να προβλεφθεί ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Διοικητικής μεταρρύθμισης , που να συντονίζει και παρακολουθεί και την έγκαιρη και την νόμιμη υλοποίηση τέτοιων εξουσιοδοτήσεων νόμων. ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ, ΟΤΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΟΥ, εκδίδουν αποφάσεις με τις οποίες ερμηνεύουν νόμους που εφαρμόζονται απο τα Υπουργεία τους , κατά το δοκούν και σε ακραίες περιπτώσεις στην ουσία νοθεύουν ερμηνευτικά τους νόμους επί ζημία είτε του Δημοσίου συμφέροντος και πολιτών, είτε προς όφελος μεμονομένων πολιτών.Και το φαινόμενο αυτό πρέπει να εποπτεύεται , παρακολουθείται και ελέγχεται από ειδική υπηρεσία , στα πλάισια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.(συνεχίζεται)