• Σχόλιο του χρήστη 'Nίκος Παπαδιονυσίου' | 22 Σεπτεμβρίου 2012, 18:08

    Παρακολουθώντας το OGP από καιρό, έχω την εντύπωση ότι τα υποβαλλόμενα σχόλια για κάθε περίπτωση είναι τόσο λίγα προς το παρόν, που ένα και μόνο άτομο θα μπορούσε να τα σταχυολογίσει, κατατάξει, συγκεντρώσει και παρουσιάσει ανάλογο report στη μελετητική αρχή της στην οποία πρέπει να είναι δραστικό μέλος. Κάθε ααπόκλιση πρέπει να ελέγχεται με την ολοκλήρωση της μελέτης της αρχής.