• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ' | 13 Φεβρουαρίου 2013, 17:20

    Ως γνωστόν, ο καθρέπτης της δημόσιας διοίκησης διαχρονικά, είναι το αρχείο των επί μέρους υπηρεσιών.Με τις απεριόριστες δυνατότητες που δίνει η πληροφορική, μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , θα πρέπει επί τέλους να σχεδιασθεί, η μελλοντική και διαρκής διαφύλλαξη του αρχείου των υπηρεσιών και σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να διασφαλίζεται και η συνέχεια του Κράτους.Δυστυχώς, με διάφορα προσχήματα και δικαιολογίες,μεγάλο μέρος του αρχείου,έχει κατά καιρούς καταστραφεί,υπάρχουν δε κατηγορίες δημοσίων εγγράφων που διασφάλιζαν δημόσιο συμφέρον επί ακινήτων, τα οποία έχουν εξαφανισθεί,όσα δε από αυτά ανευρίσκονται ύστερα από συστηματική έρευνα, ευρύσκονται χάριν ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ. Δηλαδή,αυτά τα έγγραφα , βρίσκονται, επειδή είχαν απευθυνθεί σε άλλες υπηρεσίες , που δεν καταστράφηκε το αρχείο τους. Προσωπικά πιστεύω, ότιπίσω από την καταστροφή αρχείων , υποκρύπτονται και ζητήματα διαφθοράς και διαπλοκής και οτι καλά οργανωμένα συμφέροντα, προσέγγιζαν κατά καιρούς δημόσιους λειτουργούς, προκειμένου έναντι αμοιβής, να καταστρέφουν αρχειακό υλικό υπηρεσιών,που θα αποδεινάμωνε ισχυρισμούς τους ενώπιον δικαστηρίων , όπου αντιδικούσαν με το δημόσιο, ιδία όταν το αντικείμενο της αντιδικίας , ήταν Εθνικά ακίνητα. Επιβάλλεται λοιπόν, κατά υπηρεσία του δημοσίου, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, να αποθηκεύονται με ηλεκτρονική μορφή, ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ που θα μονογράφουν αφ'ενός την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, αλλά και θα ελέγχονται δια του λόγου το αληθές. Προτείνεται επίσης ανά 20ετία, όλο αυτό το αρχειακό υλικό , να κατευθύνεται αυτούσιο στα ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ με βάση συγκεκριμένους κανόνες, στους οποίους θα περιγράφονται και περιορισμοί διάθεσής τους. (Συνεχίζεται)