III. Δεσμεύσεις OGP – Αποτελεσματικότερη Διαχείριση Δημόσιων Πόρων

Η Ελληνική Κυβέρνηση εστιάζει στην πιο αποδοτική διαχείριση των δημόσιων πόρων. Ένα Ευρωπαϊκό Task Force υποστηρίζει την προσπάθεια αυτή, κινητοποιώντας σχετική τεχνογνωσία από διεθνείς οργανισμούς, προωθώντας ένα υγιές και βιώσιμο ρυθμιστικό περιβάλλον.

Στόχος: Αποτελεσματικότερη Διαχείριση Δημόσιων Πόρων
Σκοπός 1:Λειτουργία κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών
Σκοπός 2:Λειτουργία κεντρικού συστήματος ERP
Σκοπός 3:Λειτουργία κεντρικού συστήματος HRMS

Σκοπός 1: Λειτουργία κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών

Η ελληνική Κυβέρνηση έχει ήδη προμηθευτεί το απαραίτητο ηλεκτρονικό σύστημα, με στόχο την κεντρική διαχείριση της διαδικασίας προμηθειών για όλα τα Υπουργεία. Το λογισμικό εγκαθίσταται, ενώ παράλληλα, υλοποιείται το απαραίτητο έργο ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διαδικασιών. Σε ένα χρόνο το σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία, καλύπτοντας μέρος του πεδίου εφαρμογής του έργου. Σε δύο χρόνια το σύστημα θα είναι πλήρως λειτουργικό, καλύπτοντας όλα τα Υπουργεία.

Σκοπός 2: Λειτουργία κεντρικού συστήματος ERP (διαχείρισης πόρων)

Στόχος είναι η υιοθέτηση ενός κοινού λογιστικού σχεδίου και η υλοποίηση ενός κεντρικού ERP συστήματος σε όλα τα Υπουργεία και τους δημόσιους οργανισμούς. Μέχρι σήμερα έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου, μελετάται η παραμετροποίηση/ δομή του συστήματος, κι έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια του σχετικού λογισμικού. Μέσα στον επόμενο χρόνο, θα αποσαφηνιστούν σημαντικά θέματα που αφορούν στην αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και οι μέθοδοι αποτίμησης των παγίων, το μοντέλο κοστολόγησης και τα KPIs παρακολούθησης. Σε δύο χρόνια το σύστημα θα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Σκοπός 3: Λειτουργία κεντρικού συστήματος HRMS (διαχείριση ανθρωπίνου κεφαλαίου)

Αυτή την στιγμή κάθε οργανισμός του δημόσιου τομέα έχει το δικό του σύστημα για την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων και μέσα στο επόμενο έτος, θα σχεδιαστεί και θα ξεκινήσει το κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (HRMS), που θα αφορά στις διαδικασίες, τις μεθόδους και την υποδομή πληροφορικής που απαιτείται για την συνολική κι ενοποιημένη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου θα εφαρμόζονται αποτελεσματικά κατά τρόπο διαφανή, προωθώντας τις αρχές της λογοδοσίας και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των στελεχών.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2013, 07:29 | Κάρολος

  Σχετικά με το HRMS, καλό θα είναι να συνδυαστεί με την υποχρεωτική αντικειμενική αξιολόγηση της ετήσιας απόδοσης βάση δεικτών μέτρησης για όλους τους υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, μηδενός εξαιρουμένου, ακόμη και αν επικαλείται την ιδιαιτερότητα του έργου του προκειμένου να εξαιρεθεί.

  Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, θα μπορούσαν στα πλαίσια της διαφάνειας, να είναι συγκεντρωτικά αναρτημένα ανά έτος και όχι ονομαστικά, προκειμένου ως φορείς και υπάλληλοι στην υπηρεσία των πολιτών να λογοδοτούμε και να αισθανόμαστε μεγαλύτερη ευθύνη.

 • Υπόμνημα Τελικό– Ειδική Ανάλυση – Ειδική Αίτηση – Ειδική Αναφορά – Διευκρινίσεις Ειδικές – Τελικές Προτάσεις & Ανοικτή Επιστολή
  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
  Προς
  ΠροςΥπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο Κωνσταντίνο Υφυπουργό Παιδείας κ. Παπαθεοδώρου Θεόδωρο,Γενικό Γραμματέα Παιδείας κ. Θ. ΚυριαζήΚύριο Πρύτανη Παν/μίου ΑθηνώνΚυρία Κοσμήτορα Φιλοσοφικής ΑθηνώνΚυρία Χριστίνα Νόβα Καλτσούνη, Επόπτρια ΠΣΠΑΥπουργείο Παιδείας, ΣΔΟΕ, ΣΕΕΔΔ, Εισαγγελία. Κοιν. ΜΜΕ
  Κοιν. Καθηγητές Παν/μίων, Εκπαιδευτικούς, Βουλευτές, ΜΜΕ
  Πίνακα αποδεκτών

  Αθήνα, 28-11-2012

  Θέμα: «Να δοθεί νέα παράταση, για την «αξιολόγηση» καθηγητών, Πειραματικών Προτύπων». Οι καθηγητές δεν προλαβαίνουν ούτε να συμπληρώσουν, όλα τα σχετικά στοιχεία, τα δικαιολογητικά, ούτε την «ηλεκτρονική φόρμα»!.

  Αίτημα: Να απέχουν από κάθε στάδιο «αξιολόγησης» τα μέλη της «μαφίας Προτύπων Πειραματικών», δηλ. Δανίλη, Παπατσίμπα, Μπούντα, Ρουμπέα, Αντωνίου, Ριζάκη και «συνεργάτες», που εκβιάζουν μαζί και τα «κονομάνε μαζί από τους εκβιασμούς), γιατί η υπόθεση είναι ήδη στην εισαγγελία! Να τεθούν εκτός υπηρεσίας οι ανωτέρω για σωρεία παρανομιών.

  Εν πάσει περιπτώσει, αφού δεν θα γίνει σωστή και αντικειμενική αξιολόγηση, ας βγάλει το κάθε κόμμα μια λίστα «ημετέρων» και ας τους διορίσει απευθείας , χωρίς όλα αυτά τα «καραγκιοζιλίκια» της δήθεν αξιολόγησης!

  Νέες παρανομίες, αξιολόγηση εκπαιδευτικών, «εκπαιδευτική Βαβέλ», εκβιασμοί, διασυρμοί, προπηλακισμοί, αναστάτωση και παιδεία.
  Πρότυπα Πειραματικά σχολεία: «κυψέλες αριστείας» ή «κυψέλες αμαθείας» ή κυψέλες παράνομων εκβιαστών, συκοφαντών;
  Η «μαφία Προτύπων Πειραματικών», (Δανίλη, Παπατσίμπα, Μπούντα, Ρουμπέα, Αντωνίου, Ριζάκη και «συνεργάτες», που εκβιάζουν μαζί και τα «κονομάνε μαζί από τους εκβιασμούς), σε πλήρη ανάπτυξη. Εκβιάζουν φανερά πλέον και συκοφαντούν, διασύρουν, καθηγητές ακόμα και μέσα στην τάξη τους, μπροστά στους μαθητές τους, -που μπαίνουν παράνομα-, ενόψει της δήθεν αξιολόγησης!
  Πρότυπα Πειραματικά σχολεία και Πειραματικά σχολεία των ΑΕΙ.: Τουλάχιστον, ως τις 31-7-2015, οπότε λήγει η θητεία των υπαρχόντων Διευθυντών, που ορίστηκαν με το παλιό καθεστώς, δεν μπορεί να γίνει νόμιμη «αξιολόγηση Διευθυντών, εκπαιδευτικών» κλπ.. Η Δικαιοσύνη θα επιληφθεί επί των παρανομιών, σύντομα. Η νέο-φασίζουσα ακροδεξιά μπαίνει στα σχολεία δια της «δήθεν αριστείας»!
  Τελευταία, κυκλοφόρησε νέα παράταση 7 μηνών για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ως τις 10 Μαρτίου 2013… Σε αυτήν την παράταση «αξιολόγησης», να μπουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και των Προτύπων Πειραματικών, ώσπου να ξεκαθαρίσει το τοπίο… Η ΔΕΠΠΣ δεν έχει ούτε Πρόεδρο.

  Τα «Πρότυπα Πειραματικά σχολεία» κινδυνεύουν να μετατραπούν σε «κυψέλες αμαθείας», όπου θα «τοποθετούνται μετά από την δήθεν αξιολόγηση» οι «μέτριοι ημέτεροι» κατόπιν «μέσου και παρεμβολής πολιτικών γραφείων» και ουσιαστικά θα υποβαθμιστούν σε «φροντιστήρια της γειτονιάς», όπου θα επικρατεί η παπαγαλία η νέο-φασιστική μέθοδος project, η τυπολατρία, η οσφυοκαμψία και καμία «εκδρομούλα με το ιδιωτικό ταξιδιωτικό γραφείο που δίνει και «μπόνους», που θα «βαπίζεται εκπαιδευτική δράση»!
  Η «αξιολόγηση», για τους εκπαιδευτικούς των Πειραματικών των ΑΕΙ, είναι ουσιαστικά «επανα-αξιολόγηση», γιατί, ήδη έχουν αξιολογηθεί από το ΚΥΣΔΕ.
  Σωστά, το Υπουργείο δίνει παράταση αξιολόγησης εκπαιδευτικών, γιατί η εκπαιδευτική Κοινότητα, δεν είναι ακόμα έτοιμη και τα «κριτήρια» έωλα! Να δοθεί νέα παράταση.
  Η δήθεν αξιολόγηση, δεν μπορεί να γίνει από Διευθυντές σχολείων και μέλη ΕΠΕΣ, γιατί υπεισέρχονται «προσωπικά διαβλητά κριτήρια»! Οι Σχολικοί Σύμβουλοι τώρα, πρώτη φορά βλέπουν του ςκαθηγητές, που δήθεν θα αξιολογήσουν!
  Ο αυταρχισμός και οι παρανομίες μερικών Διευθυντών και μελών ΕΠΕΣ, -όπως οι ανωτέρω- και η «στοχοποίηση» εκπαιδευτικών, δεν μπορεί να γίνει δεκτός την σημερινή εποχή. Ο Οδηγός συμπεριφοράς Δημοσίου Υπαλλήλου, αφορά και όλη την διοικητική ιεραρχία γιατί και οι Διευθυντές είναι «Δημόσιοι Υπάλληλοι» και πρέπει να δίνουν πρώτοι το «καλό παράδειγμα»! Είναι ορατές οι παράνομες ενέργειες μερικών Διευθυντών να «πριμοδοτήσουν παράνομα» τους «δικούς τους» και να «σπιλώσουν τους μη αρεστούς»!
  Η δήθεν αξιολόγηση, θα οδηγήσει σε μια «εκπαιδευτική Βαβέλ», όπου όλα θα είναι μετέωρα, ο ένας θα υποσκάπτει τον άλλον, τα σχολεία θα διαλυθούν, οι σχέσεις των εκπαιδευτικών θα διαταραχτούν και θα εμφανιστούν ακραία φαινόμενα τύπου «σχολείο του Βόλου επί Δελμούζου», όπου μερικοί ακραίοι γονείς, μαθητές, «παράγοντες» κλπ.. θα ζητούν την κεφαλή των σοβαρών καθηγητών, προς όφελος ακροδεξιών κύκλων!
  Η μόνη που θα κερδίσει από το «εκπαιδευτικό μπάχαλο», που θα ακολουθήσει θα είναι η ιδιωτική εκπαίδευση, που τώρα χάνει λόγω της δήθεν κρίσης!!
  Ακόμα και η «μαϊμού ΕΛΜΕ Προτύπων», αφού δεν της βγαίνει το «στήσιμο» στην δήθεν αξιολόγηση, γιατί οι άνθρωποί της «κάηκαν από την αλαζονεία τους», τώρα δεν θέλει «άμεση αξιολόγηση», μήπως και το ξαναστήσουν το «παιχνίδι της διαφθοράς και της συναλλαγής»!!
  Επισήμανση: Να προσέχουν μην πέσουν μέσα στην «παγίδα της δήθεν αξιολόγησης», όσοι την «στήνουν», για τους άλλους!
  Να ένα ειμαιλ που έλαβα από συνάδελφο, που παλεύει με αυτήν την μαφία:
  «Κύριε Κουτσούκο Γειά σας
  Ονομάζομαι …
  Υπηρετώ …
  Παίρνω το θάρρος να απευθυνθώ σε εσάς επειδή έχω διαβάσει στο διαδίκτυο τις τοποθετήσεις σας .
  Επειδή εδώ παλεύω και πάλεψα μόνος μου την κλίκα (Ριζάκη Μπούντα κτλ) θα ήθελα αν έχετε χρόνο να μιλήσουμε τηλεφωνικά να με πληροφορήσετε (συμβουλέψετε) για ορισμένες σκέψεις και ενέργειές που έχω σκεφτεί.
  Επιπλέον θα ήθελα πληροφόρηση σχετικά με την ΕΛΜΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Παπατσίμπα Ρουμπέα) διότι μας έχουν πλησιάσει τελευταία και δεν μπορώ να γνωρίζω τις προθέσεις τους. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  16. Συνάδελφοι, ακούγεται ότι, η δήθεν αξιολόγηση θα είναι του «μ’εσου» και της της «μίζας», διχίλιαρο, πεντοχίλιαρο, και δεκαχίλιαρο αναλογα την «θέση»…
  Με τιμή
  Ο Μηνυτής, καταγγέλλων

  Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος
  Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Σορβόννης

  Πολιτευτής (Έντιμου ΠΑΣΟΚ)
  http://www.Koutsoukos-anastasios.gr
  Τηλ. 6980203968

  Y. Γ. 1. Η παρούσα είναι μερικό απόσπασμα από την κατάθεση στην ΕΔΕ κατά της κ. Δανίλη, στις 21-2-2012. Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας, στους αρμόδιους και στα ΜΜΕ για λόγους αυτοπροστασίας και λόγω του νόμου «περί διαφθοράς στο Δημόσιο».Υ. Γ. 3. Να δούμε αν η «μαφία Προτύπων Πειραματικών απειλήσει και εκβιάσει την κ. Κουτσουδάκη, να «ανασκευάσει» ή τι θα κάνει η ίδια, ως τον Ιούνιο 2013!Υ.Γ. 4. Η παρούσα κατατέθηκε στη Δ/νση Προσωπικού και Δ/νση Σπουδών Β/θμιας με αρ. Πρωτ. 89968/3-8-2012, 127664/17-10-12, και 126079-15-10-2012 και στο ΠΥΣΔΕ Α΄Αθήνας 17-10-12, αρ.πρωτ. 17003/4-10-2012 και 19616/31-10-2012 και στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας.Υ.Γ. 5. Η παρούσα κατατέθηκε στο Γραφείο του κ. Υπουργού κ. Αρβανιτόπουλου Κωνσταντίνου με αρ. Πρωτ. 6383/3-8-2012 και 8533/ 8-10- 2012 και 8830/15-10-2012, 9486/31-10-2012 και στο γραφείο του κ. Υφυπουργού κ. Πααπαθεοδώρου Θεόδωρου αρ. Πρωτ. 954/18-10-2012. Στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας 333/31-10-2012, 1165/31-10-2012.Υ.Γ. 6. Η παρούσα κατατέθηκε στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης με αρ. Πρωτ. 7563/3-8-2012 και 9131/ 8-8-2012. Στην ΕΣΗΕΑ με αρ. πρωτ. 2620/2012 και στο ΣΔΟΕ 15148/27-9-2012.ΥΓ. 7. Η παρούσα κατατέθηκε στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου με αρ. πρωτ. 6266/21-8-2012 και 6819/16-10-2012 και στον κ. Ρακιτζή αρ. Πρωτ. 15356/4-10-2012, 16723/25-10-2012, 17083/31-10-202, Οικονομικό Εισαγγελέα αρ. πρωτ. 319/ 8-10-2012, στο ΣΕΕΔΔ 15-10-2012 και Οικονομικό Εισαγγελέα αρ. πρωτ. 328/ 17-10-2012 και στον Σύλλογο γονέων ΠΣΠΑ στις 31-10-2012 και στον ΔΣΑ 11328/25-10-2012
  Η παρούσα είναι νέα μήνυση έγκληση και πολιτική αγωγή συμβολικά, 7 τρις κατά παντός.

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 03:29 | Νίκος

  Λειτουργία κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών:
  Η εφαρμογή του συστήματος θα έχει σίγουρα πολλά ωφελεί όπως τη μείωση της γραφειοκρατίας. διαφανή και ελεγχόμενη λειτουργία των προμηθειών και μείωση του χρόνου και του κόστους των διαγωνισμών. Το θέμα είναι να το διαχειριστούν σωστά προς όφελος της κρατικής οικονομίας και όχι προς όφελος των λίγων. Αλλά ,όπως προαναφέρθηκε, εφόσον λειτουργεί ήδη από το 2011 στον τομέα της υγείας γιατί δεν εφαρμόστηκε άμεσα και σε άλλα υπουργεία αφού η τεχνογνωσία υπάρχει.

  Λειτουργία κεντρικού συστήματος HRMS:
  Ειδικά στην εποχή που ζούμε όπου όλο το δημόσιο βρίσκεται στον αέρα ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου θα βοηθούσε ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή το δυναμικό των υπάλληλων του δημόσιου τομέα αλλά και την ανάγκη για κάλυψη κενών θέσεων.

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 00:50 | XrisAnas

  Α) Έχει ήδη εφαρμοστεί στον τομέα της υγείας , γιατί δεν εφαρμόζεται και στους άλλους τομείς του δημοσίου από το 2011;
  Β)Ένα τέτοιο σύστημα είναι πολύ δαπανηρό ως γνωστόν για τις επιχειρήσεις , πόσο μάλλον σε ένα κράτος .Θα υπάρξει σοβαρότητα και οργάνωση από πλευράς των μηχανισμών του δημοσίου; ή θα κωλυσιεργήσουν για ακόμη μια φορά με αποτέλεσμα την αναποτελεσματικότητα και την κατασπατάληση χρημάτων;

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 12:24 | Νικος

  Προτάσεις.

  Α)Το σύστημα διαύγεια κατά την άποψη μου πάσχει από υπερ πληροφόρηση.
  Κατά την γνώμη μου θα πρέπει να υπάρχει καλύτερο σύστημα ταξινόμησης προκειμένου να μην χάνεται ο χρήστης μπροστά σε τόνους υπερπληροφόρησης.
  Καλό θα ήταν να συγκεντρώνεται η νομοθεσία οι αποφάσεις και ότι άλλο απαιτείται σε ένα δικτυακό τόπο και να ταξινομείται ανα κατηγορία και θέμα.
  Χρήσιμο θα ήταν ένα ενιαίο σύστημα όπου θα καταχωρούνται και αποφάσεις δικαστικών αρχών που σχετίζονται με το θέμα ώστε ο χρήστης να πληροφορείται άμεσα και ολοκληρωμένα.
  Τέλος θα πρέπει να κωδικοποιηθεί η νομοθεσία καθώς και οι αποφάσεις δικαστικών αρχών και να αναρτηθεί ταξινομημένο σε ένα ιστότοπο προκειμένου ο πολίτης να κατέχει πλήρως τις πληροφορίες που χρειάζεται.

  Β) Είναι απαραίτητο για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας (και της σπατάλης πόρων και εργασίας που συνεπάγεται) στους διαγωνισμούς προμηθειών, έργων, εργασιών, μελετών να μην απαιτείται από όλους κατάθεση δικαιολογητικών. Οι διαγωνιζόμενοι να εγγράφονται σε ένα κοινό μητρώο, όπου θα φαίνεται πλήρως η δραστηριότητά τους, η οικονομική τους επιφάνεια καθώς και οιοδήποτε άλλο στοιχείο που είναι χρήσιμο για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο να είναι προσβάσιμο από τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Κατόπιν για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων να απαιτείται μόνο μια εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ο διαγωνιζόμενος τη συμμόρφωση του στους όρους του διαγωνισμού καθώς και ότι θα προσκομίσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν εφόσον κερδίσει τον διαγωνισμό.
  Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η συγκέντρωση δικαιολογητικών, πιστοποιητικών κ.α. εγγράφων από όλους τους διαγωνιζόμενους μειώνοντας το κόστος και τη γραφειοκρατία τόσο για το Δημόσιο όσο και για τον διαγωνιζόμενο.
  Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος που θα κερδίσει τον διαγωνισμό δεν συλλέξει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν, να αποβάλλεται από το σύστημα καταχώρισης(για κάποιο χρονικό διάστημα), να του παρακρατείται η εγγύηση συμμετοχής και ο διαγωνισμός να κατοχυρώνεται στον επόμενο.

  Γ) Είναι απαραίτητο να συγκροτηθεί ένας διακτυακός τόπος όπου θα συγκεντρώνονται εγκεκριμένες και πιστοποιημένες προδιαγραφές υλικών, εργασιών και έργων προκειμένου οι υπηρεσίες να χρησιμοποιούν με ενιαίο τρόπο υλικά, εργασίες και έργα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε ποιοτικότερα έργα, προμήθειες, υλικα, μελέτες.

  Δ)Θα πρέπει να ταξινομηθούν και να είναι προσβάσιμες διακηρύξεις, συμβάσεις, συγγραφές υποχρεώσεων που αφορούν σε έργα, μελέτες, εργασίες, προμήθειες επικαιροποιημένες σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης σύνταξης μελετών από όλους, που κατοχυρώνουν νομικά κατά το πλείστον το δημόσιο συμφέρον. Γλυτώνουμε χρόνο εργασιακό μια και οι μελέτες θα συντάσονται γρήγορα, αξιόπιστα χωρίς κάθε φορά να χρειάζεται «να ανακαλύπτουμε την Αμερική».

  Τέλος θα πρέπει να κατοχυρωθεί ένα ηθικό και υλικό βραβείο σε προτάσεις που καταπολεμούν στην πράξη την γραφειοκρατία ως κίνητρο συμμετοχής των πολιτών και των δημοσίων λειτουργών στην ορθολογικοποίηση της δημόσιας διοίκησης.

 • 30 Αυγούστου 2012, 17:51 | thanassis

  Από παλιότερη διαβούλευση

  Κατόπιν συνεννόησης (ανεπίσημης βέβαια) και λαϊκής διαβούλευσης σκεφτήκαμε τα εξής: Εξ αφορμής μιας διδακτορικής μας φοιτήτριας που κάνει μεταδιδακτορικό και είναι 6 χρόνια στο Cambridge επί μισθό σκέφτηκα και την παρότρυνα να το προτείνει και αυτή στους Άγγλους: Αφού υπάρχει ενδιαφέρον στη βόρεια Ευρώπη για έλληνες ερευνητές και με δεδομένο ότι οι περισσότεροι λόγω ιδιοσυγκρασίας στην πενταετία επιζητούν την επιστροφή στη πατρίδα, γιατί δεν φέρνουμε το ερευνητικό τμήμα των ξένων πανεπιστημίων ή άλλων ιδρυμάτων στην Ελλάδα; Πως θα γίνει αυτό: Θα τους δοθούν δωρεάν οι κτηριακές εγκαταστάσεις( τόσα ΤΕΙ θα κλείσουν) και θα τους δοθεί πλήρη διοικητική αυτονομία με τον όρο το 80- 90% του προσωπικού θα είναι έλληνες. Βέβαια σκέφτηκα ότι και στο παρελθόν ίσως κάποιος είχε την ιδέα, αλλά πηγαίνοντας στον αρμόδιο υπουργό, και ζητώντας τους αυτός να έχει λόγο στο 50% των προσλήψεων , αυτοί σίγουρα το βαλαν στα πόδια, έφυγαν τρέχοντας… Ούτε ένας λοιπόν δεν θα προταθεί, θα έχουν πλήρη αυτονομία και θα πληρώνουν αξιοπρεπώς το ερευνητικό προσωπικό. Ποιος ο λόγος να ξενιτεύεται στο Κεντάκυ πχ για να δουλέψει. Όπως καταλαβαίνει κανείς θα υπάρξουν πολλές αντιδράσεις σε μια τέτοια πρόταση. Και σίγουρα θα υπάρξει αντίδραση στην πρόταση από το κατεστημένο, αλλά παράλληλα αν υλοποιηθεί ένα τέτοιο αναπτυξιακό πρόγραμμα θα αναγκασθούν και αυτοί να γίνουν ανταγωνιστικοί και παραγωγικοί, και θα τα καταφέρουν, απλώς είχαν μάθει αλλιώς. Ας πάει κάποιος στην κα Μέρκελ να το προτείνει και αν αρνηθεί ας καταλάβουμε τη θέση μας.

 • 16 Αυγούστου 2012, 19:51 | thanassis

  άμαση σύνδεση με τον ΕΟΠΥ Γερμανίας. Όλες οι προμήθειες νοσοκομειακών ειδών να συνδέονται αυτόματα με τα γερμανικά νοσοκομεία – αποδοχή της περίφημης τεχνογνωσίας των Γερμανών. Βέβαια εγώ προσωπικά γνωρίζω που θα οδηγήσει, αλλά με τα μυαλά που έχουμε είναι ότι καλύτερο…..

 • 18 Ιουλίου 2012, 07:32 | Ευάγγελος Σταματιάδης

  (Σύστημα Διαχείρισης Προμηθειών)
  Ποιο είναι το λογισμικό που ήδη έχετε προμηθευτεί; Ποιος είναι ο κατασκευαστής και πόσο κόστισε η προμήθεια – εγκατάσταση – παραμετροποίησή του;
  Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εγκατάσταση; Έχουν ληφθεί υπόψη απαραίτητες λειτουργικές / επιχειρησιακές προϋποθέσεις όπως:
  – Ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθευτών
  – Ηλεκτρονικό Κοινό Μητρώο Ειδών / Υπηρεσιών
  – Ηλεκτρονικό Κοινό Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών;
  Το σύστημα αναφέρετε πως θα είναι σε μερική λειτουργία σε 1 χρόνο και σε πλήρη παραγωγική σε 2 χρόνια. Γνωρίζετε πως από το 2011 βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία αντίστοιχο Πληροφοριακό Σύστημα σε δημόσιο οργανισμό υγείας; (Ο εν λόγω Φορέας ήδη υλοποιεί το φετινό Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας ηλεκτρονικά!)
  Μήπως να ζητούσατε μία συνεργασία με τους συναδέλφους ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα;

  Εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.