• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ' | 19 Οκτωβρίου 2012, 23:33

    Στίς 27-7-2012, είχα μέσω της διαβούλευσης προτείνει , την αναγκαιότητα καθιέρωσης ενιαίου Πρωτοκόλλου στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η καινοτομία αυτή θα απαλλάξει την διοίκηση από πολλές άσκοπες και τραγικές συμπεριφορές. Π.χ, πολλές πράξεις εκτελεστές της διοίκησης ,ακυρώνονται από το Συμβούλιο Επικρατείας για διάφορους λόγους,αλλά η διοίκηση καθυστερεί να ενημερωθεί για την ακύρωσή τους.Στο μεταξύ, αγνοώντας την ακύρωση, άλλα Υπουργεία,με βάση την πράξη αυτή, εισηγούνται και εκδίδονται άλλες πράξεις. Π.Χ έχει γίνει παραχώρηση εκτάσεως από το Δημόσιο, έχει ακυρωθεί ως πράξη από το ΣΤΕ και εκδίδεται με πρόταση άλλου Υπουργείου (που αγνοεί ότι εκκρεμοί προσφυγή τρίτων στο ΣΤΕ για ακύρωση της παραχώρησης ) Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει όρους και συντελεστές δόμησης στην παραχωρηθείσα έκταση. Με το ενιαίο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, και με την θεσμοθέτηση ότι ενημερώνεται το Πρωτόκολλο αυτό για κάθε δικαστική εκκρεμότητα για κάθε εκτελεστή πράξη, αλλά και για κάθε ακύρωσή της αυθημερόν, κάθε πολίτης αλλά και κάθε Υπηρεσία και υπάλληλος , θα μπορεί να ενημερώνεται σχετικά. Στην συγκεκριμένη περίπτωση , δεν θα εκδιδόταν Π.Δ/γμα καθορισμού όρων και συντελεστών δόμησης , για παραχωρηθείσα έκταση , που μνημονεύεται στη πράξη παραχώρησης στο Δ/γμα,η οποία έχει προ 8μήνου π.χ ακυρωθεί από το ΣΤΕ. Για την βελτίωση επίσης των Δημοσίων υπηρεσιών,απαιτείται να ληφθούν μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών ,που θα δώσουν δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε ψηφιοποιημένα αρχεία, που δεν ανήκουν αποκλειστικά στην διοίκηση (π.χ υποθηκοφυλακεία, αρχεία δικαστικών αποφάσεων, δημοτολόγια κ.λ.π) . Αναλυτική παράθεση στην συνέχεια.