III. Δεσμεύσεις OGP – Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα

Τα δημόσια κρατικά δεδομένα/στοιχεία αποτελούν μία σημαντική πηγή πληροφόρησης, η οποία ακόμα δεν αξιοποιείται. Το Κράτος είναι ο μεγαλύτερος πάροχος και συλλέκτης της πληροφορίας. Αν αυτή η πληροφορία διατεθεί δημόσια αναμένεται να επιφέρει τεράστια πλεονεκτήματα ανάπτυξης, όπως υποδεικνύεται από τον ιδιωτικό τομέα, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου δράσης. Προσβλέπουμε στην ενθάρρυνση άτυπων συνεργασιών μεταξύ των ενδιαφερομένων για την αξιοποίηση των δημόσιων δεδομένων, με στόχο να παραχθούν εφαρμογές και υπηρεσίες οι οποίες θα επιφέρουν μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα στη ζωή των πολιτών, θα παράξουν καινοτομία και θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη.

Στόχος: Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα
Σκοπός 1:Ανοικτή διάθεση δημόσιων δεδομένων από το παρατηρητήριο τιμών
Σκοπός 2:Αποφάσεις επί νομικών θεμάτων αναφορικά με κρατικά γεωγραφικά δεδομένα
Σκοπός 3:Επέκταση της δράσης ανοικτής διάθεσης φορολογικών δεδομένων

Σκοπός 1: Ανοικτή διάθεση δημόσιων δεδομένων από το παρατηρητήριο τιμών 

Το παρατηρητήριο τιμών αποτελεί έναν κρατικό οργανισμό, ο οποίος κάθε μέρα συλλέγει τιμές για όλα τα καθημερινά προϊόντα. Παρότι οι πληροφορίες συλλέγονται, παραμένει δύσκολο να ερευνηθούν και να μελετηθούν. Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, ο στόχος που έχει τεθεί είναι όλες αυτές οι πληροφορίες να εξαχθούν σε μια ηλεκτρονικά αναγνώσιμη και ευχερώς αξιοποιήσιμη και επεξεργάσιμη μορφή.

Σκοπός 2: Αποφάσεις επί νομικών θεμάτων αναφορικά με κρατικά γεω-δεδομένα 

Η ποικιλία των γεωγραφικών πληροφοριών συγκεντρώνεται και αποθηκεύεται διαρκώς σε ένα σημείο (ιστοσελίδα) αναφοράς. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι όλα τα σχετικά δεδομένα να αποθηκευτούν πλήρως. Ωστόσο, η χρήση και αναδιανομή αυτών των πληροφοριών είναι ακόμη δύσκολή, εξαιτίας της έλλειψης του αναγκαίου νομικού πλαισίου. Καθίσταται επιτακτική ανάγκη να αποσαφηνισθούν τα θέματα που ανακύπτουν, με στόχο να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο.

Σκοπός 3: Επέκταση της δράσης ανοικτής διάθεσης φορολογικών δεδομένων

Η υφιστάμενη δράση ανοικτής διάθεσης φορολογικών δεδομένων θα εμπλουτιστεί με τριμηνιαία αναφορά ληξιπρόθεσμων οφειλών, με μηνιαία αναφορά δεικτών προόδου των ΔΟΥ, και με κατάλληλο web service παροχής δεδομένων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

 • Τα Ανοιχτά Κυβερνητικά Δεδομένα πρέπει να μην περιορίζονται σε γεωγραφικά ( geodata ) ή φορολογικά ( Web Services ). Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για προσφορά κυβερνητικών δεδομένων σε διάφορους τομείς ( εκπαίδευση, τουρισμός, νομικά θέματα ), σε μορφές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από ανθρώπους και από μηχανές ( csv, excel e.t.c ). Τα δεδομένα αυτά πρέπει να προσφέρονται σε ένα κεντρικό Portal data.gov.gr όπως υπάρχουν ήδη σε πολλές χώρες ( βλέπε data.gov in USA, Data.gov.uk in U.K ).
  Η συγκέντρωση δεδομένων με open licences θα δώσει την δυνατότητα στους προγραμματιστές να αναπτύξουν πρωτοποριακές εφαρμογές που θα δημιουργήσουν καινούριες επιχειρηματικές δυνατότητες και θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη.
  Για να πάμε και ένα βήμα ακόμα πιο πέρα, στο Portal αυτό να παρέχονται και όλα τα linked greek open data που υπάρχουν διαθέσιμα όπως στην περίπτωση της Ιταλίας και της Αγγλίας.
  Είναι θέμα μόνο πολιτικής απόφασης. Υπάρχουν σαφείς οδηγίες για την δημιουργία αυτού του κεντρικού Portal με open source εργαλεία. Υπάρχουν ήδη κάποια αρχικά δεδομένα και πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι με κατάλληλη τεχνογνωσία για να δημιουργήσουν. Μια τέτοια κίνηση θα δείξει την δυνατότητα τις Ελλάδας να ακολουθήσει τεχνολογικά τις άλλες χώρες.
  Στα παρακάτω link μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα εφαρμογής από ανοιχτά ελληνικά κυβερνητικά δεδομένα που θα χρησιμοποιηθεί σαν best practice και στις άλλες χώρες. Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια και πληροφορία.

  http://linkeddata.ihu.edu.gr:8080/rdf-browser/

  https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_business/news/core-business-and-core-location-vocabularies-piloted-greece

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 13:47 | Δημόσιος Λειτουργός

  Για τη διασφάλιση της ουσιαστικής Βελτίωσης των Υπηρεσιών, της αποτελεσματικότερης διαχείρισης δημοσίων πόρων (ανθρωπίνων & υλικών), της ουσιαστικής διαφάνειας, της ανοιχτής διακυβέρνησης, της ακεραιότητας, της ισοτιμίας & ίσων ευκαιρειών, της ενθάρρυσνης στη Δημόσια Συμμετοχή κλπ κλπ, ας εξεταστεί να συμπεριληφθού και στα Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα, οι αξιολογήσεις των δημόσιων λειτουργών σε συσχετισμό με τα τυπικά προσόντα και θέσεις που κατέχουν.

 • 29 Οκτωβρίου 2012, 20:56 | giwrgos_ger

  Η πρόταση για ανοιχτά δημόσια δεδομένα είναι ένα πολύ καλό και θετικό γεγονός για να ξέρει ο κάθε πολίτης το τι γίνεται γύρω του. Δεδομένου ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαθέτουν οι φορείς της δημόσιας διοίκησης έχουν παραχθεί με χρήματα και πόρους των πολιτών, είναι απαραίτητο να είναι προσβάσιμα από όλους χωρίς θεσμικούς φραγμούς. Εξασφαλίζοντας πως τα δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης είναι ανοικτά,μπορεί να βοηθήσει στον έλενγχο της δημόσια διοίκησης δηλαδη να ελένχουμε την εγκυροτητα των αποφάσεων του δημοσιου. Ακόμη μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη βελτίωση των υπηρεσιών των επιχειρήσεων, τη μείωση του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών. Τέλος, μπορούν να αποτελέσουν στοιχείο για την άριστη λειτουργία της αγοράς οπως για παραδειγμα με την δημοσιοποίηση των όρων και της προόδου των δημοσίων συμβάσεων.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2012, 16:08 | thanassis

  Άμα θέλετε να δείτε με τι απασχολείται και τι προτρέπει η πανεπιστημιακή έρευνα ορίστε, ουδέν σχόλιο:

  Subject [ANNOUNCEMENTS] Πρόσκληση συμμετοχής στο beta-testτου ερευνητικού έργου CNG (The Community Network Game)
  From Πανεπιστημιακή ΕνημέρωσηAdd contact
  To ANNOUNCEMENTS@UPATRAS.GRAdd contact
  Date Today 13:33

  ————————————————————–
  Συμμετέχετε στο CNG beta-test και κερδίστε ενδιαφέροντα δώρα!
  ————————————————————–

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Η ΕΜ6 (http://ru6.cti.gr/) του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» (http://www.cti.gr/)
  σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο beta-test του gaming tool CNG και να
  κερδίσετε ενδιαφέροντα δώρα. Η εφαρμογή CNG αναπτύχθηκε στα πλαίσια του
  έργου «The Community Network Game» (http://www.cng-project.eu/) που η
  ΕΜ6 συμμετέχει και το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο από το 7ο Πρόγραμμα
  Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Η εφαρμογή CNG λειτουργεί σε συνδυασμό με ένα online παιχνίδι. Για το
  beta-test θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι «The Missing Ink»
  (ΤΜΙ) που παρέχεται δωρεάν. Αφού γραφτείτε στο CNG beta-test μέσω της
  διεύθυνσης http://www.missing-ink.com/CNG θα πρέπει να συνδεθείτε, να
  κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι ΤΜΙ
  (http://www.missing-ink.com/). Η εφαρμογή CNG δε χρειάζεται σε αυτή τη
  φάση. Περίπου 1 μήνα μετά θα προμηθευτείτε και την εφαρμογή CNG
  (Windows μόνο) προκειμένου να τη χρησιμοποιήσετε σε συνδυασμό με το
  παιχνίδι για περίπου 1 μήνα επιπλέον. Η εφαρμογή CNG περιλαμβάνει πολλά
  συνεργατικά εργαλεία αλλά η καινοτόμος λειτουργία της είναι η «live
  video» μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό
  χρόνο μέχρι και 4 video με παιχνίδια άλλων χρηστών. Στο τέλος θα
  αξιολογήσετε την εφαρμογή CNG απαντώντας σε online ερωτήσεις.

  Η βράβευση περιλαμβάνει ενδιαφέροντα gadgets, όπως tablets, για τους 3
  beta-testers που είχαν την περισσότερη δραστηριότητα στη χρήση των
  εργαλείων του CNG (όχι του παιχνιδιού).

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα βραβεία αφορούν μόνο στους προσκεκλημένους από το ΙΤΥΕ
  (CTI) και όχι σε ολόκληρη την κοινότητα των beta-testers. Για το λόγο
  αυτό, όταν παραλάβετε την εφαρμογή CNG (σε περίπου 3-4 εβδομάδες) θα
  κληθείτε να δηλώσετε ότι προσκληθήκατε από το CTI ούτως ώστε η
  δραστηριότητά σας στο CNG να συμπεριληφθεί στην αξιολόγηση για
  βράβευση. Μπορείτε με τη σειρά σας να καλέσετε και δικούς σας φίλους οι
  οποίοι δηλώνοντας ότι προσκλήθηκαν από το CTI να συμμετάσχουν στο
  διαγωνισμό. Η διεύρυνση του δικτύου σας θα σας βοηθήσει να αυξήσετε τις
  πιθανότητες να κερδίσετε αφού η χρήση του CNG προϋποθέτει συνεργασία με
  άλλους beta testers.

  Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση
  papazois@cti.gr.

 • 25 Αυγούστου 2012, 08:44 | thanassis

  εγώ χτες άκουσα το εξής: όποιος είχε δύο αμάξια, πλήρωνε το ένα σήμα και μετά από λίγες μέρες δήλωνε απώλεια, του δίναν ένα δεύτερο και το κόλλαγε χωρίς να πληρώσει στο δεύτερο αμάξι. Μα καλά δουλευόμαστε σ’ αυτή την χώρα; Το άλλο ότι αν δεν κάνεις φορολογική δήλωση έχεις πρόστιμο μόνο 2%; Εμένα μου φαίνεται μάλλον σαν χαμηλότοκο δάνειο και ίσως αγύριστο. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά τα κόλπα πρέπει να τα δίδαξαν πολιτικά κόμματα για να κάνουν τη δουλειά τους. ΑΙΣΧΟΣ

 • 11 Αυγούστου 2012, 18:37 | Βασίλειος Σταθόπουλος

  Γνωρίζετε ότι η διαφάνεια δεν υπάρχει στο Δημόσιο τομέα ή στα Ν.Π.Δ.Δ. όπως ο Οδοντιατρικός σύλλογος Αττικής & η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία;
  Γνωρίζετε ότι χρειάζεται σήμερα, το 2012, εισαγγελική εντολή για να επιβάλλει την απόδοση δημοσίων εγγράφων (εισερχόμενα –εξερχόμενα έγγραφα Συλλόγων) ακόμη και στα μέλη της μειοψηφίας του Δ.Σ.;
  Άρα λοιπόν έχουμε μακρύ δρόμο για την ουσιαστική λειτουργία των Ν.Π.Δ.Δ. με διαφάνεια γιατί χρειάζεται είτε αλλαγή νοοτροπίας των δημόσιων λειτουργών είτε παραδειγματικές τιμωρίες για τους παρανομούντες ή κωλυσιεργούντες και όχι απλά νέο νομοθετικό πλαίσιο αν πριν δεν υπάρχουν τα εχέγγυα της αυστηρής τήρησης του.

 • 18 Ιουλίου 2012, 09:54 | Κωνσταντίνος Κεσανόπουλος

  Για να μπορούμε να μιλάμε για ανοιχτή διακυβέρνηση γιατί δεν μας ενημερώνεται για το ποιος (υπηρεσία, εταιρία, υπάλληλος) ευθύνεται για την σημερινή (δυς)λειτουργία του? Για να γίνει μια αρχή!