• Σχόλιο του χρήστη 'Nίκος Παπαδιονυσίου' | 22 Σεπτεμβρίου 2012, 13:11

    Κράτος και κομματικοί συνδικαλιστές χαμηλού επιπέδου δεν συμβιβάζεται. Επειδή όμως δεν γίνεται δημοκρατία χωρίς Συνδικαλισμό στους χώρους εργασίας, θεσπίστε προδιαγραφές για την ποιότητά τους, το επίπεδο μόρφωσής τους, την απαγόρευση τα κόμματα να τους βάζουν υποψηφίους τους σε εκλογές βουλευτικές ή δημοτικές. Να μην μπορούν να διοριστούν σε άλλες έμμισθες ή με οποιαδήποτε αποζημίωση θέση, να ελέγχεται ο χρόνος συνδικαλιστικής τους άδειας. Καμιά προσέγγιση συνδικαλιστών με υπουργούς, υφυπουργούς, γεν. γραμματείς, πλέον αυτών που είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι πρωτοβάθμια.