• Σχόλιο του χρήστη 'Παύλος' | 24 Σεπτεμβρίου 2012, 10:01

    Τα πληροφοριακά συστήματα Διαύγειας και agora.gov.gr (σημείωση: το agora δεν είναι σε λειτουργία ακόμα) θα πρέπει να ενσωματώνουν και να παρέχουν όχι μόνο ποσοτική πληροφόρηση (ποσοτικές παράμετροι) αλλά και ποιοτική (ποιοτικά χαρακτηριστικά διοικητικών πράξεων, ανάληψη προμηθειών από συγκεκριμένους προμηθευτές του Δημοσίου, πλήρωση των κριτηρίων επιλογών ανάληψης έργων προμηθειών, βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται, δυνατότητα παροχής πλήρους ιστορικού συναλλαγής με το Δημόσιο (logs), κ.λ.π.) Ευχαριστώ,