• Σχόλιο του χρήστη 'thkar' | 22 Σεπτεμβρίου 2012, 21:12

    α)Σπαταλούνται στο Δημόσιο πολλές εργατώρες και πολύ αναλώσιμο υλικό από τους δημοσίους υπαλλήλους με εργασίες περιττές (πχ σε Εφορίες-Τμήμα Εσόδων : γραμμάτια είσπραξης/συμψηφισμού που παραλαμβάνονται από άλλες ΔΟΥ, εκτυπώνονται, πιστώνονται μέσω TAXIS ένα-ένα, σφραγίζονται εις τετραπλούν -στρογγυλή σφραγίδα, ονοματεπώνυμο του δημόσιου λειτουργού, μονογραφή κλπ και ελέγχονται- ενέργειες που θα έπρεπε να ολοκληρώνονται αυτομάτως μέσω TAXIS με την πληρωμή του φορολογούμενου-οφειλέτη σε οποιαδήποτε ΔΟΥ. β)Διασύνδεση των Υπηρεσιών αν όχι με μια βάση δεδομένων που υπό προϋποθέσεις θα είναι ορατή από συγκεκριμένες Υπηρεσίες χωρίς δυνατότητα μεταβολών στοιχείων, έστω ενημέρωση της μιας Υπηρεσίας από την άλλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για θέματα πχ που αφορούν συνταξιούχους. Για παράδειγμα οι Δήμοι οι οποίοι εκδίδουν τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, προκειμένου να τις εκδώσουν για να τις χρησιμοποιήσει ο πολίτης πιθανόν για αποδοχή κληρονομιάς ή για όποια άλλη χρήση να απαιτούν -με όποιο δημόσιο έγγραφο αυτό πιστοποιείται- τον ασφαλιστικό φορέα του αποβιώσαντα, προκειμένου άμεσα να ενημερώνουν το φορέα αυτόν και να αποκλείονται έτσι περιπτώσεις όπου συγγενείς αποβιωσάντων νέμονται συντάξεις που θα έπρεπε με το θάνατο να διακόπτονται. γ)Σχεδιασμός και προγραμματισμός των όποιων αλλαγών ιδιαίτερα σε νευραλγικούς φορείς όπως οι Εφορίες ώστε να αποφεύγονται αστοχίες,λάθη και συνεχείς αλλαγές που έχουν ως αποτέλεσμα τόσο την αποδιοργάνωση των υπαλλήλων και των Υπηρεσιών αντί για την αναδιοργάνωσή τους όσο και την διόγκωση της έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών και των Ευρωπαίων Εταίρων στη Δημόσια Διοίκηση. Συμμετοχή και υπαλλήλων -με υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων-ανά Υπηρεσία κατά το οργανόγραμμά της (δηλ ανά Δ/νση, ανά Τμήμα κλπ) με έμφαση στις νησιωτικές περιοχές.