• Σχόλιο του χρήστη 'Βαρυτίμου Αναστασία' | 18 Νοεμβρίου 2012, 12:15

    Τα Ανοιχτά Κυβερνητικά Δεδομένα πρέπει να μην περιορίζονται σε γεωγραφικά ( geodata ) ή φορολογικά ( Web Services ). Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για προσφορά κυβερνητικών δεδομένων σε διάφορους τομείς ( εκπαίδευση, τουρισμός, νομικά θέματα ), σε μορφές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από ανθρώπους και από μηχανές ( csv, excel e.t.c ). Τα δεδομένα αυτά πρέπει να προσφέρονται σε ένα κεντρικό Portal data.gov.gr όπως υπάρχουν ήδη σε πολλές χώρες ( βλέπε data.gov in USA, Data.gov.uk in U.K ). Η συγκέντρωση δεδομένων με open licences θα δώσει την δυνατότητα στους προγραμματιστές να αναπτύξουν πρωτοποριακές εφαρμογές που θα δημιουργήσουν καινούριες επιχειρηματικές δυνατότητες και θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη. Για να πάμε και ένα βήμα ακόμα πιο πέρα, στο Portal αυτό να παρέχονται και όλα τα linked greek open data που υπάρχουν διαθέσιμα όπως στην περίπτωση της Ιταλίας και της Αγγλίας. Είναι θέμα μόνο πολιτικής απόφασης. Υπάρχουν σαφείς οδηγίες για την δημιουργία αυτού του κεντρικού Portal με open source εργαλεία. Υπάρχουν ήδη κάποια αρχικά δεδομένα και πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι με κατάλληλη τεχνογνωσία για να δημιουργήσουν. Μια τέτοια κίνηση θα δείξει την δυνατότητα τις Ελλάδας να ακολουθήσει τεχνολογικά τις άλλες χώρες. Στα παρακάτω link μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα εφαρμογής από ανοιχτά ελληνικά κυβερνητικά δεδομένα που θα χρησιμοποιηθεί σαν best practice και στις άλλες χώρες. Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια και πληροφορία. http://linkeddata.ihu.edu.gr:8080/rdf-browser/ https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_business/news/core-business-and-core-location-vocabularies-piloted-greece