• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Μακρής' | 23 Σεπτεμβρίου 2012, 20:31

    Κάθε δημόσιος λειτουργός σε θέση ευθύνης, Βουλευτής, Υπουργός, Γραμματέας Υπουργείου, Μέλη Επιτροπών προμηθειών, Δ/ντής Δημ. Υπηρεσίας και ΔΕΚΟ και μεγαλο-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ να ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να Δημοσιοποιεί σε περιληπτική μορφή τις Φορολογικές του Δηλώσεις και τις Δηλώσεις Πόθεν Εσχες και Ε9, αυτού και της οικογένειάς του. Επίσης κάθε τραπεζική συναλλαγή εντός της ΕΕ, άνω των 500 Ευρώ αυτών των προσώπων να κοινοποιείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο ΣΔΟΕ, στις Δικαστικές Αρχές και στην Αρχή Ξεπλύματος Χρήματος. Κάθε ένας από αυτούς που περιγράφω, για να αναλάβει τη θέση του, θα πρέπει να υπογράφει σύμβαση που θα προβλέπει ισόβιο έλεγχο και δημοσιοποίηση των ανωτέρω στοιχείων.