• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ' | 19 Ιανουαρίου 2013, 00:55

    Στα πλαισια επανίδρυσης του Κράτους και διεύρυνσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει και οι πολίτες να αναλάβουν ευθύνες και οι νόμοι να μην αναθέτουν συνεχώς νέα βάρη και αρμοδιότητες στην διοίκηση. Συχνά ψηφίζονται νόμοι δημοσίας τάξεως που προσθέτουν γραφειοκράτία,εν γνώσει των Δημοσίων υπηρεσιών, οτι η διοίκηση, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού είτε λόγω ανικανότητας των υπαλλήλων είτε λόγω γενίκευσης φαινομένων παρανομιών κ.λ.π δεν θα μπορέσει να αναχαιτίσει έκνομα φαινόμενα. Π.χ γιατί το Κράτος να μεριμνά για την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων και να επιβάλλει πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων, όταν κανένα αυθαίρετο δεν κατεδαφίζεται και κανένα πρόστιμο δεν εισπράττεται.Με ανάθεση της εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών εκδοθείσης οικοδομικής αδείας, σε επιβλέποντα μηχανικό και θέσπιση παραλαβής οικοδομικών εργασιών από μόνιμες τριμελείς επιτροπές ειδικών, η διαπίστωση παραβάσεων θα μπορούσε να περνά στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και αντί για αναζήτηση προστίμων, στις περιπτώσεις αυτές ,οι κυρώσεις μπορούσαν να είναι διαφορετικές . Π.χ θα μπορούσε να απαιτούσε η Πολιτεία θεσμικά ,να μην μπορούσε κάποιος να έχει φορολογική ενημερότητα με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται, θα μπορούσε να μην μπορεί να δικαιοπρακτεί επί του ακινήτου που έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κ.λ.π, ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ. Σε όσα επίσης αυθαίρετα έχουν ανεγερθεί χωρίς άδεια να περιμένει το σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης την πιστοπίηση -ενημέρωση αρμόδιου οργάνου,ότι με μέριμνα του παραβάτου κατεδαφίστικαν οι παράνομες κατασκευές,προκειμένου να απαλλάσσεται από τις δυσμενείς για αυτόν διοικητικές κυρώσεις(Π.χ μη χορήγηση τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτου κ.λ.π). Με λίγα λόγια, η βάση δεδομένων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , θα πρέπει να σχεδιασθεί θεσμικά έξυπνα, εις τρόπον που να ΛΕΙΤΟΡΓΕΙ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ(π.χ προστασίας περιβάλλοντος).(συνεχεια)