• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΑΙΜ ΚΟΕΝ' | 21 Ιουνίου 2012, 13:09

    Οι δημόσιες διαδικασίες, τουλάχιστον αυτές που αποτελούν μηχανισμούς (πχ Πολεοδομικά θέματα, οι χρονοβόρες - λόγω κακής διαχείρησης - πληρωμές Δημοσίου, έκδοση Διαβατηρίου κτλ) θα πρέπει να αυτοματοποιηθούν, όχι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, αλλά με σαφή χρονικά όρια διεκπεραίωσης. Με άλλα λόγια να θεσμοθετηθεί ένας πλήρης κατάλογος (μενού) υπηρεσιών στον οποίο θα ορισθεί ο χρόνος που διαθέτει ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ υπάλληλος να διεκπεραιώσει την ζητούμενη υπηρεσία προς τον Πολίτη. Αθέτηση του παραπάνω χρονικού ορίου θα δίνει το δικαίωμα στον (μέχρι σήμερα άβουλο) Πολίτη να καταγγείλει το γεγονός και με συνοπτικές διαδιαδικασίες (χωρίς υπηρεσιακά συμβούλια, συντεχνιακά συμφέροντα κτλ) ο υπάλληλος να υφίσταται άμεσο οικονομικό penalty (το μόνο που τον ενοχλεί) απλά με βάση τις ημερομηνίες Αίτησης του Πολίτη και έκδοσης του αποτελέσματος. Είναι ανεπίτρεπτο να ακούς από τον υπάλληλο "...εγώ μόλις έλαβα τον φάκελλο...", την στιγμή που ο νόμος σε πολλές περιπτώσεις προβλέπει συνολικό χρόνο αντίδρασης της Υπηρεσίας, που όμως δεν εφαρμόζεται στην πράξη από ανευθυνότητα, τεμπελιά, κακοήθεια, αναποτελεσματικότητα, ανεύθυνη ιεραρχία, αδειοδοσία κατά βούληση (χωρίς έλεγχο προϊσταμένου και χωρίς αντικαταστάτη) κτλ. Αν η ζητούμενη υπηρεσία περιλαμβάνει πολλά ενδιάμεσα στάδια την παραπάνω ευθύνη θα έχει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, ο οποίος ήδη πληρώνεται με υψηλότερη κλίμακα, ακριβώς για την (θεωρούμενη) ΥΠΕΥΘΥΝΗ διοίκηση που ασκεί, όντας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ προσωπικά για την ΤΕΛΕΙΑ λειτουργία του τομέα ευθύνης του. Επιπλέον της άμεσης χρηματικής παρακράτησης, τα bonus, που καλόν θα ήταν να θεσμοθετηθούν, να εξαρτώνται αντικειμενικά και να είναι αντιστρόφως ανάλογα των τυχόν καταγγελειών που θα κατατεθούν από τους μη εξυπηρετηθέντες ΠΟΛΙΤΕΣ κατά την διάρκεια της θητείας των.