• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης' | 24 Σεπτεμβρίου 2012, 09:09

    Πάμε πάλι απ'την αρχη: 1. Ποιότητα και Ανοικτή Διακυβέρνηση πάνε χέρι-χέρι. 2. Ποιότητα στην Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σταθερότητα δομών και τήρηση διαδικασιών 3. Η σταθερότητα δομών προϋποθέτει σταθεροποίηση των καρεκλών του Υπουργικού Συμβουλίου σε 15 το μέγιστο (8 + 4 ανεξάρτητες Αρχές το βέλτιστο) 4. Η τήρηση διαδικασιών από μόνη της δεν αρκεί: απαιτείται λειτουργία ΚΥΚΛΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ όπου τα ευρήματα θα διαβιβάζονται εκεί που λαμβάνονται οι θεσμικές αποφάσεις λειτουργίας της Εκτελεστικής Διοίκησης (ήτοι, στο Κοινοβούλιο) 5. Το Κοινοβούλιο απαιτείται να ΜΕΛΕΤΑ επί τη βάσει διαγραμμάτων ροής τα νομοθετήματα που επηρρεάζουν καθ'οιονδήποτε τρόπο την λειτουργία της Διοίκησης (κατανομή αρμοδιοτήτων, διαδικασίες, γραφειοκρατική επιβάρυνση κλπ.) και να ακολουθεί την βέλτιστη (βάσει ΔΜΕ/KPIs και ροών) νομοθετική ρύθμιση. 6. Για να καταστεί αυτό δυνατό, επιβάλεται το ίδιο το Κοινοβούλιο να λειτουργεί με αυστηρές διαδικασίες και κανόνες που θα οδηγήσουν σε αξιοπρεπή ποιότητα νομοθετικού έργου το νομοπαραγωγικό έργο της ΒτΕ είναι επιεικώς απαράδεκτο από πλευράς ποιότητος - βρείτε μου έναν νόμο που να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ποιότητος: α) να αφορά μόνο ένα θέμα (όχι το θέμα Α και λοιπές διατάξεις) β) να έχει ημερομηνία προ της οποίας δεν αναθεωρείται ούτε ένα "και" (όχι μικρότερη της 5ετίας καθώς τότε φαίνονται τα αποτελέσματα αυτού) γ) να συνοδεύεται από μελέτη στην λογική Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητος (μελέτη ροών, δεικτών κλπ.) Οταν λυθούν τα ανωτέρω και διασφαλισθεί η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Διοικήσεως με την τοποθέτηση υπηρεσιακών στελεχών με 5ετή θητεία στις θέσεις των ΓΓ Υπουργείων, ξανασυζητάμε για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Εως τότε, καλή φιλολογίσ Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης Πολιτικός Επιστήμων - Διεθνολόγος Επιθεωρητής Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητος Δημόσιος Λειτουργός