• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ' | 6 Φεβρουαρίου 2013, 12:38

    Είχα τονίσει την αναγκαιότητα να καταργηθούν οι κρίσεις των υπαλλήλων και εφ' εξής , κάθε υπάλληλος να έχει την δυνατότητα να απεικονίζει και καταδεικνύει τις πραγματικές υπαλληλικές δυνατότητες και ιακανότητές του, μέσω του ατομικού του μητρώου. Είχα επίσης τονίσει ότι πρέπει να διευρυνθεί θεσμικά η ανταμοιβή της εύφημης μνείας.Προκειμένου να κρατηθεί η ανωνυμία των δημόσιων λειτουργών για να μην είναι αποδέκτες ψυχολογικής βίας ,λοιδωρούνται,συκοφαντούνται σε προσωπικό επίπεδο κ.λ.π αλλά και για να είναι εύκολη η καταχώρησή τους στο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προτείνεται:1) Να αποκτούν ένα κωδικό καταχώρησης στο σύστημα, από την έναρξη εργασίας τους στο Δημόσιο,που θα συνδέεται με τον αριθμό ατομικού μητρώου του μέχρι την συνταξιοδότησή του. 2) Κάθε έτος , να προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός σε θέματα επι μέρους διοικητικών δράσεων και κατά τομέα, όπου όποιος δημόσιος λειτουργός επιθυμεί, θα έχει την δυνατότητα να διαγωνισθεί και να πείσει με το γραπτό του, ότι είναι σε θέση να αντεπεξέρχεται , λόγω γνώσεων, ευστροφία και διοικητικής πείρας, υποθέσεις Α,Β, Γ κ.λ.π τάξεως. Το σύστημα εξετάσεων , επιβάλλεται να είναι αδιάβλητο και να μπορεί ο διαγωνιζόμενος δημόσιος υπάλληλος , την αξιολόγηση που θα παίρνει να την αρχειοθετεί στο ατομικό του μητρώο, για να προσμετράται στην εξέληξή του.(συνεχίζεται)