• Σχόλιο του χρήστη 'Μπαχτσεβάνη Αικατερίνη' | 9 Οκτωβρίου 2012, 11:29

    Πρωτίστως, δεν υπάρχει υφιστάμενος δημόσιος υπάλληλος που να μην εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τους προϊσταμένους του. Κινούμενη η δημόσια διοίκηση σε προβληματική βάση, χωρίς μια ξεκάθαρη εσωτερική δομή και λειτουργία, φόρμες εγγράφων και προγράμματα που να χρησιμοποιούν όλες οι υπηρεσίες πανελλαδικά, δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθούν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη- πελάτη. Δεύτερον, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η διυπηρεσιακή επικοινωνία φαντάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας, τη στιγμή που οι περισσότεροι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για κάθε πολίτη στην οποία να υπάρχουν διάφορες καρτέλες με προσωπικά, οικονομικά, κλπ. στοιχεία, στα οποία να έχουν πρόσβαση όλοι οι δημόσιοι φορείς και να εγγράφεται από ποιον γίνεται η καταχώρηση (ώστε να φέρει και την ευθύνη), ώστε να εξοικονομεί το Κράτος χρόνο και χρήμα. Τρίτον, να δώσουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλλει αιτήματα απρόσωπα και να τα λαμβάνει ηλεκτρονικά: επιτυγχάνεται λιγότερη επαφή με τον υπάλληλο, επομένως λιγότερη τριβή και ενδεχομένως ύποπτη συναλλαγή. Επίσης, απασχολούνται λιγότεροι υπάλληλοι. Τέταρτον, να μετακινούνται ελέυθερα οι υπάλληλοι σε διάφορα πόστα, προκειμένου να γίνεται εκμετάλλευση των προσόντων και των χαρισμάτων του σε πιο κατάλληλες θέσεις. Η ευκινησία δίνει την ευκαιρία να κρατιέται σε εγρήγορση και να αναπτύσσει νέες δεξιότητες και ταλέντα. Τλεος, διαρκής αξιολόγηση του υπαλλήλου και feedback από τον πολίτη. Να επιβραβεύεται ο ικανός υπάλληλος και να καταρρακώνεται ο ανίκανος τηρώντας το ποινολόγιο όταν αυτό προβλέπεται. Με εκτίμηση.