• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ' | 29 Οκτωβρίου 2012, 09:03

    Όλοι γνωρίζουμε την χαοτική κατάσταση που επικρατεί στην δημόσια διοίκηση και συνεπώς την απογοήτευση των Ελλήνων πολιτών .Φαινόμενα όπως η διαφθορά ,η έντονη γραφειοκρατία υπάρχουν στο επίκεντρο καθημερινών συζητήσεων .Με το Σχέδιο Δράσης που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2012 από την Ελληνική αντιπροσωπεία προωθείται η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην σύγχρονη Διακυβέρνηση έτσι ώστε να αποφευχθούν τα φαινόμενα που ίσχυαν ως τώρα. Μπορεί να γίνει: 1)Δημιουργία μιας ατομικής φόρμας του κάθε πολίτη σε ένα διαδικτυακό σύστημα με μοναδικό αριθμό μητρώου και κωδικό ,όπου θα καταγράφονται τα προσωπικά του στοιχεία ,η κατοχή τίτλων και σπουδών, τα φορολογικά του στοιχεία ,τα στοιχεία ασφαλισμένου. 2)Σύνδεση on-line όλων των δημόσιων Υπηρεσιών και Υπουργείων για να μπορούν να ελέγχονται όλα τα δεδομένα. 3)Δημιουργία ενιαίας ιστοσελίδας στην οποία θα καταφεύγουν οι πολίτες για να ζητήσουν βεβαιώσεις ,πιστοποιητικά και όποιο ι άλλο έγγραφο χωρίς να προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες. 4)Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται συχνά στα διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια έτσι ώστε να εξυπηρετούν άμεσα τους πολίτες. 5)Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής σελίδας όπου θα μπορούν να μπαίνουν οι πολίτες και να γράφουν τυχόν απορίες ή να ζητάνε διευκρινίσεις. Με πειράζει που ακούω Έλληνες του εξωτερικού να λένε ότι έχουν καλύτερη δημόσια διοίκηση . Με πειράζει όταν ακούω Έλληνες του εξωτερικού να μου λένε ότι έχουν καλύτερη πρόσβαση και άμεση εξυπηρέτηση στον τομέα της Υγείας. Με πειράζει όταν ακούω Έλληνες του εξωτερικού να μου λένε ότι έχουν καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα και να κρίνουν αρνητικά την Χώρα μου. Οι ιδέες υπάρχουν και αναφέρονται παραπάνω, τώρα απομένει η υλοποίηση τους.