• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος' | 30 Οκτωβρίου 2012, 03:29

    Λειτουργία κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών: Η εφαρμογή του συστήματος θα έχει σίγουρα πολλά ωφελεί όπως τη μείωση της γραφειοκρατίας. διαφανή και ελεγχόμενη λειτουργία των προμηθειών και μείωση του χρόνου και του κόστους των διαγωνισμών. Το θέμα είναι να το διαχειριστούν σωστά προς όφελος της κρατικής οικονομίας και όχι προς όφελος των λίγων. Αλλά ,όπως προαναφέρθηκε, εφόσον λειτουργεί ήδη από το 2011 στον τομέα της υγείας γιατί δεν εφαρμόστηκε άμεσα και σε άλλα υπουργεία αφού η τεχνογνωσία υπάρχει. Λειτουργία κεντρικού συστήματος HRMS: Ειδικά στην εποχή που ζούμε όπου όλο το δημόσιο βρίσκεται στον αέρα ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου θα βοηθούσε ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή το δυναμικό των υπάλληλων του δημόσιου τομέα αλλά και την ανάγκη για κάλυψη κενών θέσεων.