• Σχόλιο του χρήστη 'Styliani K., Larissa' | 5 Νοεμβρίου 2012, 13:04

    Η διαφθορά, η τήρηση κυβερνητικών δεσμεύσεων, η μικρή συμμετοχή των πολιτών στην επίλυση των προβλημάτων σε τοπικό και κρατικό επίπεδο και η μη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως μέσο επίλυσης , έκαναν επιτακτική την ανάγκη μιας παγκόσμιας προσπάθειας για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Η Ελλάδα συμμετέχει μαζί με 54 ακόμη χώρες μέλη σε αυτή την προσπάθεια ανοικτής διακυβέρνησης με το δικό της σχέδιο δράσης. Έχει συσταθεί ομάδα διοίκησης έργου για την διακυβέρνηση με σκοπό το συντονισμό των ενεργειών και την υποστήριξη της διαρκούς επιτροπής για την ανοικτή διακυβέρνηση. Η προσπάθεια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι θα ενεργοποιήσει τους πολίτες, θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας για την επίλυση των προβλημάτων του κάθε κράτους καθώς και θα βοηθήσει στην διαφάνεια. Η εκάστοτε κυβερνήσεις θα υποχρεούνται να λειτουργούν σε κάθε κοινό πλαίσιο υπό το βλέμμα των πολιτών και έτσι θα προωθείται η διαφάνεια. Εκμεταλλευόμενη της νέας τεχνολογίας θα πρότεινα την δημιουργία μιας φόρμας σε διαδικτυακό επίπεδο όπου στις κατά τόπους περιφέρειες, ο κάθε πολίτης που επιθυμεί, θα μπορούσε με απλές διαδικασίες να καταγγείλει κακοτεχνίες και παραλήψεις καθώς και να προτείνει τρόπους βελτίωσης της καθημερινότητας του.